Tokat ili Erbaa ve Niksar Ovası sebze alanlarında bulunan Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae) ırklarının belirlenmesi

Arastırma, 2007-2008 yıllarında Tokat ili Erbaa ve Niksar ovası sebze alanlarında bulunan kök ur nematodu Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae)’nın ırklarını saptamak amacıyla yürütülmüstür. Bu amaç için kök ur nematodu M. incognita’ya ait 33 populasyon incelenmistir. Irklar “Kuzey Karolina Konukçu Testi”ne göre tespit edilmistir. Sonuç olarak incelenen 33 populasyondan M. incognita’ya ait %87,8 oranında ırk 1, %12,2 oranında ırk 2 tespit edilmistir. Irk 2’ye yalnızca Erbaa ilçesinde rastlanmıstır.

Determination of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata:Meloidogynidae) races in Vegetable Fields in Erbaa and Niksar plains in Tokat

Research was conducted to find out the races of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae) in Erbaa and Niksar vegetable fields in Tokat in 2007-2008. For this purpose, 33 root knot nematode M. incognita populations were determinated. Races determined by the North Carolina host test. As a result, two races of M. incognita (race 1 and race 2) were found in 33 population. The ratio of race 1 was 87,8% while race 2 was 12,1%. Race 2 was only found in Erbaa plain.

Kaynakça

Agdacı, M. 1978. Güney Anadolu Bölgesi’nde Seralarda Yetistirilen Kabakgillerde (Cucurbitaceae) Zarar Yapan Kök Ur Nematodu Türlerinin (Meloidogyne spp) Tespiti İle Zarar Dereceleri Ve Yayılıs Alanları Üzerine Arastırmalar. T. C. Gıda tar. ve Hayv. Bak. Zir. Müc. ve Zir. Karant. Gn. Md., Adana Bölge Zirai Mücadele Arastırma Enstitüsü Müdürlügü Teknik Bülteni, No:47, Ankara, 56s.

Basım, E., Yardımcı, N., Arıcı, E., ve Sögüt, M. A., 2002. Isparta İlinde Sera Sebzelerindeki Bakteriyel, Viral Ve Fungal Hastalıklar İle Nematod Zararlılarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6 (3): 92-105.

Cook, R. and Evans, K., 1987. Resistance and Tolarence. In: Principles and Practice of Nematode Control in Crop. Eds: B.R. Kerry, and R. H. Brown. Academic pres, Australia:179-220.

Decker, H. and Fritzsche, R., 1991. Resistenz von Kultupflanzen Gegen Nematoden. Akademie-verlag- Berlin.340 pp.

Davis, R. F. and May, O. L., 2005. Relationship Between Yield Potential and Percentage Yield Suppression Caused by The Southern Root-Knot Nematode in Cotton. Crop Sci. 45: 2312–2317.

Eisenback, D. E. and Triantaphyllou, H. H., 1991. Meloidogyne Species and Race. In:Manual of Agricultural Nematology,Ed. By: W.R. Nickle, Newyork, USA, Marcel Dekker Inc.191-250.

Elekçioglu, İ. H., 1992. Untersuchungen Zum Auftreten und zur Verbreitung Phytoparasitärer Nematoden in den Landwirtschaftlichen Hauptkulturen des Ostmediterranen Gebietes der Türkei. (Dogu Akdeniz Bölgesi önemli kültür bitkilerindeki nematod türleri ve bölgedeki dagılısları üzerine arastırmalar) Plits, 10 (5), 120 pp.

Elekçioglu, İ. H. and Uygun, N., 1994. Occurence and Distribution of Plant Parasitic Nematodes in Crash Crop in Eastern Mediterranean Region of Turkey, 9 th Congress of The Mediterranean Phytopathological Union, September 18-24, 1994, Kusadası-Aydın- Türkiye, 409-410 pp.

Enneli, S. 1980. İç Anadolu Bölgesinde Yetistirilen Domateslerde Zararlı Kök ur Nematodu (Meloidogyne incognita Chitwood)’nun Tanımı, Biyolojisi, Histopatolojisi ve Patojenitesi Üzerine Arastırmalar. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 129 s.

Hartman, K. M. and Sasser, J. N., 1985. Identification of Meloidogyne Species on The Basis of Differential Host Test and Perineal Pattern Morphology. In K.R., Barker, C.C., Carter and J.N., Sasser, eds, An Advanced Treatise on Meloidogyne, Vol 2, Methodology. North Carolina State University Graphics, Raleigh, NC, 69–77 pp.

Jepson, S. B. 1987. İdentification of Root Knot Nematodes. C.A.B. International, 265 pp.

Karssen, G. 2002. The Plant Parasitic Nematode Genus Meloidogyne Goldi, 1892 (Tylenchida) in Europe. Leiden, The Netherlands: Brill Academic Publishers.

Kaskavalcı, G. ve Öncüer, C., 1999. Aydın İlinin Yazlık Sebze Yetistirilen Önemli Bölgelerinde Bulunan Meloidogyne Goeldi, 1887 (Tylenchida; Meloidogynidae) Türlerinin Yayılısları ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Arastırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(2): 149-160.

