Selection of Superior Walnut Types With Lateral Bud Fruitfulness and High Nut Quality

The aim of this research is to protect genetic resources and to select new types of walnuts in Turhal and Zile walnut populations. Turkey is one of the most important producers of walnut in the world. In 2017, Turkey ranked fourth in world production with 190000 t of production. Juglans regia L. is a very important species commercially grown in Turkey. 55 walnut genotypes grown from seeds and having the lateral bud fruitfulness in walnut population were examined in Turhal and Zile regions. As a result of this examination, 21 genotypes were selected Promising walnut genotypes were selected according to by weighted-rankid method. The percentage of lateral bud fruitfulness of selected types is determined between 35 % (60-TR-12) and 85 % (60-ZL-01). The average of nut weight ranged between 8.16 g (60-TR- 16) and 14.71 g (60-TR-03), kernel weight changed between 3.98 g (60-TR-16) and 7.40 g (60-ZL-01), nut length was determined 26.41 mm (60-ZL-06) and 42.50 mm (60-TR- 07), nut suture 22.25 mm (60-ZL-06) - 34.58 mm (60ZL-04), nut cheek 23.77 mm (60- ZL-06) - 35.58 mm (60-ZL-02), shell thickness ranged from 0.36 mm (60-TR- 22) to1.48 mm (60-TR-03).

Yan Dallarda Meyve Veren ve Meyve Kalitesi Yüksek Ümitvar Ceviz Genotiplerinin Seleksiyonu

Bu araştırmanın amacı, Turhal ve Zile ceviz popülasyonları içinde yeni ceviz tiplerini seçmek ve genetik kaynakları korumaktır. Türkiye, dünyada önemli ceviz üreten ülkelerden biridir. 2017 yılı istatistiklerine göre 190.000 ton üretimi ile dünyada 4. sıradadır. Juglans regia, Türkiye’de ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan önemli bir türdür. Türkiye’de, uzun zamandır cevizin tohumla çoğaltılması, geniş genetik kaynaklar sunan çok sayıda ceviz ağacı varlığı oluşturmuştur. Bu araştırmada, Tokat ilinin Turhal ve Zile ilçelerinde tohumdan yetişmiş ceviz popülâsyonu içinde yan dallarda meyve veren 55 ceviz tipi incelenmiştir. Araştırmada 21 genotip seçilmiştir.Araştırmada 21 genotip seçilmiştir. Seçilen tiplerde yan dallarda meyve verme oranı %35 (60-TR-12) ile %85 (60-ZL-01) arasında belirlenmiştir. Ortalama kabuklu meyve ağırlığı 8.16 g (60- TR-16)- 14.71 g (60-TR-03), iç ceviz ağırlığı 3.98 g (60-TR-16) to 7.4 g (60-ZL-01) arasında, meyve boyu 26.41 mm (60-ZL-06) 42.50 mm (60- TR-07) arasında, meyve eni 22.25 mm (60-ZL-06)-34.58 mm (60-ZL-04) arasında, meyve yüksekliği 23.77 mm (60- ZL-06)- 35.58 mm (60-ZL-02) arasında, kabuk kalınlığı 0.36 mm (60-TR-22) -1.48 mm (60- TR-03) arasında bulunmuştur.

Kaynakça

Abdiş A 2010. Breeding walnuts growing in Taşköprü, Tosya town of Kastamonu Province, Ordu University, Graduate School of Natural and Applied Sciences Graduate Thesis Page: 64

Akça Y, and Özongun S (2004). Selection of late leafing, late flowering, laterally fruitful walnut (Juglans regia L.) types in Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 32(4), 337-342.

Akça Y (2005). Determination an overview of selection breeding studies carried out in Turkey and definition of characteristics for selection breeding of walnut. Bahçe 34, 29-34.

Akça Y, Bilgen Y, and Ercisli S (2015). Selection of Superior Persian Walnut (Juglans regia L.) from Seedling Origin In Turkey, Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 14(3) 2015, 103-114

Akça Y, Sütyemez M, Yilmaz S, and Karadağ H (2016). The new walnut variety breeding program in Turkey. VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, pp: 461-466 October, 06-09-2016.

Anonymous (2016). FAO (2016) http://www.fao. org/Statistical Databases. Accessed on 05/03/2017

Aslansoy B (2012). Studies on breeding by selection of walnuts (Juglans regia L.) in Sultandağı (Afyon) Location. KonyaSelçuk University, Graduate School of Natural and Applied Sciences graduate thesis Page 147s.

Asma B.M (2012). Pomological and phenological characterization of promising walnut (Juglans regia L.) genotypes from Malatya, Turkey, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. Vol. 11. No 4, pp. 169-178.

Beyhan Ö (2009). Relationships researches on breeding by selection of walnut (Juglans regia ) forms in Akyazi Province Bahçe 38 (2): 1 – 8.

