Normal Basınçlı Glokom Hastalarında Klinik Özellikler ve Kardiovasküler Bulguların Glokomun Progresyonu Üzerine Olan Etkisi

Amaç: Normal basınçlı glokom tanısı ile takip edilen olguların klinik özelliklerini ve kardiovasküler bulguların glokomun progresyonu üzerine olan etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Tipik glokomatöz optik disk ve/veya görme alanı değişikliği olan ve göz içi basıncı >21 mmHg olarak saptanmamış, topikal medikasyon ile tedavi edilmiş normal basınçlı glokomu bulunan 40 hastanın (25 kadın, 15 erkek) 80 gözüne ait medikal bilgiler incelendi. Normal basınçlı glokomdaki progresyon yapısal (optik disk ve retina sinir lifi tabakası) ve fonksiyonel (görme alanı) olarak tanımlandı. Bulgular: Ortalama takip süresi 5.1±4.06 yıldı ve 40 hastanın 15’inde (%37.5) normal basınçlı glokomda progresyon saptandı. Yirmi beş stabil hasta (%62.5) mevcuttu. Ortalama göz içi basıncının progresyon gösteren grupta (14.53±3.27 mmHg) stabil gruba (14.18±2.94 mmHg) göre daha yüksek olduğu; ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p=0.638). Optik disk, progresyon gösteren grupta (2.16±0.25µm) stabil gruba (1.99±0.39 µm) göre daha büyüktü (p=0.05). Yaş, santral kornea kalınlığı, görme alanı bulguları ve retina sinir lifi tabakası kalınlığı açısından progresyon gösteren olgular ile stabil olgular benzerdi (p>0.05). Progresyon gösteren grupta diyastolik kan basıncındaki dalgalanmanın stabil gruba göre anlamlı derecede fazla olduğu (p=0.041); ayrıca gece diyastolik kan basıncı değerlerinin stabil gruptan anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı (p=0.032). Sonuç: Progresyon gösteren ve stabil hastalar arasında göz içi basıncı düzeyi ve görme alanı sonuçları benzer olmasına rağmen, özellikle takiplerinde progresyon saptanan normal basınçlı glokom hastalarında kardiovasküler sistemik inceleme akılda tutulmalıdır.

The Characteristics of Patients with Normal-Tension Glaucoma and the Effect of the Cardiovascular Findings on the Progression of the Glaucoma

Purpose: To investigate the clinical characteristics of patients with normal-tension glaucoma and the effect of the cardiovascular findings on the progression of the glaucoma. Materials and Methods: The medical records of 80 eyes of 40 normal-tension glaucoma patients (25 women, 15 men) with typical glaucomatous optic disc and/or visual field changes and no recorded intraocular pressure >21 mmHg, who were treated with topical medications, were reviewed. Normal-tension glaucoma progression was defined by either structural (optic disc or retinal nerve fibre layer) or functional (visual field) deterioration. Results: The average follow-up period was 5.1±4.06 years, and 15 of 40 patients (37.5%) showed the normal-tension glaucoma progression. There were 25 stable patients (62.5%). Mean intraocular pressure measured higher in the progressed patients (14.53±3.27 mmHg) than stable patients (14.18±2.94 mmHg), but it was not statistically different between the groups (p=0.638). The disc size was bigger in progressed patients (2.16±0.25 µm) than stable patients (1.99±0.39 µm), (p=0.05). The age, central corneal thickness, visual field examination findings and the mean retinal nerve fiber layer at the initial examination were similar between progressed and stable patients (p>0.05). The diastolic fluctuations in progressed patients was higher than stable group (p=0.041) and progressed patients’ diastolic blood pressure measures at night were lower than stable patients (p=0.032). Conclusion: Despite relatively similar intraocular pressure and visual field examination findings between progressed and stable patients, cardiovascular systemic examination should be kept in mind in the cases with normal-tension glaucoma when especially progression of the disease occur in their follow ups.

Kaynakça

1. Stewart WC . Clinical practice of glaucoma. SLACK, Inc., Thorofare 1990;73:141-4.

2. Tanna AP, Krupin T. Normal-Tension Glaucoma. In: Shaarawy TM, Sherwood MB, Hitchings RA & Crowston JG : Glaucoma, Philadelphia, Saunders 2009;361-6.

