Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi

Çalışmada, alabalık dolması adı verilen ürün hazırlanmış ve paketlenerek +4°C'de depolamaya alınmıştır. Ürün, tamamen atmosferik hava ile paketlenen kontrol grubu, %5 O2+ %35 CO2 + % 60 N2 içeren A grubu ve % 30 CO2 + % 70 N2 içeren B grubu olmak üzere üç grup halinde paketlenmiştir. Üç günde bir olmak üzere yapılan duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle paketleme koşutlarının depolama süresi üzerine etkisi araştırılmıştır. Dayanım süresinin kontrol grubunda 6, A ve B gruplarında ise 9 gün olduğu belirlenmiştir. Bu, modifiye atmosferle paketlemenin raf ömrünü alabalık dolmaları için % 50 oranında artırdığını göstermektedir. Modifiye atmosferle hazırlanan A ve B grubu örneklerin dayanım süreleri arasında belirgin bir farklılık saptanmamış olup, her iki paketleme ortamının da raf ömrünün artırılması konusunda başarılı olduğu görülmüştür.    

The Effect of Modified Atmosphere Packaging Technology on the Shelf Life Stuffed Rainbow Trouts (Turkish with English Abstract)

In this study, the stuffed trout was prepared, packaged and stored under +4°C condition. This product was packaged in three groups. Control group was under normal atmospheric conditions. The second one was group A which includes 5% O2 +35% CO2 + 60% N2. The third one was group B which includes 30% C02 +70% N2. To find out the influences of the packaging conditions; the sensorial, the physical, the chemical and the microbiological tests were done in 3 day intervals. The shelf life was determined as 6 days for control groups and 9 days for A and B groups. It shows that, packaging under modified atmospheric conditions lengthen the shelf life of the stuffed trout 50%. A and B group samples which were prepared by modified atmosphere both showed a good performance to lengthen the shelf life but they have no any significant difference between them.  

Kaynak Göster

Bibtex @ { gida92874, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2003}, volume = {28}, pages = { - }, doi = {}, title = {Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Meti̇n, Sühendan} }
APA Meti̇n, S . (2003). Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi . Gıda , 28 (1) , .
MLA Meti̇n, S . "Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi" . Gıda 28 (2003 ): <
Chicago Meti̇n, S . "Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi". Gıda 28 (2003 ):
RIS TY - JOUR T1 - Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi AU - Sühendan Meti̇n Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 28 IS - 1 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gıda Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi %A Sühendan Meti̇n %T Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi %D 2003 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD Meti̇n, Sühendan . "Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi". Gıda 28 / 1 (Şubat 2003): - .
AMA Meti̇n S . Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. GIDA. 2003; 28(1): -.
Vancouver Meti̇n S . Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Gıda. 2003; 28(1): -.