Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri

Tıp fakülteleri, işlevlerini daha iyi yerine getirebilmek için çeşitli araştırma ve uygulamalar yapmaktadır. Misyon ve vizyon tanımla- ması bunlardan birisidir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi de misyon ve vizyon tanımlaması yaparken çeşitli paydaşların görüşlerine başvurmuştur. Bu yazıda, misyon ve vizyon tanımlamasının önemi ve öğrencilerin bu tanımlamaya katkısının önemi vurgulanmıştır. Bu amaçla "Öğrencilere Yönelik Misyon-Vizyon Belirleme Anketi" hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket uygulamasına Dönem I, II, III ve IV öğrencilerinden toplam 155 öğrenci katılmıştır. Anketten elde edilen veriler, tıp fakültesi öğrencilerinin, aslında eğitim aldıkları fakülteden beklentileri açısından son derece bilinçli ve bilgili olduklarını göstermiştir. Yapılan ankette, misyon ve vizyon ile ilgili olarak öğrenciler; tıp fakültelerinin ayrılmaz sacayağı olan görevlerinden; eğitim, araştırma ve hizmete ilişkin görüşlerini, fakül- temizden mezun olacak bir hekimin sahip olması gereken özelliğe ilişkin olarak, hekimlik ve insanlık adına genel kabul görmüş pek çok kavrama ilişkin düşüncelerini belirtmişler ve bunlara ilişkin taleplerini dile getirmişlerdir. Anketten elde edilen bu çok kıymetli veriler, fakültemizin misyon ve vizyon tanımlamalarının yapılması sırasında en önemli belirleyicilerden birisi olacaktır.Tıp fakülteleri, işlevlerini daha iyi yerine getirebilmek için çeşitli araştırma ve uygulamalar yapmaktadır. Misyon ve vizyon tanımlaması bunlardan birisidir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi de misyon ve vizyon tanımlaması yaparken çeşitli paydaşların görüşlerine başvurmuştur. Bu yazıda, misyon ve vizyon tanımlamasının önemi ve öğrencilerin bu tanımlamaya katkısının önemi vurgulanmıştır

Kaynakça

Grbic D, Hafferty FW, Hafferty PK. Medical school mission state- ments as reflections of institutional identity an deducational pur- pose: a network text analysis. Acad Med 2013;88:852-60.

Lewkonia RM. The missions of medical schools: the pursuit of he- alth in the service of society. BMC Med Educ 2001;1:4.

Curtoni SE. Missions of a medical school: a European perspective. Acad Med. 1999;74:S31-7.

Kaynak Göster

1024 670

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

En iyi dünya üniversiteleri arasına girebilmek; Neden önemli? Nasıl mümkün?

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri

Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Türkiye'de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıpta eğitim raporu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıp eğitimine başlarken

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, KAMİL HAKAN DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK