A Rare Complication of Abdominal Drain: Fallopian Tube Herniation Through the Drain Site

Obstetrik ve jinekolojik ameliyatlardan sonra profilaktik dren konulması yaygın bir uygulamadır. "Şüphen varsa dren koy" düşüncesi birçok cerrah tarafından kabul gören bir yaklaşımdır. Ancak dren uygulaması komplikasyonsuz değildir. Hiç beklemediğimiz farklı komplikasyonlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu yazıda ablasyo plasenta nedeniyle sezaryene alınan ve dren konan, postoperatif drenin çekimi sırasında fallop tüpünün dren yerinden herniye olduğu olguyu sunmaktayız.

Dren Uygulamasının Nadir Bir Komplikasyonu: Dren Yerinden Fallop Tüp Herniasyonu

Prophylactic drainage of the peritoneal cavity after obstetrical and gynecological surgery is widely practiced. The idea of “when in doubt, drain” is accepted and applied clinically by many surgeons. However, surgically placed drains are not without risk. The present case describes herniation of fallopian tube during the removal of a surgical drain placed after a cesarean section.

Kaynakça

1. Pearl ML, Rayburn WF; Choosing abdominal incision and closure techniques: a review. J Reprod Med 2004;49:662- 70.

2. Loh A, Jones PA. Evisceration and other complications of abdominal drains. Postgrad Med J 1991;67:687-8.

3. Campbell W. Wallace W. Gibson E. McCallion K. Intraabdominal drain fracture following pancreatic necrosectomy. Ir J Med Sci. Epub ahead of print April 9, 2009.

Kaynak Göster