Samsun ilinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi

Bu arastırmada, Samsun ilinde ag kafes ve karadaki havuzlarda alabalık üretimi yapan isletmelerin yapısal ve ekonomik analizi yapılmıstır. Veriler, isletmeler ile 2008 yılında yapılan anket ile elde edilmistir. İsletme basına ortalama, ag kafeste alabalık üretimi yapan isletmelerde 1 093.67 m3 ve karada üretim yapan isletmelerde ise 108.60 m2’lik havuz alanı bulunmaktadır. İsletme basına üretilen balık miktarı, ag kafeste 42.43 ton ve karadaki havuzlarda ise 6.60 ton olarak saptanmıstır. Tüm isletmelerde alabalıklar ortalama 250 gr civarında ve 5-5.5 TL/kg arasında satılmaktadır. Ag kafeste alabalık yetistiren isletmelerde, isletme basına düsen toplam aktif sermaye içerisinde en önemli payı balık sermayesi (%57.27) almaktadır. Karadaki alabalık isletmelerinde ise aktif sermaye içerisindeki en büyük pay bina-havuz sermayesine (%51.88) aittir. İsletmelerde gayrisaf hasıla içerisinde en büyük payı büyük boy (porsiyonluk) balık satısları olusturmaktadır. Yem masrafı, ag kafeste alabalık üretimi yapılan isletmelerde isletme ve üretim masrafları içerisinde en yüksek paya (sırasıyla %47.86 ve %44.38) sahiptir. Karadaki isletmelerde ise en yüksek pay yavru balık giderine (sırasıyla %28.49 ve %25.41) aittir. Tüm isletmelerin alabalık üretiminden kar sagladıkları hesaplanmıstır. Rantabilite oranları; ag kafes isletmelerinde %19.66 ve karadaki isletmelerde ise %11.18 olarak belirlenmistir.

Structural and economic analysis of trout breeding farms in Samsun province

In this research, Samsun province in the net cages and to do enterprises in the pools of trout production of structural and economic analysis has been done. Data, with enterprise in 2008 were obtained by questionnaire. Average each Enterprise, production of trout in cages in the enterprises production 1 093.67 m3 and enterprises on land in the pool area is 108.60 m2. The amount of fish produced per enterprises fish net in the cage is 42.43 tons and 6.60 tons of land in the pool has been identified as. All enterprises in trout average around 250 grams, and 5 - 5.5 TL/kg, is sold at. Trout in fishnet cages in enterprises to grow the enterprise in total assets per share of capital in the most important fish in capital (57.27%) are. Land of the largest trout in the share of enterprises capital in the building-the active pool of capital (51.88%) belongs to. The largest share in gross revenues for enterprises large size (portion of) fish are selling. Feed costs, production of trout in the lattice fishnet of business enterprises and the highest share of production costs (respectively 47.86% and 44.38%) has. The highest share of land in the enterprises to fry expenses (respectively 28.49% and 25.41%) belongs to. All enterprises that provide trout production was calculated from the profit. Rantabilite rates; fishnet lattice and 19.66% in business enterprises in the land is determined as 11.18%.

Kaynakça

Açıl, A.F. ve Demirci, R., 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:880, Ankara.

Adıgüzel, F. ve Akay, M., 2005. Tokat İlinde Gökkusagı Alabalık İsletmelerinin Ekonomik Analizi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 31-40.

Anonim, 2009. TUİK, 2007 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Durumu (www.tuik.gov.tr)

Aras, A., 1988. Tarım Muhasebesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlan, Ege Üniversitesi Basımevi, No:486, İzmir.

Aydın, A., 2000. Erzurum İli Sınırlan İçerisinde Projelendirilmis Olarak Faaliyet Gösteren Alabalık İsletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Çetin, B. ve Bilgüven, M., 1991. Güney Marmara Bölgesinde Alabalık Üretimi Yapan İsletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım, İzmir, 180-195.

Elbek, A.G., 1981. Ege Bölgesinde Tatlısu Ürünleri Üreten İsletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Ekonomisi ve İsletmeciligi Bölümü, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, İzmir.

Erkus, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A.F. ve Demirci, R., 1995. Tarım Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Egitim, Arastırma ve Gelistirme Vakfı Yayınları No:5, Ankara.

Karatas, M., Sayılı, M. ve Koç, B., 2008. Sivas İli Gökkusagı Alabalıgı İsletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Biyoloji Bilimleri Arastırma Dergisi (BİBAD), 1(2): 55-61.

Kocaman, E.M., Aydın, A. ve Ayık, Ö., 2002. Erzurum’da Faaliyet Gösteren Alabalık İsletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4):319-327.

Korkmaz, A., 2000. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eskisehir Çifteler Su Ürünleri İsletmesindeki Alabalık Yetistiriciliginin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Rad, F. ve Köksal, G., 2001. Türkiye’deki Gökkusagı Alabalıgı (Oncorhynchus mykiss) İsletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Analizi. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 25: 567-575.

Sayılı, M., Karatas, M., Yücer, A. ve Akça, H., 1999. Tokat İlinde Alabalık Yetistiriciligi Yapan İsletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Ekin Dergisi, 7: 66-72.

Soylu, M., 1995. Trakya Bölgesi Alabalık İsletmelerinin Ekonomik Analizi. Su Ürünleri Dergisi, 12(3-4): 203-217.

Uygur, S.Ö., 1999. Erzurum İli Alabalık Üretim Tesislerinin Teknik Özellikleri Üzerine Bir Arastırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Yavuz, O., Kocaman, M. ve Ayık, Ö., 1995. Erzurum'da Alabalık Yetistiriciligi Yapan İsletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 64-75.

Kaynak Göster