3. Flammer J, Orgül S, Costa VP, et al. The impact of ocular blood flow in glaucoma. Prog Retin Eye Res 2002;21:359-93.

4. Cioffi GA. Three common assumptions about ocular blood flow and glaucoma. Surv Ophthalmol 2001;45:325-31.

5. Özer A, Yıldırım N, Erol N ve ark. Normotansif glokom hastalarında nokturnal arteriyel hipotansiyon varlığı.T Oft Gaz 1999;29:399-405.

6. Broadway DC, Drance SM. Glaucoma and vasospasm. Br J Ophthalmol 1998;82:862-70.

7. Hayreh SS, Zimmerman MB, Podhajsky P, et al. Nocturnal arterial hypotension and its role in optic nevre head and ocular ischemic disorders. Am J Ophthalmol 1994;117:603-24.

8. Meyer JH, Brandi-Dohrn J, Funk J. Twenty four hour blood pressure monitoring in normal tension glaucoma. Br J Ophthalmol 1996;80:864-7.

9. Drance S, Anderson DR, Schulzer M; Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Risk factors for progression of visual field abnormalities in normal-tension glaucoma. Am J Ophthalmol 2001;131:699-708.

10. Morad Y, Sharon E, Hefetz L, et al. Corneal thickness and curvature in normal-tension glaucoma. Am J Ophthalmol 1998;125:164-8.

11. Ishida K, Yamamoto T, Sugiyama K, et al. Disk hemorrhage is a significantly negative prognostic factor in normal-tension glaucoma. Am J Ophthalmol 2000;129:707-14.

12. Tomita G, Nyman K, Raitta C, et al. Interocular asymmetry of optic disc size and its relevance to visual field loss in normal-tension glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1994;232:290-6.

13. Sung KR, Lee S, Park SB, et al. Twenty-four hour ocular perfusion pressure fluctuation and risk of normal-tension glaucoma progression. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50):5266-74.

14. Gliklich RE, Steinmann WC, Spaeth GL. Visual field change in low-tension glaucoma over a five-year follow-up. Ophthalmology 1989;96:316-20.

15. Anderson DR, Drance SM, Schulzer M; Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Natural history of normal-tension glaucoma. Ophthalmology 2001;108:247-53.

16. Collobarative NTG Study Group. The effectiveness of IOP reduction in the treatment of NGT. Am J Ophthalmol 1998;126:498-505.

17. Kim M, Kim DM, Park KH, et al. Intraocular pressure reduction with topical medications and progression of normal-tension glaucoma: a 12- year mean follow-up study. Acta Ophthalmol 2013;91:270-5.

18. Birch MK, Wishart PK, O’Donnell NP. Determining progressive visual field loss in serial Humphrey visual fields. Ophthalmology 1995;102:1227-34.

19. Katz J. A comparison of the pattern- and total deviation-based Glaucoma Change Probability programs. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:1012-6.

20. Tanna AP, Budenz DL, Bandi J, et al. Glaucoma Progression Analysis software compared with expert consensus opinion in the detection of visual field progression in glaucoma. Ophthalmology 2012;119:468-73.

21. Flammer J, Orgül S. Optic nerve blood-flow abnormalities in glaucoma. Prog Retin Eye Res 1998;17:267-89.

22. Weinreb RN. Toward understanding the optic neuropathy of glaucoma. Arch Ophthalmol 1998;116:1102-3.

23. Phelps CD, Corbett JJ. Migraine and low-tension glaucoma. A casecontrol study. Invest Ophthalmol Vis Sci 1985;26:1105-8.

24. Goldberg I, Hollows FC, Kass MA, et al. Systemic factors in patients with low-tension glaucoma. Br J Ophthalmol 1981;65:56-62.

25. Graham SL, Drance SM, Wijsman K, et al. Ambulatory blood pressure monitoring in glaucoma. The nocturnal dip. Ophthalmology 1995;102:61-9.

26. Yazici B, Usta E, Erturk H, et al. Comparison of ambulatory blood pressure values in patients with glaucoma and ocular hypertension. Eye 2003;17:593-8.

27. Tokunaga T, Kashiwagi K, Tsumura T, et al. Association between nocturnal blood pressure reduction and progression of visual field defect in patients with primary open-angle glaucoma or normal-tension glaucoma. Jpn J Ophthalmol 2004; 48:380-5.

28. Collignon N, Dewe W, Guillaume S, et al. Ambulatory blood pressure monitoring in glaucoma patients. The nocturnal systolic dip and its relationship with disease progression. Int Ophthalmol 1998;22:19-25.

