Seralarda Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Uygulanması:Tasarım ve Prototip Geliştirme

Tarımsal üretim süreçlerini iyileştirmek, ürün kalitesini arttırmak, girdi kullanımını azaltmak için sahadaki verilerin toplanması ve bunların yararlı bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Sahadaninternet erişimi olan, birbiri ile haberleşebilenakıllı sistemler, makinalar, akıllı nesneler ile verimlilik artışı ile birlikte, daha etkin enerji, su, gübre ve kaynak kullanımı sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak,sera içindeki sıcaklık değişimlerinin ölçülmesi, kablosuz olarak Web ortamına aktarılması ve izlenmesi amacıyla prototip bir sistem geliştirilmiştir.Sıcaklık ölçümü için internete bağlanabilen iki kablosuz sensör düğümü tasarlanmıştır. Her düğüm Raspberry Pi 2 tek kartbilgisayar, Wifi adaptörü ve 2 adet DS18B20 sıcaklık sensöründen oluşmaktadır. Sistem sera içinde ölçülen hava, toprak ve su sıcaklığı verileriWeb ortamında izlenerek ve veritabanına kaydedilerek test edilmiştir.

Implementation of Internet of Things Technology in Greenhouses: Design and Prototyping

In order to improve agricultural production processes, to increase product quality, to reduce the input use, the collection of data in the field, and those must be converted to useful information. The smart systems, machines and smart objects with internet access from the field, enabling communication with each other can provide more efficient energy use, water, fertilizer and resource use, along with increased productivity. In the study, a prototype system was developed by using internet of things technology so that temperature variations in greenhouse can measure, monitor, and connect to the Web as wireless. Two wireless sensor nodes that can be connected to internet were designed for temperature measurement. Each node consists of a Raspberry Pi 2 single board minicomputer, Wifi adapter and two DS18B20 temperature sensor. The system was tested by recording to database and bymonitoring at Web environment air, soil and water temperature data, which were measured inside greenhouse.

Kaynakça

Blank S, Bartolein C, Meyer A, Ostermeier R and Rostanin O (2013). iGreen: A ubiquitous dynamic network to enable manufacturerindependent data exchange in future precision farming. Computers and Electronics in Agriculture 98: 109-116.

Borgia E (2014). The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues.Computer Communications,54:1-31.

Dlodlo N and Kalezhi J (2015). The Internet of Things in Agriculture for Sustainable Rural Development. IEEE International Conference on Emerging Trends in Networks and Computer Communications, Page: 13 - 18, Windhoek, Namibia.

FAO (2015). Success stories on information and communication technologies for agriculture and rural development. FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Pages: 94 p, Bangkok.

Gayatri MK, Jayasakthi J and MalaGSA (2015). Providing Smart Agricultural Solutions to Farmers for better yielding using IoT. IEEE International Conference on Technological Innovations in ICT for Agriculture and Rural Development (TIAR 2015), 40-43, Ramapuram, Chennai, Tamil Nadu, India.

Gawali SM and Gajbhiye SM (2014). Design of ARM based Embedded Web Server for Agricultural Application. IJCSIT, 5(1): 254-358.

Guillemin P and Friess P (2009). Internet of things strategic research roadmap, The Cluster of European Research Projects, Tech. Rep., September 2009.

http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/IoT

Cluster Strategic Research Agenda 2009.pdf, Erişim tarihi: 01/04/2016.

Guo T and Zhong W (2015). Design and Implementation of the Span Greenhouse Agriculture Internet of Things System. IEEE International Conference on Fluid Power and Mechatronics, 398-401, August 5-7, 2015, Harbin, China.

ITU ve Cisco (2016). Harnessing the Internet of Things for Global Development, 58 pages, Geneva.

Patil, S and Malviya AV (2014). Review for ARM Based Agricultural Field Monitoring. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 3 (4): 8781-8787.

Pesonen LA, Teye FK-W, Ronkainen AK, Koistinen MO, Kaivosoja JJ,Suomi PF and LinkolehtoRO (2014).

Cropinfra: An Internet-based service infrastructure to support crop production in future farms. Biosystems engineering, 120: 92 -101.

Sarangi S, Umadikar J and Kar S (2016). Automation of Agriculture Support Systems using Wisekar: Case study of a crop-disease advisory service, Computers and Electronics in Agriculture 122: 200-210.

Srbinovska M, Gavrovski C, Dimcev V, Krkoleva A and Borozan V (2015) Environmental parameters monitoring in precision agriculture using wireless sensor networks. Journal of Cleaner Production, 88: 297-307.

Uğur F (2016). Seralar için kablosuz sensör ağı ve web tabanlı sıcaklık izleme sisteminin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 72 sayfa, Ankara.

Vermesan O and Friess P (2013). Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems, 348 pages, River Publishers.

Vijayakumar N and Ramy R (2015). The Real Time Monitoring of Water Quality in IoT, Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT), 2015

International Conference, 1-4, Nagercoil. Vujovic V and Maksimovic M (2015). Raspberry Pi as a Sensor Web node for home automation. Computers and Electrical Engineering, 44: 153-171.

Zaceping A and Kviess A (2015). System Architectures for Real-time Bee Colony Temperature, Procedia Computer Science, 43: 86-94.

Kaynak Göster

1270 667

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Dondurarak Kurutma Yönteminin Zencefilin Kurutma Karakteristikleri, Renk, Mikroyapı ve Rehidrasyon Özellikleri Üzerine Etkisi

Nazmi İZLİ Ahmet POLAT, Ahmet POLAT

Hassas Tarım için Tarım Makinalarında ISO 11783 Standardı ve Elektronik Kontrolü

UFUK TÜRKER, MEHMET ALİ DAYIOĞLU, UĞUR YEGÜL

Güneş Takip Sistemli Bir Güneş Enerjili Pişirici Geliştirilmesi ve Performansının Belirlenmesi

HAKAN POLATCI, ADİL KORAY YILDIZ

Meyve Bahçeleri için Değişken Miktarlı Tarımsal Girdi Uygulama Programının Geliştirilmesi

Murat Gökçe ÜNGÖR, BAHATTİN AKDEMİR

Seralarda Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Uygulanması:Tasarım ve Prototip Geliştirme

MEHMET ALİ DAYIOĞLU, Furkan UĞUR, Ufuk TÜRKER

Kayseri İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu ve Sorunları

Cevdet SAĞLAM, NECATİ ÇETİN

Meyve Hasat Platformu Makas Kollarının Bilgisayar Ortamında Yapısal Analizi

M. Barış EMİNOĞLU, UĞUR YEGÜL, CANER KOÇ, ALİ İHSAN ACAR, Ramazan ÖZTÜRK

Çok lı Tarım Robotunun Geliştirilmesi

MEHMET METİN ÖZGÜVEN, Mustafa TAN, Cemil KÖZKURT, Muzaffer Hakan YARDIM, Mustafa ÖZSOY, Eray SABANCI

Farklı Su Kaynakları İle Hazırlanan Yayıcı ve Yapıştırıcı Karışımlarının Püskürtme ve Damla Tutunma Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanması

MUHAMMED CEMAL TORAMAN, ALİ BAYAT

Karaman İlinde Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Girdi ve Maliyetlerinin Belirlenmesi

Nihat OLÇAY, AHMET KAMİL BAYHAN, OSMAN GÖKDOĞAN