İnsan Ticaretine Karşı Hazırlanan Kampanyaların Modern Kölelik Bağlamında Claude Lévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar Modeli Üzerinden İncelenmesi

Kölelik, 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasından sonra dünya genelinde uygulanmayan ve insanlık suçu olarak kabul edilen bir sistem olmuştur. Buna karşın, günümüzde modern kölelik olarak adlandırılan insan ticareti etkisini korumuş ve dünya genelinde on binlerce insanın hayatını olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Bu aşamada dünya genelinde tıpkı köleliğe karşı verilen mücadele gibi insan ticaretine karşı da resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından kampanyanlar hazırlanmıştır. Bu çalışmada insan ticaretine karşı hazırlanan kampanyalarda, modern kölelik bağlamında verilen mesajlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında insan ticaretine karşı hazırlanan kampanyalar, Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar Modeli üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, insan ticaretinin insanlık dışı bir uygulama olarak sunulduğu, insanların emeklerinin belli kişi veya kişiler tarafından sömürüldüğü ve insan ticareti mağdurlarının tüm yasal haklarından mahrum bırakıldığı ortaya konulmuştur. Diğer yandan, insan ticareti mağdurlarının modern çağın köleleri olarak sunulduğu ve ikili karşıtlıklar boyutunda hüzün, esaret, çaresizlik gibi kavramlar üzerinden somutlandığı saptanmıştır.

The Examination of The Campaigns Prepared Against Human Trade Over Claude Lévi-Strauss's Binary Opposition Model In The Context Of Modern Slaveling

Slavery has been a system that hasn't implemented worldwide and has been considered a crime against humanity, after it was banned in the United States in the second half of the 19th century. In contrast, human trafficking, which is now called modern slavery, has maintained its impact and has continued to adversely affect the lives of tens of thousands of people worldwide. At this stage, campaigns have been prepared around the world by official institutions and non-governmental organizations against human trafficking, as slavery in the past. In this study, the messages given in the context of modern slavery in campaigns against human trafficking were tried to be put forward. The campaigns against human trafficking in the scope of the study were analyzed through the Binary Opposition Model of French anthropologist Claude Levi-Strauss. In the findings obtained, it was found that human trafficking was presented as an inhuman practice, human labor was exploited by a certain person or persons and victims deprived of all legal rights through human trafficking. On the other hand, it was found that victims were presented as slaves of modern age and concretized through concepts such as sadness, captivity and helplessness in the context of binary opposition.