29. Flammer J, Orgül S. Optic nerve blood-flow abnormalities in glaucoma. Prog Retin Eye Res 1998;17:267-89.

30. Weinreb RN. Toward understanding the optic neuropathy of glaucoma. Arch Ophthalmol 1998;116:1102-3.

31. Jonas JB, Schmidt AM, Müller-Bergh JA, et al. Human optic nerve fiber count and optic disc size. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992;33:2012-8.

32. Chi T, Ritch R, Stickler D, et al. Racial differences in optic nerve head parameters. Arch Ophthalmol 1989;107:836-9.

33. Chi QM, Tomita G, Inazumi K, et al. Evaluation of the effect of aging on the retinal nerve fiber layer thickness using scanning laser polarimetry. J Glaucoma 1995;4:406-13.

34. Funaki S, Shirakashi M, Funaki H, et al. Relationship between age and the thickness of the retinal nerve fiber layer in normal subjects. Jpn J Ophthalmol 1999;43:180-5.

35. Leske MC, Heijl A, Hyman L, et al. Predictors of long-term progression in the early manifest glaucoma trial. Ophthalmology 2007;114:1965-72.

36. Weizer JS, Stinnett SS, Herndon LW. Longitudinal changes in central corneal thickness and their relation to glaucoma status: an 8 year follow up study. Br J Ophthalmol 2006;90:732-6.

37. Kim SH, Park KH. The relationship between recurrent optic disc hemorrhage and glaucoma progression. Ophthalmology 2006;113:598-602.

38. Siegner SW, Netland PA. Optic disc hemorrhages and progression of glaucoma. Ophthalmology 1996;103:1014-24.

Kaynak Göster

1198 804

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer Göz İçi Lens Yerleştirilen Konjenital Kataraktlı Olgularda Uzun Dönem Sonuçlarımız

İdil GÖKSEL, Sevda ERTEKİN, AYŞE AYÇA SARI

Farklı Kornea Kalınlıklarına Sahip Normal Bireylerde Non-kontakt Tonometre ve Pnömotonometre ile Ölçülen Göz İçi Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması

Adem TÜRK, Süleyman MOLLAMEHMETOĞLU, Mehmet KOLA, Ahmet KALKIŞIM, Halil İbrahim İMAMOĞLU

Glokom Cerrahisinde Minimal İnvaziv Bir Prosedür: Trabektom

Yıldıray YILDIRIM, Eyüp DÜZGÜN, Taner KAR

Göz İçi Mercek Gücü Hesaplamasında Özelleştirilmiş A Sabiti Kullanımı

Emine Deniz EĞRİLMEZ, Emrah MAT, Arda KARAGÖZ, İlkay MERMUT ÇAKIR, Şeyda UĞURLU

Kollajen Çapraz Bağlamanın Göz İçi Basıncı ve Merkezi Kornea Kalınlığı Üzerine Etkisi

Mehmet Özgür ZENGİN, Esat ÇINAR, Aslı ÇELİK, Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Geçici Myopik Kayma

Kadir KIRBOĞA, Mustafa KÖŞKER

Korneal Astigmatizması ve Kataraktı Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonuçları

Sabite Emine GÖKÇE, Orhan AYAR, MEHMET CÜNEYT ÖZMEN, SERPİL YAZGAN, MEHMET ORÇUN AKDEMİR, MUSTAFA KOÇ

Persistan Epitel Defekti Varlığında Kontrolsüz Topikal Streroid Kullanımı Sonrası Gelişen Korneal Perforasyon ve Göz İçi Lens Prolapsusu

Musa ÇAPKIN, ALİ ŞİMŞEK, BURAK BİLGİN, Ali Hakim REYHAN

Kataraktı ve Beraberinde Kornea Opasitesi Olan Gözlerde Fakoemülsifikasyon

ERKAN ÇELİK, Emine DOĞAN, Sibel ALİŞAN, BURÇİN ÇAKIR, Elif Betül TÜRKOĞLU, MUSTAFA GÜRKAN ERDOĞAN, GÜRSOY ALAGÖZ

Normal Basınçlı Glokom Hastalarında Klinik Özellikler ve Kardiovasküler Bulguların Glokomun Progresyonu Üzerine Olan Etkisi

Fatma EROĞLU ÇORAK, SİREL GÜR GÜNGÖR, Yusuf GÜNEŞ, Ahmet AKMAN