Türkiye'de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumun sağlık düzeyinin kalitesinde tıp bilimlerindeki eğitim, tecrübe ve sağlık çalışanlarının istihdamı önemlidir. O nedenle Türkiye'de hekimlerin nicelik ve niteliğinin doğru planlanması için uygun adımların atılması ülke ve birey sağ- lığı açısından büyük bir önem arzetmektedir

Kaynakça

Türkiye'de Sağlık eğitimi ve sağlık insan gücü durum raporu, Haziran 2010-Ankara.

Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu 2012.

2013-ÖSYS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu (3 Temmuz 2013) http://www.osym.gov.tr/belge/1-19181/2013-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-ki-.html erişim tarihi 5 Temmuz 2013.

Aktürk Z, Işık M. The Need for Medical Doctors in Turkey: A Projection Plan from 2013 to 2033 with Emphasis to Family Medicine. Euras J Fam Med 2013;2:33-6

Kaynak Göster

686 235

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri

Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıp eğitimine başlarken

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, KAMİL HAKAN DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Türkiye'de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıpta eğitim raporu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

En iyi dünya üniversiteleri arasına girebilmek; Neden önemli? Nasıl mümkün?

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK