Toprak Kanalında Ekici Ayakların Oluşturduğu Çizi Profilinin Belirlenmesi için Ultrasonik Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi

Ekici ayakların toprakta oluşturdukları profil şekli tohumun çizi içerisindeki sıçramasına, sürüklenmesine, yer değiştirmesine ve toprak nemine etki eder. Bu çalışma ile üç farklı ekici ayağın toprak kanalında meydana getirdiği toprak kabarması ve çizi kesit alanı farklı ölçüm yöntemleri kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ultrasonik bir ölçüm sistemi geliştirilmiş ve bu sistemin uygunluğu yaygın kullanılan iki yöntemle karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerden biri üzerine kâğıt yapıştırılmış bir sac levhanın çizi profiline dikey daldırılması, diğer yöntem ise bir profilmetredir. Araştırma sonucunda ultrasonik ölçüm sistemi, profilmetre ve sac levha kullanılarak elde edilen toprak kabarması ve çizi kesiti alanlarının istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. Ultrasonik ölçüm sistemi ve profilmetre kullanılarak ölçülen toprak kabarması alanlarının sac levha kullanılarak elde edilen alanlardan daha düşük çıktığı, çizi kesit alanının ise daha fazla çıktığı bulunmuştur. Sac levha/ultrasonik sensör ve sac levha/profilmetre alan oranları incelenmiştir. Toprak kabarması için sac levha/ultrasonik sensör alan oranının 1.10 den 1.16' ya, sac levha/profilmetre alan oranının ise 1.46 dan 1.71' e sıralanmıştır. Çizi kesit alanı için sac levha/ultrasonik sensör alan oranının 0.76 dan 0.82' ye, sac levha/profilmetre alan oranının ise 0.29 dan 0.37' ye sıralanmıştır. Çizi kesit alanlarını belirlemede ultrasonik ölçüm düzeneğimin profilmetreye göre daha iyi olduğu ve kısa sürede veriye ulaşma yönünden etkin kullanılabileceği görülmüştür

Development of Ultrasonic Measuring System for Evaluating Furrow Profile Created by furrow openers under Soil Bin Conditions

Furrow profile created furrow openers effect splashing, drifting, removal of the seeds in furrow, and soil moisture. In this study, furrow profile area formed of three different furrow opener in soil bin was determined by used different measuring method. For this purpose, an ultrasonic measuring system was developed, the suitability of this system was compared with two commonly used methods. The one of method is a sheet metal glued on paper sunk vertically to furrow profile, the another method is a profilometer. In results of research, soil swelling and furrow section areas determined using ultrasonic sensor, profilometer and sheet metal method are statistically different from each other. Soil swelling areas determined using ultrasonic sensor and profilometer are lower than those of the sheet metal method, and furrow section areas determined using ultrasonic sensor and profilometer are more than those of the sheet metal method. Sheet metal/ultrasonic sensors and sheet metal/profilometer area ratios have been viewed. Sheet metal/ultrasonic sensor area ratios for soil swelling ranged from 1.1 to 1.16, sheet metal/profilometer area ratios ranged from 1.46 to 1.71. Sheet metal/ultrasonic sensor area ratios for furrow section ranged from 0.76 to 0.82, sheet metal/profilometer area ratios ranged from 0.29 to 0.37. It is observed that the ultrasonic measuring system is more sensitive than profilometer measuring system, and the ultrasonic measuring system may promise for determination of furrow profile and furrow section area

Kaynakça

Chen Y, Tessier S and Irvine B (2004). Drill and crop performances as affected by different drill configurations for no-till seeding. Soil & Tillage Research, 77 (2): 147–155.

Currence HD and Lovely WG (1971). An Automatic Soil Surface Profilometer. Transactions of the ASAE, 14:69-71.

Çuhadar M (2006). Turizm Sektöründe Talep Tahmini için Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karsılastırmalı Analizi (Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama). T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Isparta.

Doan V, Chen Y and Irvine B (2005a). Effect of oat stubble height on the performance of no-till seeder openers. Canadian Biosystems Engineering, 47(2): 37- 44.

Doan V, Chen Y and Irvine B (2005b). Effect of residue type on the performance of notill seeder openers. Canadian Biosystems Engineering, 47: 229–235.

Flanagan DC, Huang C, Norton LD and Parker SC (1995). Laser scanner for erosion plot measurements. Transactions of the ASAE, 38(3): 703-710.