___

 • Adesina, O. S. (2014). Modern Day Slavery: Poverty and Child Trafficking in Nigeria. African Identities, 12(2), 165-179.
 • ADEEVEE (2019a). "Uluslararası Çalışma Örgütünün Kampanyası", https:// www. adeevee. com/ 2005/ 05/ oit- anti- slavery- campaign- sball- pocket- shoes- print/, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • ADEEVEE (2019b). https:/ /www. adeevee. com/ 2008/ 08 /samilia- human- rights- campaign- prostitute- horeca- construction- outdoor/, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • ADS (2019a). "Kölelik Karşıtı Organizasyonunun Kampanyası", https:// www. adsoftheworld. com/ media/ print/ truck _4, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • ADS (2019b). "Dünya Vizyonu Kurumu'nun Kampanyası", https:// www. adsoftheworld. com/ media/ print/ world_ vision_ child _1, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • Akarçay, D. (2015). Para; Bir Kitap, Hayat; Bir Film: Organ Ticareti Suçu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 112-120.
 • Akgün, E. (2016). Modern Kölelik İnsan Ticareti ve Rakamlarla Türkiye Gerçeği. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 157-182.
 • Allain, J. (2010). Rantsev v Cyprus and Russia: the European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery. Human Rights Law Review, 10(3), 546-557.
 • Allain, J. (2012). Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking. Holland: Martinus Nijhoff Publishers.
 • AS (2019). "Kölelik Karşıtı Organizasyonu'", https:// www. antislavery. org/ what- we- do/, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • Aydın, Ç. K. (2011). Organ veya Doku Ticareti Suçu. Ankara Barosu Dergisi, (1), 129-162.
 • Bales, K., & Soodalter, R. (2010). The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today. The United States: Univ of California Press.
 • BEHANCE (2019). "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin Kampanyası", https:// www. behance. net/ gallery/ 33189291/ Human- Trafficking -Ad, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • Bekteshi, V., Gjermeni, E., & Van Hook, M. (2012). Modern Day Slavery: Sex Trafficking in Albania. International Journal of Sociology and Social Policy, 32(7/8), 480-494.
 • Bozkurt, G. (1981). Eski Hukuk Sistemlerinde Kölelik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 38(1), 65-103.
 • Broad, R., & Turnbull, N. (2019). From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK. European Journal on Criminal Policy and Research, 25(2), 119-133.
 • Bromfield, N. F. (2016). Sex Slavery and Sex Trafficking of Women in the United States: Historical and Contemporary Parallels, Policies, and Perspectives in Social Work. Affilia, 31(1), 129-139.
 • Burn, J., & Simmons, F. (2006). Trafficking and Slavery in Australia: An Evaluation of Victim Support Strategies. Asian and Pacific Migration Journal, 15(4), 553-570.
 • Butkus, A. S. (2007). Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combating Human Trafficking. Stetson Law Review , 37(1), 297-338.
 • Cohen, J. (2003). Togo, Borderline Slavery: Child Trafficking in Togo (Vol. 15). The United States: Human Rights Watch.
 • Crane, A. (2013). Modern Slavery as a Management Practice: Exploring the Conditions and Capabilities for Human Exploitation. Academy of Management Review, 38(1), 49-69.
 • Cruz, K., Davidson, J. O. C., & Taylor, J. S. (2019). Tourism and Sexual Violence and Exploitation in Jamaica: Contesting the ‘Trafficking and Modern Slavery’ Frame. Journal of the British Academy, 7(s1), 191-216.
 • Cullen, M., & McSherry, B. (2009). Without Sex: Slavery, Trafficking in Persons and the Exploitation of Labour in Australia. Alternative Law Journal, 34(1), 4-10.
 • Çetin, M., Çakı, C., & Gazi, M. A. (2018). The Examination of The Anti-USA Propaganda Posters in The Iran Revolution According to Claude Lévi-Strauss' Binary Opposition. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 31-51.
 • Davidson, J. O. C. (2010). New Slavery, Old Binaries: Human Trafficking and the Borders of ‘Freedom’. Global Networks, 10(2), 244-261.
 • Davidson, J. O. (2012). Absolving the State: The Trafficking-Slavery Metaphor. Global Dialogue, 14(2), 31-41.
 • Doezema, J. (1999). Loose Women or Lost Women? The Re-Emergence of the Myth of White Slavery in Contemporary Discourses of Trafficking in Women. Gender Issues, 18(1), 23-50.
 • Efrat, A. (2016). Global Efforts against Human Trafficking: The Misguided Conflation of Sex, Labor, and Organ Trafficking. International Studies Perspectives, 17(1), 34-54.
 • Emir, O. (2011). Grek Kolonizasyon Dönemi’nde Karadeniz’de Önemli Bir Geçim Kaynağı: Köle Ticareti, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 10(10), 9-28.
 • Erdal, H. (2008). Organize Bir Suç Türü Olarak İnsan Ticareti ve Türkiye Örneği. Polis Bilimleri Dergisi, 10(2), 79-91.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Fitzgibbon, K. (2003). Modern-day Slavery? The Scope of Trafficking in Persons in Africa. African Security Studies, 12(1), 81-89.
 • George, E. R.; Smith, S. R. (2013). In Good Company: How Corporate Social Responsibility can Protect Rights and Aid Efforts to End Child Sex Trafficking and Modern Slavery. New York University Journal of International Law and Politics, 46(1), 55-114.
 • Güler, M. A. (2015). Modern Kölelik ve Modern Köleliğin Görünümleri. İş ve Hayat, 1(2), 23-46.
 • ILO (2019). "Uluslararası Çalışma Örgütü", https:// www. ilo. org/ global/ lang --en/ index. htm, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • Jakobsson, N., & Kotsadam, A. (2013). The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Exploitation. European Journal of Law and Economics, 35(1), 87-107.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Kandathil, R. (2005). Global Sex Trafficking and the Trafficking Victims Protection Act of 2000: Legislative Responses to the Problem of Modern Slavery, Michigan Journal of Gender Law, 12(1), 87-118.
 • Kara, S. (2009). Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery. The United States: Columbia University Press.
