Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak

Kurumların ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki işlevi önemli bir araştırma konusudur. Kırılgan devlet kavramı, zayıf kurumlara sahip olan, iç politikadaki istikrarsızlıklardan kaynaklı iç çatışma ve şiddetin yüksek olduğu ülkelerin tama­mı için kullanılmaktadır. Bu kavram üzerine inşa edilen birçok çalışma olmak­la birlikte “kırılgan devlet” üzerinde uzlaşma sağlanmış bir tanımlama değildir. Zira kırılgan devlet kavramı, iç çatışmaların nedenlerini tekdüzeleştirmesi veya aşırı basitleştirmesi ile eleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, zorunlu göçlerin doğmasına da neden olan devlet yapılarının niteliklerini ortaya koymak amacı ile kullanılan kırılgan devlet kavramını irdelemek ve Suriye’de yaşanan çatışma ve göç hareketlerini bu çerçevede değerlendirmektir. Buna göre; kamu hizmetlerinin sunumundaki zaaflar ve etkin çalışmayan ekonomik sistemin yarattığı kırılganlık, hiyerarşik yönetişim kurumlarının oluşturulması ile çözümlenmenin çok ötesine geçmiş görünmektedir.

To Read Syria over Fragile State and Forced Migration Linkage

The function of institutions in economic, political and social fields is an impor­tant research topic. The fragile state concept is used for all states where have weak institutions and political instability that causes internal conflict and vio­lence. Despite of constructing many studies on the concept of fragile state, there is not a consensus on meaning of concept. Because the concept is criticized why uniformalized and oversimplification of explaining internal conflict’ reasons. The aim of this study is to examine the concept of fragile state that used for explaining qualifications of state structures which causes forced immigrations and to evaluate the Syrian conflict and migration movements in this framework. Evidence supports that the weakness in the provision of public services and the fragility created by the ineffective economic system need resolutions beyond the creation of hierarchical governance institutions.

Kaynakça

Akgül, A., Kaptı, A., Demir, O., Ö. (2015). Göç ve Kamu Politikaları: Su¬riye Krizi Üzerine Bir Analiz. The GLOBAL A Journal of Policy and Stra¬tegy, 1(2), 1-22.

Araya, J.(2013). State Fragility, Displacement and Development Interven¬tions, FMR 43, 63-65.

Belloni, R.(2012). Hybrid Peace Governance: Its Emergence and Signifi¬cance. Global Governance, 18(1), 21-38.

Besley, T., Persson, T. (2014). The Causes and Consequences of Develop¬ment Clusters: State Capacity, Peace, and Income. Annual Review Econo¬mics, 6,927–49.

Bertocchi, G Guerzoni, A. (2010). Growth, History, or Institutions? What Explains State Fragility in Sub-Saharan Africa. Working Paper IZA Dis¬cussion Papers, No. 4817.

Betts, A.(2013). Survival Migration: Failed Governance and Crisis of Displacement. Cornell University Press, USA

BMMYK (1997). Dünya Mültecilerinin Durumu. Oxford University Pres¬s,New York

Braithwaite, A., Saleyhan, I., Savun, B. (2018). Refugees, forced migrati¬on, and conflict: Introduction to the special issue. Journal of Peace Rese¬arch, XX (X), 1-7.

Brinkerhoff, D. (2007). Capacity Development in Fragile States. The European Centre for Development Policy Management, Discussion paper No 58D

Castler, S. (2003). Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation. Sociology, 37(1): 13–34.

Erdoğan, M. (2014).Türkiye’de Suriyeliler-Toplumsal Kabul ve Uyum. Bil¬gi Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Fidan, Y. (2010). Yönetimden Yönetişime: Kavramsal Bir Bakış. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 5-10.48

Fiddian-Qasmiyeh, E. Loescher, G., Long, K, Sigona, N. (2014). The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies. Oxford Uni¬versity Press, 1-14.

Grimm, S., Lemay-Hébert, N., Nay, O. (2014) Fragile States: Introducing a Political Concept. Third World Quarterly, 35:2, 197-209

Grip, L.(2016). Coping with Crises: Forced Displacement in Fragile Con¬texts. SIPRI Year Book 2017, Oxford University Press, Stocholm.

Hanafi, S. (2014). Chapter 45: Forced Immigration in the Middle East and North Africa. (Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, and Nando Sigonaed. in The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migra¬tion Studies. Oxford University Press.

