Göz İçi Mercek Gücü Hesaplamasında Özelleştirilmiş A Sabiti Kullanımı

Amaç: Kataraktlı hasta grubumuzda özelleştirilmiş a sabiti kullanımının hedeflenen refraksiyona ulaşma üzerindeki etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ek göz hastalığı bulunmayan, katarakt evrelendirmesi ameliyat öncesinde yapılmış hastalar dahil edildi. A-scan ultrasonik biometri (HiScan, Optikon, İtalya) cihazı ile temaslı A-scan aksiyel uzunluk ölçümü, keratometri (Ophthalmometer, CSO, İtalya) cihazı ile kornea gücü ölçümü aynı hekim tarafından yapılmıştı. Bulgular: Dosyaları eksiksiz olup, çalışmaya dahil edilen 52 hastanın, 32’si bayan 20’si erkekti. Katarakt evreleri ortalama 2.66±0.52 (1 ila 4 arası), ortalama hedef sferik eşdeğer -0.70±0.24 dioptri (D) olup ortalama sonuç refraksiyon -1.28±0.66 D idi. Hedef refraksiyondan mutlak sapma miktarı, ortalama 0.65±0.45 D (0.04 ila 2.51 arası), net sapma miktarı, ortalama -0.58±0.54 D (+0.85 ila -2.51 arası) bulundu. Standart a sabiti ile hedef refraksiyonu ±0.50 D‘de yakalama başarımız %38.4 (21/52 göz); ±1.00 D’de yakalama başarımız %82.7 (43/52 göz) idi. Net sapma ortalamasını dikkate alarak oluşturduğumuz özelleştirilmiş A-sabiti (standart a sabiti+net sapma ortalaması) kullanıldığında, hedef refraksiyonu ±0.50 D‘de yakalama başarımızın %69.2 (36/52 göz); ±1.00 D’de yakalama başarımızın da %96.2 (50/52 göz) düzeyine çıkabileceği görüldü. Sonuç: Temaslı ultrasonik biometri sırasında göze yapılan bası nedeniyle kısa aksiyel uzunluk ölçümü, miyopik yönde sonuç refraksiyon sapmasına neden olmaktadır. Ölçüm yapanın alışkanlığına bağlı bu hata, özelleştirilmiş A-sabiti kullanımıyla, etkin biçimde düzeltilebilmektedir.

Use of Customized A-Constant in Calculating Intraocular Lens Power

Purpose: To investigate the effect of using customized A-constant on reaching target refraction in cataract patients. Materials and Methods: The study included patients whose cataract stage was determined prior to surgery and who had no additional ocular disease. The same physician measured contact A-scan axial length and corneal strength using an A-scan ultrasonic biometry device (HiScan, Optikon, Italy) and a keratometry device (Ophthalmometer, CSO, Italy), respectively. Results: Of the 52 patients with complete medical files accepted to the study, 32 were women and 20 were men. The average cataract grade was 2.66±0.52 (1 to 4); mean target spheric equivalent was -0.70±0.24 diopter (D) and mean final refraction was -1.28±0.66 D at the 2 month post-operative examination. Mean absolute deviation from target refraction was found to be 0.65±0.45 D (0.04 to 2.51), mean net deviation was -0.58±0.54 D (+0.85 to -2.51). Using standard A-constant, 38.4% (21/52) of the eyes were within ±0.50 D of the target refraction and 82.7% (43/52) of eyes were within ±1.00 D. When the customized A-constants based on mean net deviation were used, these levels increased to 69.2% (36/52) for within ±0.50 D of the target refraction and 96.2% (50/52 eyes) for within ±1.00 D. Conclusion: Contact with the eye during contact ultrasonic biometry results in a short axial length measurement and causes deviation in the final refraction toward myopia. Through the use of customized A-constant, this habitual measurement error can be corrected effectively.

Kaynakça

1. Gale RP, Saha N, Johnston RL. National Biometry Audit II. Eye 2006; 20:25-8.

2. Osman L, Chung AK. UK national survey on personalized customization of A-constant in cataract surgery. Eye 2010; 24:938-40.

3. Haigis W. Challenges and approaches in modern biometry and IOL calculation. Saudi Ophthalmol 2012;26:7-12.

4. Findl O, Kriechbaum K, Sacu S, et al. Influence of operator experience on the performance of ultrasound biometry compared to optical biometry before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2003;29:1950-5.

