Türkiye’de Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongrelerinde sunulan çalışmaların değerlendirilmesi

Amaç:2001, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında düzenlenen Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması (UÜSAP) kongrelerinde sunulan çalışmaların çalışmacı, araştırma tipi, örneklem ve konu açılarından değerlendirilmesidir. Yöntem: UÜSAP kongre kitapları gözden geçirilmiş ve incelenecek bilgiler kodlanarak bilgisayarda analiz edilmiştir. Bulgular: Kongrelere katılım yıllar içinde artmıştır. Ağırlıkla tanımlayıcı çalışmalar sunulmuş ve kadın örneklem üzerinde çalışılmıştır. Hemşire araştırmacılar çalışmalarda önemli şekilde yer almaya başlamışlardır. Aile planlaması yöntem kullanımı/bilgi/memnuniyet genel konuları azalırken, ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı hakları/beklentiler/hizmet kalitesi, menopoz, adolesan, enfeksiyonlar, cinsellik, şiddet ve acil kontrasepsiyon konuları son kongrelerde daha çok incelenmiştir. Sonuç: UÜSAP kongreleri yoğun katılımlı, multidisipliner ve gündemin takip edilmesinde faydalı olan değerli bilimsel kongrelerdir.

Evaluation of the studies presented in International Reproductive Health and Family Planning Congresses in Turkey

Objective: The aim of the study was to evaluate researchers, designs, samples and topics of studies presented in International Reproductive Health&Family Planning Congresses (IRHFP) in 2001, 2003, 2005 and 2007. Methods: IRHFP congress books were reviewed and data were coded and analyzed on computer. Results: The number of studies increased gradually in the recent congresses. The subjects were mostly women in the samples of the studies. Nurse and midwife researchers have started to take an important place in research. Studies on maternal-child health, reproductive health, rights/expectations/quality in services, menopause, adolescence, infections, sexuality, violence and emergency contraception are increasing while studies on contraception use and knowledge are decreasing over years. Conclusion: IRHFP congresses are valuable multidisciplinary scientific congresses that follow the country agenda with high numbers of participants.

Kaynakça

1. Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün Tarihçesi, http://www.saglik.gov.tr/ACSAB/BelgeGoster.aspx? F6E10F8892433CFFAC8287D72AD903BE5E6430387EBFB995; Erişim: 22.11.2007

2. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşu Tarihçesi, http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/ BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF3C4F486880A68BE0; Erişim: 22.11.2007

3. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, Sayısı:224, R.G. Tarihi: 12.01.1961 http://www.saglik.gov.tr/ TR/ MevzuatGoster.aspx? F6E10F8892433CFFAAF 6AA849816B2EF199F0C581E769F43; Erişim: 22.11.2007

4. 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, Sayısı:2827, R.G. Tarihi: 27.05.1983 http://www.saglik.gov.tr/TR/ MevzuatGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF570BA9B95413E3FB; Erişim: 22.11.2007

5. Programme of Action of the International Conference On Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994.

6. Türkiye Üreme Sağlığı Programı Mezuniyet Öncesi Eğitimi Projesi (EuropeAid/119970/C/SV/TR)

7. Fourth World Conference on Women, Beijing Declaration, Beijing, 1995.

8. 5-9 Haziran 2000 Tarihleri Arasında Newyork’ta Gerçekleştirilen “Kadın 2000: 21.Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış” (Pekin+5) Başlıklı Bırleşmış Mılletler Genel Kurul Özel Oturumunun Hazırlık Donemi ve Sonuçları Hakkında Bılgı Notu; http://www.die.gov.tr/tkba/pekin%2B5.doc; Erişim: 22.11.2007

9. Sadik, N. Lives Together Worlds Apart The State of World Population (2000) http://www.unfpa.org/swp/2000/ english/index.html; Erişim:22 Kasım 2007

10. Uluslararası Sözleşmeler. http://www.die.gov.tr/tkba/ u_sozlesmeler.htm; Erişim:22.11.2007

Kaynak Göster