Hayes, S. Lundy, B., D., Carter Hallward, M. (2016) Conflict-Induced Migration and the Refugee Crisis: Global and Local Perspectives from Pe¬acebuilding and Development, Journal of Peacebuilding & Development, 11(3), 1-7.

Koç, M., Görücü, İ.., Akbıyık, N.(2015). Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri. Birey ve Toplum, 5(9), 63-93.

Kaplan, S.(2014). Identifying Truly Fragile States. The Washington Quar¬terly , 37(1), 49–63

Khalaf, R.(2015). Governance without Government in Syria: Civil Society and State Building during Conflict. Syria Studies, 7(13), 37-72.

Özdemir, P. (2015). Kurumlar, Yönetişim ve Ekonomik Gelişme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Doktora Tezi, Adana.

Özdemir, E. (2017). Suriyeli Mülteci Krizinin Türkiye’ye Etkileri. ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi.1(3), 114- 140.

Paris, R. (2011). Ordering the World: Academic Research and Policyma¬king on Fragile States. International Studies Review, 13( 1), 58-71.

Polese, A., Santini, R.(2018). Limited Statehood and its Security Implica¬tions on the Fragmentation Political Order in the Middle East and North Africa. Small Wars & Insurgencies, 29(3), 379-390.

Putzel, J.(2010). Why Development Actors Needs a Better Definition of State Fragility. Crisis States Research Center, September, 1-3

Raphaeli, N. (2007). Syria’s Fragıle Economy. Middle East Review of International Affairs,11(2),34-51.

Martin-Shields, P.(2017). State Fragility as a Cause of Forced Displace¬ment Identifying Theoretical Channels for Empirical Research. German Development Institute, Discussion Paper 30/2017.

Menchy, Z., Doko, A. M. (2011). General Overview of Migration into, th¬rough and from Syria. CARIM Analytic and Synhetetic Notes. 2011/41.

Nay, O. (2012). Fragile and Failed States: Critical Perspectives on Con¬ceptual Hybrids. 22nd IPSA World Congress of Political Science, 8-12 July.

UNDP (2018). Human Development Reports, Erişim: http://hdr.undp.org/ en/countries/profiles/SYR

Werrell, C., Femia,C., Sternberg, T.(2015). Did We See it Coming? Sta¬te Fragility, Climate Vulnerability and the Uprising in Syria and Egypt? SAIS Review of International Affairs, 35(1) Winter-Spring. 29-46.

Woodward, S.(2004). Fragile States: Exploring the Concept. States and Security. Learning Group at the Peace and Social Justice Meeting of the Ford Foundation, Rio de Janeiro, Brazil, November 29.

Vallings, C., Moreno-Torres, M. (2005). Drıvers Of Fragility: What Ma¬kes States Fragile. Department For International Development PRDE Wor¬king Paper No. 7.

Yazgan, P., Utku Eroğlu, D., Sirkeci, İ. (2015). Syrian Crisis and Migrati¬on. Migration Letters.!2(3).181-192

Zoellick, R. (2008). Fragile States: Securing Development. Survival, 50 (6), 67-84

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gad623929, journal = {Göç Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5548}, address = {[email protected]}, publisher = {Göç İdaresi Genel Müdürlüğü}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {28 - 49}, doi = {}, title = {Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak}, key = {cite}, author = {Çuhadar, Pınar} }
APA Çuhadar, P . (2019). Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak . Göç Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 28-49 .
MLA Çuhadar, P . "Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak" . Göç Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 28-49 <
Chicago Çuhadar, P . "Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak". Göç Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 28-49
RIS TY - JOUR T1 - Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak AU - Pınar Çuhadar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Göç Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 49 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-5548- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Göç Araştırmaları Dergisi Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak %A Pınar Çuhadar %T Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak %D 2019 %J Göç Araştırmaları Dergisi %P 2149-5548- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Çuhadar, Pınar . "Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak". Göç Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2019): 28-49 .
AMA Çuhadar P . Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak. Göç Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(1): 28-49.
Vancouver Çuhadar P . Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak. Göç Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(1): 28-49.
IEEE P. Çuhadar , "Kırılgan Devlet ve Zorunlu Göç İlişkisini Suriye Üzerinden Okumak", Göç Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 28-49, Haz. 2019