Skar endometriozis: 3 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Endometriozis, fonksiyonel endometrial dokunun uterin kavite dışında yerleşmesidir. En sık görülen tipi pelvik endometriozis olup, skar endometriozis oldukça nadirdir. Skar endometriozis çoğunlukla jinekolojik ameliyatları (sezaryen ya da histerektomi) takiben ortaya çıkar. Genellikle karın ön duvarda yerleştiklerinden ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Olgularımız se- zaryen öyküleri olan 32, 21 ve 42 yaşlarında kadın hastalardır. Tüm hastaların skar yerlerinin sağında kitle mevcuttu ve boyutları yaklaşık 3 cm, 9 cm ve 1 cm idi. Kitleler endometriozis ön tanısıyla total eksize edildi. Histopatolojik tanıları endometriozis olarak rapor edildi. Biz, bu yazıda total cerrahi eksizyonla başarılı bir şekilde tedavi edilen sezaryen skarındaki üç adet skar endometriozis olgusunu sunduk.

Scar endometriosis: 3 cases report and review of literature

Endometriosis is the presence of functional endometrial tissue outside the uterine cavity. While pelvic endometriosis is the most com- mon type, scar endometriosis is a quite rare. Scar endometriosis mostly follows gynecological surgeries (cesarean or hysterectomy). It should be considered because it settles on the anterior abdominal wall. Our cases are 32, 21 and 42-years-old female patient who had a history of cesarean. There were mass on the right region of them scars and sizes of masses are about 3 cm, 9 cm and 1 cm. The masses were excited with the diagnosis of endometriosis. The histopathological diagnosis of the masses was reported as the endometriosis. We report three cases of scar endometriosis in a cesarean scar that was successfully treated with total excision of the lesions.

Kaynakça

Patterson GK, Winburn GB. Abdominal wall endometriomas: re- port of eight cases. The American surgeon 1999;65:36-9

Douglas C, Rotimi O. Extragenital endometriosis - a clinicoıpat- hological review of a Glasgow hospital experience with case illust- rations. J Obstet Gynaecol 2004;24:804-8.

Chatterjee SK. Scar endometriosis: a clinicopathologic study of 17 cases. Obstet Gynecol 1980;56:81-4.

Eskenazi B, Warner ML. Epidemiology of endometriosis. Obstet Gynecol Clin North Am 1997;24:235-58.

Waller KG, Lindsay P, Curtis P, Shaw RW. The prevalence of endo- metriosis in women with infertile partners. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1993;48:135-9.

Agarwal N, Subramanian A. Endometriozis - Morphology, clinical presentations and molecular pathology. J Lab Pyysician 2010;2:1-9.

Roberge RJ, Kantor WJ, Scorza L. Rectus abdominis endometrio- ma. Am J Emerg Med 1999;17:675-7.

Madsen H, Hansen P, Andersen OP. Endometrioid carcinoma in an operation scar. Acta Obstet Gynecol Scand 1980;59:475-6.

de Oliveria MA, de Leon AC, Freire EC, de Oliveria HC, Study SO: Risk factors for abdominal scar endometriosis after obstetric hys- terotomies: a case-control study. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86:73-80.

Hensen JH, Van Breda Vriesman AC, Puylaert JB. Abdominal wall endometriosis: clinical presentation and imaging features with emphasis on sonography. AJR Am J Roentgenol 2006;186:616-20.

Catalina-Fernandez I, Lopez-Presa D, Saenz-Santamaria J. Fine needle aspiration cytology in cutaneous and subcutaneous endo- metriosis. Acta Cytol 2007;51:380-4.

Agarwal A, Fong YF. Cutaneous endometriosis. Singapore Med J 2008;9:704-7.

Kaynak Göster