Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Geçici Myopik Kayma

Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi dekompresyon hastalığı başta olmak üzere bir çok hastalıgın tedavisinde kullanılmaktadır. HBO tedavisinin lensin refraktif indeksinde artışa yol açarak miyopik kaymaya neden olabildiği ve tedavi bittikten 6-10 hafta sonra miyopik kaymanın düzeldiği çalışmalarda bildirilmiştir. Elli sekiz yaşındaki diyabeti, sistemik başka bir hastalığı ve oküler travma öyküsü olmayan erkek hasta iki buçuk ay önce aldığı uzak gözlüğü ile bir aydır iyi görememe şikayeti ile başvurdu. Hasta ayağında travma sonrası gelişen yara yeri enfeksiyonun iyileşmemesi nedeniyle iki buçuk ay önce HBO tedavisi aldığını ve bu dönemde görmesinin bulanıklaşmasından dolayı göz kliniğine başvurduğunu ve kendisine gözlük reçete edildiğini belirtti. Başlangıçta reçete edilen gözlükle görmesi netken HBO tedavisi bittikten bir ay sonra gözlükle görmesinin bulanık olduğunu, gözlüğü çıkardığında ise görmesinin netleştiğini belirtti. Biz hastadaki bu refraktif değişiklikleri HBO tedavisine bağladık. Bu nedenle HBO tedavisi veren hekimlerin miyopik kayma ve nadiren de olsa gelişen katarakt hakkında hastaları bilgilendirmesi gerekmektedir. Göz hekimlerinin de HBO tedavisine bağlı miyopik kaymanın gelisebileceğini akılda tutarak bu hastaların gözlük muayenelerini HBO tedavisi bittikten 1-2 ay sonrasına bırakmalarını tavsiye etmeleri gerekmektedir.

Transient Myopic Shift After Hyperbaric Oxygen Therapy

Hyperbaric oxygen (HBO) therapy is used in many diseases especially for decompression disease. HBO treatment may lead to myopic shift by causing an increase in refractive index of the lens. It has been reported that remission of myopic shift occurs in 6-10 weeks after end of the treatment. A 58 year-old male patient who did not have a history of any ocular trauma, diabetes mellitus or any other systemic diseases has been using far glasses for two and a half months, applied to the clinic with a complaint of blurred vision for one month. The patient received HBO therapy two and a half months ago because of a non-healing wound infection on his foot developed after trauma. He applied to the eye clinic for blurred vision in this period and he was prescribed glasses. His vision was very clear by the glasses at the beginning, and then it was getting blurred one month after the termination of HBO treatment. His vision became clear when he did not use the glasses. We think that these refractive changes are resulted from the HBO treatment. Hence the physicians who perform HBO treatment should inform the patients before treatment about the myopic shift and cataract formation which are rarely seen after HBO. Keeping these facts in mind, it is advised that the ophthalmologists should delay glass examination of those patients one or two months after the termination of HBO treatment.

Kaynakça

1. Danesh Sani SA, Shariati Sarabi Z, et al. Comprehensive review of hyperbaric oxygen therapy. J Craniofac Surg 2012;23:483-91.

2. Fledelius HC, Jansen EC, Thorn J. Refractive change during hyperbaric oxygen therapy. A clinical trial including ultrasound oculometry. Acta Ophthalmol Scand 2002;80:188-90.

3. Ross ME, Yolton DP, Yolton RL et al. Myopia associated with hyperbaric oxygen therapy. Optom Vis Sci 1996;73:487-94.

4. Evanger K, Haugen OH, IrgensA et al. Ocular refractive changes in patients receiving hyperbaric oxygen administered by oronasal mask or hood. Acta Ophthalmol Scand 2004;82:449-53.

5. Gesell LB, Trott A. De novo cataract development following a standard course of hyperbaric oxygen therapy. Undersea Hyperb Med 2007;34:389-92.

6. Borchman D, Giblin FJ, Leverenz VR et al. Impact of ageing and hyperbaric oxygen in vivo on guinea pig lens lipids and nuclear light scatter. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000:41:3061-73.

7. Schaal S, Beiran I, Rubinstein I et al. Lenticular oxygen toxicity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003;44:3476-84.