 • Kara, S. (2017). Perspectives on Human Trafficking and Modern Forms of Slavery. Social Inclusion, 5(2), 1-2.
 • Kempadoo, K. (2015). The Modern-Day White (Wo) Man’s Burden: Trends in Anti-Trafficking and anti-Slavery Campaigns. Journal of Human Trafficking, 1(1), 8-20.
 • Kızılsümer, D. (2007). İnsan Ticareti İle Mücadele: Uluslararası Belgeler ve Türkiye'nin Çabaları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(01), 113-145 .
 • Lévi-Strauss, C. (2012). Yapısal Antropoloji (Çev: Adnan Kahiloğlulları). Ankara: İmge Yayınları.
 • Lévi-Strauss, C. (2013). Mit ve Anlam, (Çev: Gökhan Yavuz Demir), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Lévi-Strauss, C. (2014). Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji (Çev: Akın Terzi). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lévi-Strauss, C. (2016). Irk, Tarih ve Kültür, (Çev: Haldun Bayrı, Reha Erdem, Arzu Oyacıoğlu, Işık Ergüden). 7. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lévi-Strauss, C. (2017). Hepimiz Yamyamız (Çev: Haldun Bayrı). 2. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lévi-Strauss, C. (2018a). Uzaktan Yakından, (Çev: Haldun Bayrı), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lévi-Strauss, C. (2018b). Yaban Düşünce, (Çev: Tahsin Yücel). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lévi-Strauss, C. (2018c). Hüzünlü Dönenceler, (Çev: Ömer Bozkurt), 6. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lusk, M., & Lucas, F. (2009). The Challenge of Human Trafficking and Contemporary Slavery. Journal of Comparative Social Welfare, 25(1), 49-57.
 • Magliari, M. F. (2012). Free State Slavery: Bound Indian Labor and Slave Trafficking in California's Sacramento Valley, 1850–1864. Pacific Historical Review, 81(2), 155-192.
 • Manzo, K. (2005). Exploiting West Africa's Children: Trafficking, Slavery and Uneven Development. Area, 37(4), 393-401.
 • McGough, M. Q. (2013). Ending Modern-Day Slavery: Using Research to Inform US Anti-Human Trafficking Efforts. National Institute of Justice Journal, 271, 26-32.
 • Ngwe, J. E., & Elechi, O. O. (2012). Human Trafficking: The Modern Day Slavery of the 21st Century. African Journal of Criminology & Justice Studies, 6, 103-119.
 • Öztürk, F., & Ardor, H. N. (2007). Suç Sanayiinin Bir Alanı İnsan Ticareti: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Ekonomik Yaklasim, 18(62), 79-102.
 • Patterson, O. (2012). Trafficking, Gender and Slavery–Past and Present. The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary, 322-359.
 • Rezaeian, M. (2016). The Emerging Epidemiology of Human Trafficking and Modern Slavery. Middle East Journal of Business, 55(3705), 1-5.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Samilia (2019). "Samilia Vakfı", http:/ /samilia. org/, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • Sayın, H. (2018). Modern Kölelik Olarak Meta-Göçmen İnsan Ticareti Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 79-102.
 • Scarpa, S. (2008). Trafficking in Human Beings: Modern Slavery. The United Kingdom: Oxford University Press on Demand.
 • Shimazono, Y. (2007). The State of the International Organ Trade: A Provisional Picture Based on Integration of Available Information. Bulletin of the World Health Organization, 85, 955-962.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sigmon, J. N. (2008). Combating Modern-Day Slavery: Issues in Identifying and Assisting Victims of Human Trafficking Worldwide. Victims and Offenders, 3(2-3), 245-257.
 • Snajdr, E. (2013). Beneath the Master Narrative: Human Trafficking, Myths of Sexual Slavery and Ethnographic Realities. Dialectical Anthropology, 37(2), 229-256.
 • Stoyanova, V. (2014). Article of the Echr and the Obligation of Criminalising Slavery, Servitude, Forced Labour and Human Trafficking. Cambridge Journal of International and Comparative Law, 3(2), 407-443.
 • Tahiroğlu, B. (1981). Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 45(1-4), 649-676.
 • Thomas, D. Q. (1993). A Modern form of Slavery: Trafficking of Burmese Women and Girls into Brothels in Thailand. The United States: Human Rights Watch.
 • Tiefenbrun, S. (2008). Child Soldiers, Slavery and the Trafficking of Children. Fordham International Law Journal 31(2), 415-486.
 • Torgoley, S. P. (2006). Trafficking and Forced Prostitution: Manifestation of Modern Slavery. Tulane Journal of International and Comparative Law, 14(2), 553-578.
 • Tyldum, G. (2013). Dependence and Human Trafficking in the Context of Transnational Marriage. International Migration, 51(4), 103-115.
 • UNODC (2019). "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi", https:// www. unodc. org/ unodc/ index. html, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • Venkatraman, B. A. (2003). Human Trafficking: A Guide to Detecting, Investigating, and Punishing Modern-Day Slavery. Police Chief, 70(12), 34-44.
 • Vijeyarasa, R. & Bello Villarino, J. (2013). Modern-Day Slavery a Judicial Catchall for Trafficking, Slavery and Labour Exploitation: Critique of Tang and Rantsev. Journal of International Law and International Relations, 9, 38-76.
 • Vijeyarasa, R. (2016). Sex, Slavery and the Trafficked Woman: Myths and Misconceptions about Trafficking and its Victims. The United Kingdom: Routledge.
 • Weitzer, R. (2015). Human Trafficking and Contemporary Slavery. Annual Review of Sociology, 41, 223-242.
 • Wilkins, D. (2019). Understanding Historical Slavery, Its Legacies, and Its Lessons for Combating Modern-Day Slavery and Human Trafficking. The Palgrave International Handbook of Human Trafficking, 1-16.
 • WVI (2019). "Dünya Vizyonu Kurumu", https:// www. wvi. org/, Erişim Tarihi: 03.10.2019.
 • Yaylagül, L. (2017). Kitle İletişim Kuramları. Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. 8. Baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yılmazcan, D. (2017). Antik Yunan'da Kölelik: Atina ve Sparta Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 117-136.