Hipnoterapi ile Trikotilomani Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Saç yolma hastalığı trikotilomani (TTM) olarak adlandırılan ve özellikle genç yaşlarda görülen bir durumdur. Hastalığın etyolojisinin ne olduğu konusunda tam bir açıklama henüz mevcut olmamakla birlikte stresin önemli bir tetikleyici olabileceği düşünülmektedir. Hastalık tedavisinde davranış terapileri, ilaçlar kullanılabildiği gibi hipno-terapiden de yararlanılabilmektedir. Sunulan vakada 12 yaşında erkek hasta 10 gün önce başın orta parietal bölgesinde saç yolmaya başlaması nedeni ile başvurdu. Dikkat eksikliği nedeni ile Concerta® 54 mg/gün kullanan hastaya yedişer gün ara ile üç kez göz göze direk hipnoz tekniği ile hipnoterapi uygulandı. İlk seanstan itibaren hastanın saçlarını yolmayı bıraktığı ve saçların yolunduğu bölgede tekrar kıllanmanın başladığı görüldü. Sonuç olarak hipnoterapinin TTM tedavisinde etkin olabileceği düşünüldü.

Trichotillomania Treatment with Hypnotherapy: A case report

The hair-pulling disease is a condition called trichotillomania and is seen especially at young ages. Although a complete explanation of the etiology of the disease is not yet available, stress is decided to be an essential trigger. Behavioral therapies and drugs can be used in the treatment of the illness, as well as hypnotherapy. In the presented case, a 12-year-old male patient applied with the complaint of hair pulling in the middle parietal region of the head. This behavior had started 10 days ago before he applied. The patient, who was using Concerta 54 mg/day due to attention-deficit disorder, was given hypnotherapy with direct hypnosis technique three times with an interval of seven days. From the first session, it was observed that the patient relinquished pulling out his hair, and hair growth started again in the same area. As a result, it was recognized that hypnotherapy could be effective in trichotillomania treatment.

___

  • Grant JE, Chamberlain SR. Trichotillomania. Am J Psychiatry. 2016;173(9):868-874. doi:10.1176/appi.ajp.2016.15111432
  • Elston DM, Elston CA. Trichotillomania: Background, Pathophysiology, Etiology. Published online November 8, 2019. Accessed March 11, 2020. https://emedicine.medscape.com/article/1071854-overview
  • Christenson GA, Mackenzie TB, Mitchell JE. Characteristics of 60 adult chronic hair pullers. Am J Psychiatry. 1991;148(3):365-370. doi:10.1176/ajp.148.3.365
  • Hoffman J, Williams T, Rothbart R, et al. Pharmacotherapy for trichotillomania. Cochrane Database Syst Rev. 2021;9(9):CD007662. doi:10.1002/14651858.CD007662.pub3
  • Phillips W, Price J, Molyneux PD, Deeley Q. Hypnosis. Pract Neurol. 2022;22(1):42-47. doi:10.1136/practneurol-2020-002839
  • Kittle J, Spiegel D. Hypnosis: The Most Effective Treatment You Have Yet to Prescribe. Am J Med. 2021;134(3):304-305. doi:10.1016/j.amjmed.2020.10.010
  • Durmuş E, Yurumez Y. Trikotilomani (Kaş Yolma Hastalığı) ve Hipnoterapi: Olgu Sunumu. Geleneksel Ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Derg. 2020;2(2):27-30.
  • Zalsman G, Hermesh H, Sever J. Hypnotherapy in Adolescents with Trichotillomania: Three Cases. Am J Clin Hypn. 2001;44(1):63-68. doi:10.1080/00029157.2001.10403457
  • Cohen H, Barzilai A, Lahat E. Hypnotherapy: an effective treatment modality for trichotillomania. Acta Paediatr. 2007;88(4):407-410. doi:10.1111/j.1651-2227.1999.tb01131.x
  • Galski TJ. The Adjunctive Use of Hypnosis in the Treatment of Trichotillomania: A Case Report. Am J Clin Hypn. 1981;23(3):198-201. doi:10.1080/00029157.1981.10403266