BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Çalışmamızda, Büyük Menderes Deltasından avlanan 15’er adet kefal ve levreğin karaciğer ve kas dokuörnekleri mikrodalga fırında çözünürleştirilmiş ve ICP-OES ile Cu, Zn ve Cd analizleri yapılmıştır. Balıklarınkaraciğer dokularındaki metallotiyonin düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlenmiştir. En yüksek Cu değerlerilevrek karaciğerinde (3485.20±543.80 µg/kg), en yüksek Zn düzeyleri kefal karaciğerinde(522.60±91.46 µg/kg), en yüksek Cd düzeyleri levrek kasında (9.43±1.26 µg/kg) tespit edilmiştir. Kefalkaraciğerindeki metallothionein düzeyi 115.62±571.51 mg/kg, levrek karaciğerindeki metallothioneindüzeyi 109.44±159.54 mg/kg'dır. Elde edilen sonuçlar; literatür verileri ve ilgili bakanlığın açıklamışolduğu tolere edilebilir sınırlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, Büyük Menderes Deltasındanavlanan kefal ve levreklerde sağlık açısından tehlike oluşturacak bir ağır metal kontaminasyonununolmadığı anlaşılmıştır. Dokulardaki ağır metal ve metallothionein düzeyleri arasındaki ilişkinin istatistikîolarak önemli olmadığı görülmüştür

DETERMINATION OF Cu, Zn AND Cd CONCENTRATIONS OF MULLET AND PERCHS HUNTED IN BÜYÜK MENDERES DELTA AND INVESTIGATION OF THEIR RELATIONSHIP WITH METALLOTHIONEIN*

In our study, liver and muscle samples of 15 pieces mullet and perchs fish samples hunted from BüyükMenderes Delta were solubilised in the microwave and Cu, Zn, Cd analyzes were performed by ICP-OES.Metallothionein levels in fish liver tissues were determined by ELISA method. The highest Cu valueswere found at perch liver (3485.20±543.80 µg/kg), the highest Zn values were found at mulletliver (522.60±91.46 µg/kg), the highest Cd values were found at perch muscle (9.43±1.26 µg/kg). Themetallothionein level in mullet liver is 115.62 ± 571.51 mg/kg and in perch liver is 109.44±159.54mg/kg. When obtained results are compared to the literature data and related ministry regulations withconsidering the tolerable limits, it is concluded that mullet and perchs samples hunted from BüyükMenderes Delta do not constitude risk for public health in respect to their heavy metal contaminationlevels. There was no statistical significance between the levels of heavy metals and metallothioneinconcentrations in tissues

Kaynak Göster

Bibtex @ { gida537525, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2016}, volume = {41}, pages = {359 - 366}, doi = {}, title = {BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Bayhan, Tuğçe and Aypak, Serap Ünübol} }
APA Bayhan, T , Aypak, S . (2016). BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Gıda , 41 (5) , 359-366 .
MLA Bayhan, T , Aypak, S . "BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" . Gıda 41 (2016 ): 359-366 <
Chicago Bayhan, T , Aypak, S . "BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Gıda 41 (2016 ): 359-366
RIS TY - JOUR T1 - BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - Tuğçe Bayhan , Serap Ünübol Aypak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 366 VL - 41 IS - 5 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gıda BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %A Tuğçe Bayhan , Serap Ünübol Aypak %T BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2016 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 41 %N 5 %R %U
ISNAD Bayhan, Tuğçe , Aypak, Serap Ünübol . "BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Gıda 41 / 5 (Ekim 2016): 359-366 .
AMA Bayhan T , Aypak S . BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. GIDA. 2016; 41(5): 359-366.
Vancouver Bayhan T , Aypak S . BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Gıda. 2016; 41(5): 359-366.
  • ISSN: 1300-3070
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Yayıncı: Gıda Teknolojisi Derneği

161.3b84.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TERMOSONİKASYON VE GELENEKSEL ISITMA UYGULAMALARININ HAVUÇ SUYUNA ETKİLERİ: PEKTİN METİLESTERAZ İNAKTİVASYONU VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER

Şeyda KARAGÖZ, Aslıhan DEMİRDÖVEN

ALTERNATİF BİR BESİNSEL LİF KAYNAĞI OLARAK ÇAM KOZALAĞININ KEK VE BİSKÜVİ KALİTESİNE ETKİSİ

Elif KARTAL, Serpil OZTURK

KEFİR ÜRETİMİNDE PEYNİRALTI SUYU KULLANIMI

Ceren AKAL, Nazlı TÜRKMEN, Celalettin KOÇAK

OZONLU SUYLA YIKAMANIN DOMATESLERDE PESTİSİT GİDERİMİ, ASKORBİK ASİT VE RENK ÜZERİNE ETKİLERİ

Y Sedat VELİOĞLU, Ergün CÖNGER, Pelin AKSU

NaCl VE KCl TUZLARININ RHIZOPUS ORYZAE’NIN BÜYÜMESİNE VE LAKTİK ASİT ÜRETİMİNE ETKİSİ

Gülsüm Ebru Özer UYAR, Başar UYAR

DONMUŞ DEPOLANAN TAVUK BURGERLERDE YEŞİL ÇAY EKSTRAKTININ LİPOLİTİK DEĞİŞİMLER VE MİKROBİYEL İNHİBİSYON ÜZERİNE ETKİSİ

Eda Demirok SONCU, Güliz HASKARACA, Esra Selin DAVARCIOĞLU, Nuray KOLSARICI

AK DELİCE YABANİ ZEYTİNİ (OLEA EUROPAEA L. SUBSP. OLEASTER) VE ZEYTİNYAĞININ KARAKTERİZASYONU

Mücahit KIVRAK, Aslı YORULMAZ, Hakan ERİNÇ

BÜYÜK MENDERES DELTASINDAN AVLANAN KEFAL VE LEVREKLERDE Cu, Zn VE Cd DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE METALLOTİYONİN İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Tuğçe BAYHAN, Serap Ünübol AYPAK

ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLMİŞ OLAN BAZI BACİLLUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYEL AKTİVİTE SPEKTRUMLARI

Ayşe AVCI, Seda ÜZMEZ, Firdevs Büşra ALKAN, İpek BAGANA, Esra NURÇELİ, Enes ÇİFTÇİ

TRABZON’DA TÜKETİME SUNULAN CAMİ BOĞAZI PEYNİRLERİNİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ VE AĞIR METAL KONTAMİNASYONU

Asya ÇETİNKAYA, Giray Buğra AKBABA, Sibel ÖZÇAKMAK, Güven GÜLBAZ