Ürogenital sistem yerleşimli soliter fibröz tümör: iki olgu sunumu

Soliterfibröz tümörler (SFT), genellikle plevra yerleşimli, nadir görülen spindle hücreli neoplazmlardır. Fakat bu tümörler ekstraplevral bölgelerde de nadir olarak görülebilirler. Ürogenital lokalizasyon ise oldukça nadirdir. Biz, ürogenital yerleşimli 2 olgu sunacağız. İlk olgumuz, 33yaşında erkek hastada ürogenital sistemde mesane yerleşimli, ikinci olgumuz ise 49 yaşında bayan hastada böbrekte perirenal yağ doku yerleşimlidir. Her iki olguda da tümör iyi sınırlı olup, spindle hücrelerden oluşmakta idi. Bu tümörler immünhistokimyasal olarak CD-34, BCL-2 ve CD-99 ile pozitif, sitokeratin, CD-117, S-100 ve kas markerları ile negatif ekspresyon göstermekte idi. %90 olgu benign seyirli olup, immünhistokimyasal çalışmalar tanıda anahtar rol oynamaktadır.

A solitary fibrous tumor (SFT) is an uncommon spindle cell neoplasm that usually occurs in the pleura, but may occur in extrapleural sites. Its occurrence in the urogenital system is rare. We report a two cases arising in the urogenital system. The first case, 33-year-old male patient bladder located in the urogenital system, while the second case is a 49-year- old female patient with kidney perirenal fat tissue localization. In the two cases the tumor was well-circumscribed and composed of a spindle cells. Immunohistochemical studies revealed reactivity for CD34, CD99, and Bcl-2 protein, with no staining for keratin or muscle markers, confirming the diagnosis. This tumors are benign in up to 90% of cases. The immunohistochemical study is the key to diagnosis.

Kaynakça

1. Cerda-Nikolas M, Lopez-Giners C, Gilbenso R, et al. Solitary fibrous tumor of the orbit: morphological, cytogenetic and molecular features. Neuropathology 2006; 26:557-63.

2. Znati K, Chbani L, El FatemiH, et al.Solitary fibrous tumor of the kidney: A case report and review of the literature. Rev Urol 2007;9:36-40.

3. Hanau CA, Miettinen M. Solitary fibrous tumor: histological and immunohistochemical spectrum of benign and malignant variants presenting at different sites. Hum Pathol 1995; 26: 440-9.

4. Sfoungaristos S, Papatheodorou M, Kavouras A, Permenis P. Solitary fibrous tumor of the kidney with massive retroperitoneal recurrence. A case presentation. Prague Med. Rep 2012;113:246-50.

5. Corti B, Carella R, Gabusi E, et al. Solitary fibrous tumour

Kaynak Göster