Tüplü incir fidanı üretiminde verimlilik ve kalite parametreleri

Gerek sofralık, gerekse kurutmalık incir üretiminde Türkiye dünyada ilk sırada bulunmaktadır. Ticari anlamda önem taşıyan kurutmalık incir çeşidi Sarılop, sofralık incir çeşidi Bursa Siyahı fidanlarına olan talep her geçen gün artmaktadır. Tüplü incir fidanı üretiminde, verimlilik ve kalite parametrelerini belirlemeye yönelik olan bu çalışma, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü üretim parsellerinde, 2003 üretim sezonunda yapılan Sarılop ve Bursa Siyahı tüplü incir fidanı yetiştirilmesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, tüplü incir fidanı yetiştiriciliğinde en önemli gider kalemlerinin, materyal ve işçilik giderleri olduğu belirlenmiştir.

Productivity and quality parameters on fig young plant in tube

Turkey is the fist range whether fresh or dried fig production in the world. Thus, there has been an increasing demand to Sarilop and Bursa Siyahı varieties respectively. Both of these fig varieties have an important value in market. This study, which was carried out to determine the quality and productivity parameters in fig nurseries, was conducted in Erbeyli Fig Research Institute using Sarilop and Bursa Siyahı cuttings in polyethylene tube in 2003 season. In this study, it was determined that the starting materials and expenses were the most important expenses in fig nurseries production in polyethylene tube.

Kaynakça

Çelik, M., Sakin, M., 1991. Ülkemizde Meyve Fidanı Üretiminin Bugünkü Durumu. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, Ankara.

Çelik, H., Çelik, M., Eriş, A., 1991. Farklı Dikim Şekilleri ve Köklendirme Ortamlarının Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Başarı Üzerine Etkileri. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, Ankara.

DPT, 2000. VIII. BYKP Özel İhtisas Komisyonu, İncir Raporu, Ankara.

EİAE, 1990. farım ve Köy işleri Bakanlığı Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü kayıtları, İncirliova/Aydın.

Erkan, S., Duman, İ., 1999. Ekolojik Tarımda Sağlıklı Üretim Materyali Seçimi, Ekolojik Tarım Derneği (ETO), Kasım 1999, İzmir.

Gürsoy, Y.Z., Gökçay, E., 1991. Bağ Tesislerinde Virüssüz Asma Fidanı Kullanımının Yararları. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, Ankara.

İTB, 1998. İzmir Ticaret Borsası 1998 Yılı İktisadi Raporu.

Onur, C., 1991. Akdeniz Bölgesinde Meyve Fidanı Üretiminin Önemi ve Sorunları. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, Ankara.

Tariş, 2003. S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2001/2002 Faaliyet Raporu.

TKB, 1995. TKB, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Fidan Üretim ve Dağıtım Talimatı (1993-1994), Ankara.

TKB, 1998. TKB, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Fidan Üretim ve Dağıtım Talimatı (1996-1997), Ankara.

TKB, 2002. TKB, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Fidan Üretim ve Dağıtım Talimatı (2000-2001), Ankara.

UİB, 2002. Uludağ İhracatçı Birlikleri Kayıtları, Bursa.

Yavaş, İ., Fidan, Y„ 1991. Sağlıklı Bağ Fidanı Üretimi. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, Ankara.

Kaynak Göster