Khan, A. A. and Khan, M. W., 1991. Race Composition of Meloidogyne incognita and M. arenaria Population in Vegetable Field in Utar Pradesh. Supplement to Journal of Nematology, 23(4): 615-619.

Lamberti, F., 1978. Root Knot Nematodes in Italy. In: Roc. First IMP Res. Plann. Conf. on Root Knot Nematodes, Meloidogyne spp Region VII, Cario Egypt, 85 pp.

Mennan, S. 1996. Çarsamba ve Bafra Ovaları Yazlık Sebze Üretim Alanlarındaki En Yaygın Tür Olan M. incognita’nın Morfolojisi, Domatesteki Biyolojisi ve Kök ur Nematodları (Meloidogyne spp)’nın Ovalardaki Yayılısı ile Bulasıklık Oranları Üzerinde Arastırmalar. O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 63 s.

Mennan, S. ve Ecevit, O., 2001. Bafra ve Çarsamba Ovaları’ndaki Bazı Meloidogyne incognita (Nemata ; Heteroderidae) Popülasyonlarının Irk Tespiti. Türkiye Entomoloji Dergisi, 25(1): 33-39.

Netscher, C. and Sikora, R. A., 1990. Nematode Parasites on Vegetables. In: M., Luc, R.A., Sikora, andJ., Bridge, (eds). Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. C.A.B. International, 231-283 pp.

Pehlivan, E. ve Kaskavalcı, G., 1992. Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Kök Ur Nematodlarının (Meloidogyne spp.) Yayılısı ve Bulasıklık Oranı Üzerine Arastırmalar. SWandom Çalısma Raporu, Yayın No:6, 61-68.

Reddy, P. P., 1986. Analysis of Crop Losses in Certain Vegetables Due to Meloidogyne incognita. International Nematology Network Newsletter,3, 3- 5.

Sasser J. N. and Carter, C. C., 1985. An Advanced Treatise on Meloidogyne, Vol: 1, Biology and Control. North Carolina State Un. Graphics.

Siddiqi, M. R., 2000. Tylenchida Parasites of Plants and Insects. CABI publishing. CAB International, Wallingford, UK.

Sögüt, M. A. ve Elekçioglu, İ. H., 2000. Akdeniz Bölgesi’nde Sebze Alanlarında Bulunan Meloidogyne Goeldi, 1892 (Nemata : Heteroderida) Türlerinin Irklarının Belirlenmesi. Türkiye Entmoloji Dergisi., 24(1): 33-40.

Taylor, D. P. and Netscher, C., 1974. An Improved Technique for Preparing Perineal Patterns of Meloidogyne spp. Nematologica, 20 : 268-269.

Thorne, G., 1961. Principles of Nematology. Mc Graw- Hill Book Company, Inc. Newyork, Toronto, London.553 pp.

Kaynak Göster

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

16.4b9.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

An investigation on clubroot disease (Plasmodiophora brassicae Wor.) races in The Black Sea Region of Turkey

Aydın APAYDIN, İlyas DELİGÖZ, Hayati KAR, Beyhan KİBAR, Onur KARAAĞAÇ

Tarım arazilerinin parçalanmasını önlemeye yönelik mevzuat üzerine bir inceleme

Kadir EKİNCİ, Murat SAYILI

Tokat ili Erbaa ve Niksar Ovası sebze alanlarında bulunan Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae) ırklarının belirlenmesi

FARUK AKYAZI, Osman ECEVİT

Türkiye’nin Tarımsal yapısı ve mekanizasyon durumu

Mehmet Metin ÖZGÜVEN, UFUK TÜRKER, ABDULLAH BEYAZ

Güney Marmara Bölgesinde çeltik üretiminin genel bir degerlendirmesi

DERYA ÖZTÜRK, Yasar AKÇAY

Ankara ekolojik kosullarında Japon nanesi (Mentha arvensis L.) Bitkisinde uçucu yag ve bilesenlerinin ontogenetik varyabilitesinin belirlenmesi

YUSUF ARSLAN, DURAN KATAR, İlhan SUBAŞI

Türkiye Karantina listesinde yer alan yazıcı böcekler (Coleoptera; Scolytidae)

AYŞE YEŞİLAYER, SULTAN ÇOBANOĞLU

Ana arı üretiminde farklı koloni populasyonuna sahip analı ve anasız baslatma kolonileri ile üretim mevsiminin ana arı kalitesi ve yetistiricilik parametreleri üzerine etkileri

SERVET ARSLAN, Bayram HAMGİR

Çukurova kosullarında yetistirilen bazı yaygın fig (Vicia sativa L) çesitlerinin in vitro yem sindirilebilirligi üzerine farklı inkubasyon zamanlarının etkisi

CELAL YÜCEL, TUGAY AYAŞAN

Analysis of lateral design pressures, vertical frictional forces and bending stresses on horizontally corrugated steel Silo wall Panels

ZEKİ GÖKALP, Dwaine S. BUNDY