Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri

Bu çalışmada membran teknikleri (ultrafilitrasyon ve reverse osmosis) ile kurumadde artırımının, inek sütlerinde toplam ve reaktif sülfidrit (-SH), 1/2 sistin ve toplam disülfid (S-S) grupları konsantrasyonları üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kontrol örneğinin (%12 KM) daha düşük konsantrasyonda toplam sülfidril grubuna sahip olmasına rağmen oransal olarak daha fazla reaktive olmuş sütfidril grubu içerdiği görülmüştür. Bu örneği sırasıyla ultrafiltre edilen süt (%16 KM) ve reverse osmosis süt (%16 KM) örnekleri izlemiştir. Sonuç olarak, aşırı protein agregasyonunun ve laktoz konsantrasyonundaki artışın sülfidril grupları reaktivasyonunu bir dereceye kadar engellediği düşünülmektedir.  

Effect of Elevation of Total Solids by Membrane Techniques (UF and RO) the Thiol (-SH) and Disulphide (S-S) Groups in Milk (Turkish with English Abstract)

in this study, the effects of total solids elevation by membrane techniques (ultrafiltration and reverse osmosis) on the total sulphydryl, reactive sulphydryl, 1/2 cystin and total disulphide groups were investigated. According to results obtained, although the control sample had lower concentration of total sulphydryl groups than the others, it included relatively higher reactive sulphydryl groups. This sample was followed by ultrafiltered-and revers osmosis applied samples, respectively. To conclude, it is assumed that excess protein aggregation and high lactose concentration prevent the heat-induced reactivation of sulphydryl groups in milk. 

Kaynak Göster

Bibtex @ { gida92807, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2002}, volume = {27}, pages = { - }, doi = {}, title = {Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Özer, H. Barbaros} }
APA Özer, H . (2002). Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri . Gıda , 27 (6) , .
MLA Özer, H . "Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri" . Gıda 27 (2002 ): <
Chicago Özer, H . "Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri". Gıda 27 (2002 ):
RIS TY - JOUR T1 - Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri AU - H. Barbaros Özer Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 27 IS - 6 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gıda Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri %A H. Barbaros Özer %T Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri %D 2002 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 27 %N 6 %R %U
ISNAD Özer, H. Barbaros . "Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri". Gıda 27 / 6 (Aralık 2002): - .
AMA Özer H . Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri. GIDA. 2002; 27(6): -.
Vancouver Özer H . Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (-SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri. Gıda. 2002; 27(6): -.