Kayseri İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu ve Sorunları

Bu çalışmada, Kayseri yöresinde bulunan tarım makinaları imalat sanayisinin üretim durumunu ve sorunlarını belirlemek amacıyla bir anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmada imalatçılarla yüz yüze yapılan görüşmede; makina teçhizat varlığı, mevcut üretim ve teknik kapasitesi, enerji tüketimi, üretim şekli, pazarlama imkânları, yapısal özellikleri ve karşılaştıkları başlıca sorunlar ele alınmıştır. Sonuç olarak, imalatçı firmaların mevcut üretim durumunun yörenin ihtiyaç duyduğu tarım makinası gereksinimini yeterli düzeyde karşılayamadığı, imalat işlemlerinde kullandıkları hammadde ve malzemeleri genellikle çevre illerden temin ettikleri, destekleme ve hibe konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, imalatçı firmaların üretim işlemleri için yeterli düzeyde ve sayıda kalifiye eleman bulamadıkları, belirli ve sınırlı sayıda makina tipini ürettiği belirlenmiştir. Yörenin tarımsal üretim potansiyeli dikkate alındığında, teknik kapasitesi yeterli olan firmaların, imal edilen makina türü ve sayısını artırması gerekmektedir. Bu amaçla, dışardan yetişmiş elemanların teknik bilgi ve beceri yönünden eğitilmeleri, bununla birlikte firmaların girişimci ve yenilikçi yönlerini geliştirebilmeleri için bilgilendirilme yapılarak teşvik edilmesi gerekmektedir.

Present Status and Problems of Agricultural Tool and Machinery Manufacturing Industry in Kayseri Province

A survey study was conducted to investigate the current state of agricultural machinery manufacturing industry in Kayseri province, to assess the production potential and present problems of the industry. Face-to-face interviews were carried out with manufacturers about their machinery-tool assets, current manufacture and technical capacity, energy consumption, type of manufacture, marketing opportunities, structural characteristics and encountered problems. Current findings revealed that present manufacturers were not able to meet the machinery and tool demand of the region, they were supplying production raw materials and other materials generally from surrounding provinces, they didn't have sufficiently information and knowledge about supports and grants. It was also observed that manufacturing firms did not have sufficient number of qualified employees and produced limited number and type of certain machinery. Considering the agricultural production potential of the region, number of firms with sufficient technical capacity and their product ranges should be improved. Employees should be trained to improve their technical knowledge and experiences. Besides, innovative and entrepreneur aspects of the firms should be developed and they should be informed and supported on these issues.

Kaynakça

Aybek, A., Arslan S., Korlaelçi M. 2001.Kahramanmaraş ilinde tarım alet ve makinaları imalatı yapan işletmelerin profili ve beklentileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 4.2 s: 181-195.

Ergüneş, G., Altuntaş E., Tarhan S. 2006. Tokat merkez ve ilçelerindeki tarım alet ve makina imalatçılarının durumu ve sorunları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2006, 23(1):9-14.

Korkmaz, İ., 2012. Konya'da Bulunan Tarım Makinaları İmalat Sanayinin Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Örnek N., Arısoy H., Hacıseferoğulları H. 2013. Konya'da Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2013, 9(1), 73-81.

Sessiz A., Gürsoy S., Eliçin A.K., Esgici R., Akın S. 2013. Diyarbakır İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6 Eylül, s:168-176. Konya.

TUİK, 2015 Web sitesi. Bitkisel üretim istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul

Ünal, G. H., Saçılık, K., Gök, A., Gök, K. (2007). Türkiye'deki tarım makinaları üreticilerine farklı bir bakış. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(1), 11-16.

Yurtlu, Y. B., Ekmekci, K., Bozoğlu, M., Demiryürek, K., Ceyhan, V. (2012). Tarım Makineleri İmalatçılarının Güvenli Tarım Makineleri İmalatı Açısından Mevcut Durumu ve Eğitim İhtiyaçları. Toprak Su Dergisi-Soil Water Journal, 2012, 1(2), 99-109.

Kaynak Göster

1000 485

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Su Kaynakları İle Hazırlanan Yayıcı ve Yapıştırıcı Karışımlarının Püskürtme ve Damla Tutunma Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanması

MUHAMMED CEMAL TORAMAN, ALİ BAYAT

Farklı Nem Düzeylerinde Kanola Tohumlarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Refi Ratip ÖZLÜ, METİN GÜNER

Meyve Hasat Platformu Makas Kollarının Bilgisayar Ortamında Yapısal Analizi

M. Barış EMİNOĞLU, UĞUR YEGÜL, CANER KOÇ, ALİ İHSAN ACAR, Ramazan ÖZTÜRK

Meyve Bahçeleri için Değişken Miktarlı Tarımsal Girdi Uygulama Programının Geliştirilmesi

Murat Gökçe ÜNGÖR, BAHATTİN AKDEMİR

Batı Akdeniz Bölgesindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Makinalı Süt Sağımında Sağımcı Hatalarının Araştırılması

Tunç DOĞACI, AHMET KAMİL BAYHAN

Seralarda Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Uygulanması:Tasarım ve Prototip Geliştirme

MEHMET ALİ DAYIOĞLU, Furkan UĞUR, Ufuk TÜRKER

Kayseri İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu ve Sorunları

Cevdet SAĞLAM, NECATİ ÇETİN

Güneş Takip Sistemli Bir Güneş Enerjili Pişirici Geliştirilmesi ve Performansının Belirlenmesi

HAKAN POLATCI, ADİL KORAY YILDIZ

Dondurarak Kurutma Yönteminin Zencefilin Kurutma Karakteristikleri, Renk, Mikroyapı ve Rehidrasyon Özellikleri Üzerine Etkisi

Nazmi İZLİ Ahmet POLAT, Ahmet POLAT

Çok lı Tarım Robotunun Geliştirilmesi

MEHMET METİN ÖZGÜVEN, Mustafa TAN, Cemil KÖZKURT, Muzaffer Hakan YARDIM, Mustafa ÖZSOY, Eray SABANCI