8. Giblin FJ, Padgaonkar VA, Leverenz VR et al. Nuclear light scattering, disulfideformation and membrane damage in lenses of older guinea pigs treated with hyperbaricoxygen. Exp Eye Res 1995:60:219-35.

9. Davis JC, Dunn JM. Heimbach RD. Hyperbaric medicine: patient selection, treatment procedures and side effects. In: Davis JC (ed). Problem Wounds. New York: Elsevier 1988:225-35.

10. Shu U, Takeuchi F, Tanimoto K et al. Transient myopia with severe chemosis associated with exacerbation of disease activity in systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 1992;19:297-301.

11. Nash RW, Lindquist TD. Bilateral angle-closure glaucoma associated with uveal effusion: presenting sign of HIV infection. Surv Ophthalmol 1992;36:255-8.

12. Sher AA, Shahram K, Roland KM. Systemic tuberculosis presenting with acute transient myopia: a case report. J Med Case Rep 2008;2:350.

13. Ikeda N, Ikeda T, Nagata M et al. Pathogenesis of transient high myopia after blunt eye trauma. Ophthalmology 2002;109:501-7.

14. Panday VA, Rhee DJ. Review of sulfonamide-induced acute myopia and acute bilateral angle-closure glaucoma. Compr Ophthalmol Update 2007;8:271-6.

15. Okamoto F, Sone H, Nonoyama T et al. Refractive changes in diabetic patients during intensive glycaemic control. Br J Ophthalmol 2000;84:1097-102.

Kaynak Göster

1187 794

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer Göz İçi Lens Yerleştirilen Konjenital Kataraktlı Olgularda Uzun Dönem Sonuçlarımız

İdil GÖKSEL, Sevda ERTEKİN, AYŞE AYÇA SARI

Normal Basınçlı Glokom Hastalarında Klinik Özellikler ve Kardiovasküler Bulguların Glokomun Progresyonu Üzerine Olan Etkisi

Fatma EROĞLU ÇORAK, SİREL GÜR GÜNGÖR, Yusuf GÜNEŞ, Ahmet AKMAN

Korneal Astigmatizması ve Kataraktı Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonuçları

Sabite Emine GÖKÇE, Orhan AYAR, MEHMET CÜNEYT ÖZMEN, SERPİL YAZGAN, MEHMET ORÇUN AKDEMİR, MUSTAFA KOÇ

Vitreusa Spontan Lens Dislokasyonu Görülen Bir Ektopia Lentis ET Pupilla Olgusu

MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, Mustafa Alpaslan ANAYOL, Bayram GÜLPAMUK, Başak CERAN BOSTANCI, Pelin YILMAZBAŞ

Kataraktı ve Beraberinde Kornea Opasitesi Olan Gözlerde Fakoemülsifikasyon

ERKAN ÇELİK, Emine DOĞAN, Sibel ALİŞAN, BURÇİN ÇAKIR, Elif Betül TÜRKOĞLU, MUSTAFA GÜRKAN ERDOĞAN, GÜRSOY ALAGÖZ

Glokomda Yeni Cerrahi Yaklaşımlar: Mikroinvaziv (Minimal İnvaziv) Glokom Cerrahisi

M. Sinan SARICAOĞLU

Kollajen Çapraz Bağlamanın Göz İçi Basıncı ve Merkezi Kornea Kalınlığı Üzerine Etkisi

Mehmet Özgür ZENGİN, Esat ÇINAR, Aslı ÇELİK, Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ

Farklı Kornea Kalınlıklarına Sahip Normal Bireylerde Non-kontakt Tonometre ve Pnömotonometre ile Ölçülen Göz İçi Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması

Adem TÜRK, Süleyman MOLLAMEHMETOĞLU, Mehmet KOLA, Ahmet KALKIŞIM, Halil İbrahim İMAMOĞLU

Study of Final Visual Outcome in Penetrating Sub Group of Open Globe Injuries Following Surgical Treatment of Traumatic Cataract According to Birmingham Eye Trauma Terminology System

Mehul SHAH, Shreya SHAH, Parth KALYANI, Ruchir MEHTA, Prerna SHAH

Göz İçi Mercek Gücü Hesaplamasında Özelleştirilmiş A Sabiti Kullanımı

Emine Deniz EĞRİLMEZ, Emrah MAT, Arda KARAGÖZ, İlkay MERMUT ÇAKIR, Şeyda UĞURLU