Ebrahimi A, Khadivi-Khub A, Nosrati Z, and Karimi R (2015). Identification of superior walnut (Juglans regia) genotypes with late leafing and high kernel quality in Iran, Scientia Horticulturae Volume 193, 22 September 2015

Germain E (1988). Use of The Late Leafing Characters in a Walnut Variety Breeding Program, Intern. Confer. on Walnuts., p: 95-98, Yalova-Turkey.

Germain E (1989). Inheritance of Late Leafing and Lateral Bud Fruitfulness In Walnut Phenotypic Correlations Among Some Traits Of the Trees. First International Symposium on Walnut Production. Sept. 25- 29 Acta Hort. P:125- 143 Budapest, Hungary.

İmamoğlu A (2015). Walnut (Juglans regia L.) selection in Nevşehir province center, Avanos and Ürgüp towns Erciyes University, Graduate School of Natural and Applied Sciences graduate thesis Page: 104.

Kalan C (2011). Selection of walnuts (Juglans regia L.) naturally grown in Bingöl Yüzüncü Yıl University, Graduate School of Natural and Applied Sciences graduate thesis Page: 98s.

Khadivi-Khub A, Ebrahimi A, and Mohammadi, A (2015). Characterization and selection of walnut (Juglans regia L.) genotypes from seedling origin trees Tree Genetics & Genomes, 11:54.

Kırca S, Yarılgaç T, Kırca L, and Bak T (2014). Study on the selection of walnut (Juglans regia L.) in Trabzon, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue No 1, pp. 835:841.

Öztürkci B (2015). Selection of walnuts (Juglans regia L) grown naturally in the district of (Malatya) Hekimhan, Yüzüncü Yıl University, Graduate School of Natural and Applied Sciences graduate thesis Page: 57.

Şimsek M and Osmanoğlu A (2010). Selection Selection of Native Walnuts (Juglans regia L.) in Mazıdağı (Mardin) (YYU J AGR SCI) 2010,20(2): 131-137

Turgut Y (2014). Selection of walnuts (Juglans regia L) grown naturally in the district of Beyazsu (MidyatMardin) Bingöl University, Graduate School of Natural and Applied Sciences graduate thesis Page: 62

UPOV (1988). Walnut/ Noyer/ Walnuss, 88-07-01. International union for the protection of new varieties of plants/TG/125/1 (Prog.). Geneva, Switzerland

Yarılgaç T, Kazankaya A, Balta M.F and Özrenk K 2005. Morphological and pomological characteristics of walnuts (Juglans regia L.) Grown in central van province, BAHÇE 34 (1): 101 – 107

Yılmaz S (2007). Selection of late leafing and laterally fruitful walnut types (J. regia L.) by selection from native population Gaziosmanpaşa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences PhD Page:166.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

5.6b 2.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Genetic Control of Oil and Saturated Fatty Acids in Maize (Zea mays L.) Populations

GÜL EBRU ORHUN

Ampelographic Identification of Grape Varieties Grown in Yüksekova (Hakkâri) Region

Tuncer ARSLAN, ADNAN DOĞAN, CÜNEYT UYAK

Meralarda Üstten Tohumlama ve Makro Gübrelemenin Otun Mikro Element İçeriğine Etkisi

Duygu ALGAN, İBRAHİM AYDIN, MUSTAFA OLFAZ, BETÜL PAK

Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Verim ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri

RESUL GERÇEKCİOĞLU, Ayşe ERTÜRK, ÖZNUR ÖZ ATASEVER

Selection of Superior Walnut Types With Lateral Bud Fruitfulness and High Nut Quality

Osman Çağrı KILIÇOĞLU, YAŞAR AKÇA

Artvin Hurması (Diospyros lotus L.) Üzerine Aşılanmış Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) Çeşitlerinin Peroksidaz Enzim Aktiviteleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

MEHMET ALİ GÜNDOĞDU, ENGİN GÜR, NESLİHAN EKİNCİ, MURAT ŞEKER

Age and Growth of Scorpion Fish (Scorpaena porcus, Linneaus 1758) from The Southeastern Black Sea (Turkey)

SERAP SAMSUN, NACİYE ERDOĞAN SAĞLAM

Comparison of Genome Sizes of Persimmon (Diospyros kaki L.) and Caucasian Persimmon (Diospyros lotus L.) Seedling Populations by Using Flow Cytometry

MURAT ŞEKER, ENGİN GÜR, NESLİHAN EKİNCİ, MEHMET ALİ GÜNDOĞDU

Bazı Elma (Malus domestica Borkh.) Genotiplerinin SSR’lara (Simple Sequence Repeats) Dayalı Genetik Karakterizasyonu

ALİ EMRE AKPINAR, Serdar ALTINTAŞ, Sümeyye ALTUNOK, Mehmet Emin AKÇAY, Merve Dilek KARATAŞ, ALİ ERGÜL

Geometric Model Definition of Annular Type Tracheal Elements of Chard and Numerical Comparison

ALİ ÖZDEMİR