5. Olsen T. Improved accuracy of intraocular lens power calculation with the Zeiss IOLMaster. Acta ophthalmologica Scandinavica 2007;85:84-7.

6. Bardak Y, Zilelioğlu G. Ultrasonik biometri ile göz içi lens gücünün hesaplanması. MN Oftalmol Derg 1997;4:70-4.

7. Oğuz H, Üstüner A. Arka kamara göz içi lens gücü kişisel a sabiti hesaplanmasının önemi. MN Oftalmol Derg 1998;5:5-6.

8. Chylack LT, Jr., Wolfe JK, Singer DM, et al. The Lens Opacities Classification System III. The Longitudinal Study of Cataract Study Group. Arch Ophthal 1993;111:831-6.

9. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986;1:307-10.

10. Alpins N, Walsh G. Accurate Biometry and Intraocular Lens Power Calculations. In: A A, ed. Refractive Surgery Nightmares - Conquering Refractive Surgery Catastrophes. NJ: Slack Inc; 2007:237-44.

11. Hennessy MP, Franzco, Chan DG. Contact versus immersion biometry of axial length before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2003;29:2195-8.

12. Kamış Ü, Kerimoğlu H, Bozkurt B, ve ark. Göz içi lens gücünün hesaplanmasında Iolmaster ile alinan biyometrik ölçümlerin güvenilirliği. Glo-Kat 2009;4:234-7.

13. Haigis W, Lege B, Miller N, et al. Comparison of immersion ultrasound biometry and partial coherence interferometry for intraocular lens calculation according to Haigis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2000;238:765-73.

Kaynak Göster

1197 804

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Persistan Epitel Defekti Varlığında Kontrolsüz Topikal Streroid Kullanımı Sonrası Gelişen Korneal Perforasyon ve Göz İçi Lens Prolapsusu

Musa ÇAPKIN, ALİ ŞİMŞEK, BURAK BİLGİN, Ali Hakim REYHAN

Göz İçi Mercek Gücü Hesaplamasında Özelleştirilmiş A Sabiti Kullanımı

Emine Deniz EĞRİLMEZ, Emrah MAT, Arda KARAGÖZ, İlkay MERMUT ÇAKIR, Şeyda UĞURLU

Glokomda Yeni Cerrahi Yaklaşımlar: Mikroinvaziv (Minimal İnvaziv) Glokom Cerrahisi

M. Sinan SARICAOĞLU

Normal Basınçlı Glokom Hastalarında Klinik Özellikler ve Kardiovasküler Bulguların Glokomun Progresyonu Üzerine Olan Etkisi

Fatma EROĞLU ÇORAK, SİREL GÜR GÜNGÖR, Yusuf GÜNEŞ, Ahmet AKMAN

Glokom Cerrahisinde Minimal İnvaziv Bir Prosedür: Trabektom

Yıldıray YILDIRIM, Eyüp DÜZGÜN, Taner KAR

Study of Final Visual Outcome in Penetrating Sub Group of Open Globe Injuries Following Surgical Treatment of Traumatic Cataract According to Birmingham Eye Trauma Terminology System

Mehul SHAH, Shreya SHAH, Parth KALYANI, Ruchir MEHTA, Prerna SHAH

Vitreusa Spontan Lens Dislokasyonu Görülen Bir Ektopia Lentis ET Pupilla Olgusu

MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, Mustafa Alpaslan ANAYOL, Bayram GÜLPAMUK, Başak CERAN BOSTANCI, Pelin YILMAZBAŞ

Kataraktı ve Beraberinde Kornea Opasitesi Olan Gözlerde Fakoemülsifikasyon

ERKAN ÇELİK, Emine DOĞAN, Sibel ALİŞAN, BURÇİN ÇAKIR, Elif Betül TÜRKOĞLU, MUSTAFA GÜRKAN ERDOĞAN, GÜRSOY ALAGÖZ

Korneal Astigmatizması ve Kataraktı Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonuçları

Sabite Emine GÖKÇE, Orhan AYAR, MEHMET CÜNEYT ÖZMEN, SERPİL YAZGAN, MEHMET ORÇUN AKDEMİR, MUSTAFA KOÇ

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Geçici Myopik Kayma

Kadir KIRBOĞA, Mustafa KÖŞKER