Gilley JE and Kottwitz (1995). Random roughness assessment by the pın and chaın method. Applied Engineering in Agriculture, 12(1):39-43.

Hasimu A and Chen Y (2014). Soil disturbance and draft force of selected seed openers. Soil & Tillage Research, 140(7): 48-54.

Hegazy R (2013). Soil surface profile computation using portable profile meter with image processing and tracking technique, Global Journal of Researches in Engineering, 13( 3):1-6.

Hirschi MC, Barfield BJ, Moore ID and Colliver DG (1987). Profile meters for detailed measurement of soil surface heights. Applied Eng. in Agric, 31(1): 47-51.

İçöz İ ve Eker B (1998). Buğday ekiminde kullanılan dıştan kertikli tohum dağıtıcı düzenli ekim makinalarında değişik tohum gömücü ayakların tohum çıkışı ve verime etkileri üzerine bir araştırma. 18. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 17-18 Eylül, s.388- 395, Tekirdağ.

Karayel D ve Özmerzi A (2005). Hassas ekimde gömücü ayakların tohum dağılımına etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 139-150

Karayel D ve Özmerzi A. 2006. Gömücü ayakların toprak nemindeki değişime etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(23): 103-110.

Karayel D ve Özmerzi A (2007). Doğrudan ekimde farklı gömücü ayak ve derinlik ayar sistemlerinin tarla filiz çıkışına etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2):153-161.

Robichaud PR and Molnau M (1990). Measuring soil roughness changes with an ultrasonic profiler. Transactions of the ASAE, 33(6): 1851-1858.

Romkens MJM, Wang JY and Darden RW (1988). A laser microreliefmeter. Transactions of the ASAE, 31(2): 408-413.

Šařec P, Šařec O, Prošek V and Čížková K (2007). Laser profilometer testing by laboratory measurements. Res. Agr. Eng., 53 (1): 1–7.

Soysal M ve Ömürgönülşen M (2010). Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1): 128- 136.

Şeker AK, Çağlar MF, Şenel AA ve Uz VE (2011). Lazer mesafe sensörü ile yüzey tarama sistemi. ElektrikElektronik Bilgisayar Sempozyumu. 5-7 Ekim, s.57- 60, Elazığ

Topakcı M, Ünal İ, Karayel D ve Akıncı İ (2010). Görüntü işleme Yöntemi Kullanılarak Toprak Yüzey Düzgünlüğünün Belirlenmesi. 26. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 22-23 Eylül, Hatay.

Kaynak Göster

1206 629

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ziraat Bankasının Basınçlı Sulama Destek Sisteminin Değerlendirilmesi

Melih DEMİRCİOĞLU, BELGİN ÇAKMAK

Zinav Gölünün Sıcaklık, Seki Derinliği ve Klorofil-a Dağılımının Landsat-7 ETM+ Görüntüsü Kullanılarak Modellenmesi ve Haritalanması

HAKAN METE DOĞAN, FATİH POLAT, Doğaç Sencer YILMAZ, EKREM BUHAN, ORHAN METE KILIÇ, Saliha Dirim BUHAN

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Fakülte Tercih Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Emine İkikat TÜMER, Bülent MİRAN, AVNİ BİRİNCİ

Toprak Kanalında Ekici Ayakların Oluşturduğu Çizi Profilinin Belirlenmesi için Ultrasonik Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi

Mustafa Gökalp BOYDAŞ

An Input-Output Energy Analysis of Wheat Production in Çarşamba District of Samsun Province

TANER YILDIZ

Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler

MEHMET KOYUNCU, ŞENİZ ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Fotoperiyodizm Geninin Moleküler Markörler ile Tespiti

Tuğçe HANÇER, EMİNUR ELÇİ

Ege Bölgesi’nde Arıcılığının Yapısı, Koloni Kayıpları ve Sorunları

AYTÜL UÇAK KOÇ, METE KARACAOĞLU

A Sınıfı Buharlaşma Kabından olan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Linacre Modelleri ile Tahmini

Çağlar Özkan SEZER, TEKİN ÖZTEKİN

Bor İçeriği Yüksek Sulama Sularının Fesleğen (OcimumBasilicum L.) Bitki Özelliklerine Etkisi

İSMAİL TAŞ, Fatma ÖZKAY, Tuba YETER, Ceren GORGISEN, Belgin COŞGE