Tokat - Zile Akdoğan Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

Bu çalışmada, havza alanı 7.376 km2 olan Tokat - Zile Akdoğan Deresi Havzası yağış ve akış özellikleri 19872011 su yıllarını kapsayan dönem için araştırılmıştır. Havzada üç adet yağış istasyonu ve bir adet limnigraf bulunmaktadır. Savak, 40°18'02" kuzey enlemi ve 35°47'23" doğu boylamındadır. Araştırmanın 1987-2011 su yıllarını kapsayan döneminde yıllık ortalama yağış 495.5 mm, ortalama akım 27.07 mm ve ortalama su verimi 199 668 m3 olarak saptanmıştır. Bu akımın 9.34 mm'si yüzey akış, 8.04 mm'si yüzeyaltı akım ve 9.69 mm'si ana akımdır. Havza yıllık ortalama yüzey akış katsayısı % 2.55'tir. Havzanın 60 dakika süreli ortalama birim hidrografında pik debisi (qp) 1565 L/s, taban süresi (tb ) 3.54 saat, pike erişme süresi (tp ) 1.46 saattir. Havza yıllık su verimi hesabında kullanılan M. Turc yöntemindeki A katsayısı havza için 689.7, benzer havzaların birim hidrograflarının sentetik olarak çıkarılmasında kullanılan Snyder metodu katsayıları olan Ct=0.32 ve Cp=0.993, Mockus metodu katsayıları K=0,32 ve H=0.85 ve M.Turc metodunun A katsayısı 689.7 olarak hesaplanmıştır.

The Characterics of Precipitation and Flows in Tokat-Zile Akdoğan Basin

In this study; the result of hydrologic research obtained from Tokat - Zile Akdoğan Watershed of 7.376 sq.km area presented for the period of 1987-2011. In the watershed has three pluviograph and one linnigraph. The sluice locates at the 40°18'02" North latitude and the 35°47'23" East longitude. The average annual precipitation of watershed for the period of 1987-2011 is 495.5 mm, average runoff is 27.07 mm and average water yield is 199668 m3. Surface flow, subsurface flow and base flow values of this flow were found to be 9.34 mm, 8.04 mm and 9.69 mm respectively. The average annual coefficient of surface flow was found as 2.55 %. The Elements of average Unit Hydrograph for the watershed were calculated as qp = 1565 L/sec, tb = 3.54 hours and tp = 1.46 hours. The coefficient of Snyder`s Ct and Cp , Mockus`s H and K and M.Turc method's A were calculated as Ct=0.32, Cp=0.993, K=0.32, H=0.85 and A=689.7 respectively.

___

Akar Ö, Oğuz İ (2006). Yozgat - Sorgun İkikara Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM Yayın No: TAGEMBB- TOPRAKSU-2006/231, Tokat.

Akbay Ş, Bakanoğulları F (1996). Edirne - Merkez Kumdere Havzası yağış ve akım karakteristikleri (Ara Rapor 1985 - 1994). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:101- 115, Ankara

Bakanoğulları F, Baran M (2006). Kırklareli-Vize Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-2004), T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - TAGEM Yayın No:TAGEMBB-TOPRAKSU- 2006/26, Kırklareli.

DMİ Genel Müdürlüğü (2011). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Meteoroloji Dökümantasyon Merkezi, Ankara.

Erel A (2010). Samsun - Minöz Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara rapor 1994 - 2008). T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TAGEM Yayın No: TAGEMBB-TOPRAKSU-2009/99, Samsun.

Helaloğlu C (1996). Adıyaman - Kahta Harabe Deresi Havzası Akımları (Ara Raporu 1985 - 1989). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:86-100, Ankara.

Karaş E (1996). Kütahya Merkez Kocaçeşme Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1990-1994), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:36-41, Ankara.

Oğuz İ, Balçin M (2001). Tokat - İkikara Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1990 - 1999). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 117, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, Ankara.

Oğuz İ, Balçin M (2003). Tokat-Uğrak Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (1997-2002). Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Sonuç Raporları 2003 sf.30. KHGM APK Dairesi Başkanlığı. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü Yayın No:124.Tokat.

Oğuz İ, Öztekin T, Akar Ö (2008). Tokat Kazova'daki uzun yıllık yağış ve sıcaklık gidişlerinin kuraklık açısından iredelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1): 71-79.

Yilmaz A (1996). Seydişehir Tarasçı Glabbera Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1994). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Şube Müdürlüğü Yayın No: 98, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Sa:42-54, Ankara.

___

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

20.2b10.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'deki Aricilik Faaliyetleri ve Koloni Kayiplari Üzerine Araştirma

RAHŞAN İVGİN TUNCA, TÜLAY ÇİMRİN, Mithat BÜYÜK, ATİLLA TAŞKIN, DEVRİM OSKAY

Temperature changes in Büyük Menderes Basin (Turkey): has there been a warming hiatus at early 2000s ?

ERCAN YEŞİLIRMAK

Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu: Tokat İli Kazova Yöresi Örneği

BİLGE GÖZENER, Murat SAYILI, Müyesser YURDABAKAN

Response of Cape Gooseberry (Physalis peruviana L.) Plant at Early Growth Stage to Mutual Effects of Boron and Potassium

YAKUP ÇIKILI, HALİL SAMET

Nitrogen Use Efficiency (NUE) Changes in Durum Wheat Parents and Their F2 Progenies Under Different Nitrogen Conditions

FERHAT KIZILGEÇİ, MEHMET YILDIRIM, CUMA AKINCI

GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması

Tubanur ÇAKIR, NURAY KIZILASLAN, Cevdet HANEDAR, Tayfur ÜNAL, HALİL KIZILASLAN

The Aims of Member of Stud Cattle Breeders Association

Emine TÜMER İKİKAT

Effects of reduced tillage and residue management on soil physical properties, organic carbon and wheat yield components in Middle Anatolia

TAMER MARAKOĞLU, Kazım ÇARMAN

Effect of Planting Date on Yield, Plant Water Stress Index and Water Usage Rate of Sunflower (Helianthus Annuus) Genotypes in Semi-Arid Cukurova of Turkey

ALİ BEYHAN UÇAK, TUGAY AYAŞAN, Abdullah ÇİL

Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Klon Adaylarının Etkisi

ADEM YAĞCI, Kürşat ALPASLAN, Selçuk ÖZCAN