Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi

Göç olgusu, nedenleri ve ortaya çıkardığı sonuçlar itibariyle büyük nüfus hareketliliklerini açıklayan genel bir kavram olarak kullanılsa da her göç serüveni kendine has bir süreç içermekte ve toplumların kendilerine özgü bir bütünleşme modeli ile karşılanmaktadır. Göçü kabul eden toplumların ortaya koydukları bütünleşme (entegrasyon) modelleri söz konusu milletlerin kurucu değerlerinden ve tarihsel süreçlerinden bağımsız düşünülmemelidir.  Bu nedenle bütünleşme modellerini ele almak aynı zamanda ülkelerin yönetim sistemleri ile birlikte tarihini, kültürünü ve toplumsal yapısını içeren bir süreci değerlendirmeyi gerekli kılar. Bu düşünceden hareketle Fransız Bütünleşme Modeli’nin ele alındığı bu makalede, entegrasyon politikasının temelini oluşturan Fransa’nın cumhuriyetçi değerleri, merkeziyetçi idare yapısı üzerinden tarihsel arka planı göz önünde bulundurularak irdelenmeye çalışılmıştır.

Integration Strategy In French Public Sphere

The phenomenon of migration is used as a general concept explaining large population movements in terms of causes and outcomes, the fact remins that each immigration adventure contain its own process and is met by a specific integration model of the societies. The integration models of the societies which accept the immigration should be considered in terms of the founding values and historical processes of the nations. For this reason, discussing on integration models also requires an assesment of process that includes countries' administrative systems and sociology of their community. With this in mind, the French Integration Model have been considered in view of the France's republican values and France’s historical background over the centralized administrative structure.

Kaynakça

Adıgüzel Y. (2016), Göçmenlerin Kültürel Entegrasyonu, Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, WALD, İstanbul

Akıncı M. A. (2014), Fransa’daki Türk Göçmenlerin Etnik ve Dini Kimlik Algıları, Bilig, sayı 70

Beaud S. & Noiriel G.(2003), Göçmenlerin Bütünleşmesini Düşünmek, Toplumbilim dergisi, sayı 17

Beauchemin C. & Hamel C. & Simon P. (2015), Trajectoires et Origines, Ined Editions, Paris

Berry, J.W. (2013) Kültürel Açıdan Çoğulcu Toplumlarda Bir Arada Yaşamak- Kültürlenme ve Çok Kültürlülüğü Anlamak ve Yönetmek, İçinde,İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür, Der- Berkman Aksu-Koç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, S.275-286

Çağlayan S. (2006), Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17

Danış D. & İrtiş V. (2008), Entegrasyonun Ötesinde Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayınları, İstanbul

Fransa Yüksek Göç Konseyi (Castles S. (2008), Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective, Conference on Theories of Migration and Social ChangeSt Anne’s College, Oxford

Göle, N. (2015), Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar, Metis Yayınları, İstanbul

Haut Conseil à l'intégration (2012), Une culture ouverte dans une République indivisible, Version 10

İnal K. (1991), Durkheim’ın Eğitim Anlayışı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 24, sayı 2

Kaya A. (2009), Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization, Palgrave Macmillan, 2009

Kaya İ. (2008), Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına, Doğu Coğrafya Dergisi, 19. Sayı

Safi, M. (2006), Le processus d’integration des immigrés en France: inégalités et segmentation, Revue Française de Sociologie, Vol 47, Paris

Schnapper D. (2003), Kültürel Hakları Nasıl Tanırız, Toplumbilim dergisi, sayı 17

Silverman M. (1992), Deconstructing the Nation: Immigration, Racism and Citizenship in Modern France, Routledge

Wieviorika M. (2003), Çok Kültürlülük: Bir Sorunun Çözümü mü Yoksa Dile Getirilmesi mi, Toplumbilim dergisi, sayı 17

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/chronologie-immigration/, 02.05.2017 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111, 18.05.2017

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2213, 18.05.2017

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gad538219, journal = {Göç Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5548}, address = {[email protected]}, publisher = {Göç İdaresi Genel Müdürlüğü}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {170 - 188}, doi = {}, title = {Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi}, key = {cite}, author = {Erçi̇n, Ömer and Adıgüzel, Yusuf} }
APA Erçi̇n, Ö , Adıgüzel, Y . (2017). Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi . Göç Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 170-188 .
MLA Erçi̇n, Ö , Adıgüzel, Y . "Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi" . Göç Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 170-188 <
Chicago Erçi̇n, Ö , Adıgüzel, Y . "Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi". Göç Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 170-188
RIS TY - JOUR T1 - Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi AU - Ömer Erçi̇n , Yusuf Adıgüzel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Göç Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 188 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-5548- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Göç Araştırmaları Dergisi Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi %A Ömer Erçi̇n , Yusuf Adıgüzel %T Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi %D 2017 %J Göç Araştırmaları Dergisi %P 2149-5548- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Erçi̇n, Ömer , Adıgüzel, Yusuf . "Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi". Göç Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Haziran 2017): 170-188 .
AMA Erçi̇n Ö , Adıgüzel Y . Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi. Göç Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(1): 170-188.
Vancouver Erçi̇n Ö , Adıgüzel Y . Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi. Göç Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(1): 170-188.
IEEE Ö. Erçi̇n ve Y. Adıgüzel , "Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi", Göç Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 170-188, Haz. 2017