Hassas Tarım için Tarım Makinalarında ISO 11783 Standardı ve Elektronik Kontrolü

Tarım makinalarında elektroniğin kullanılmaya başlanması yeni bir yönetim stratejisi olan Hassas Tarım (HT) uygulamalarını teşvik etmiştir.Hassas tarım,tarım alanlarında veri toplama ve kontrol için algılayıcılar ve iletişim ağlarının araştırmalarda yoğunluk kazanmasına yol açmıştır. Ancak son yıllarda ortaya çıkan donanım, yazılım ve veri formatları arasında uyumsuzluk önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunlar ISO 11783 uyarınca standart hale getirilmiş ve ISOBUS (International Standardization Organization Binary UnitSystem) sistemler kullanmak suretiyle aşılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada,traktör görev yönetimi (ECU), ISOBUS üniversal terminali, ISOBUS görev denetleyicisi, gerekli standart dosya ve ISO 11873 ağı yoluyla cihazların iletişimi için gerekli bilgileri ele alarak ISOBUS'un daha iyi anlaşılması ve hassas tarımla olan ilişkisinin açıklanması amaçlanmıştır.

ISO 11783 Standard sand Electronic Control in Agricultural Machinery for Precision Agriculture

Precision agriculture (PA) is a new management strategy for the electronic settlement of Agriculture has encouraged its implementation. Precision agriculture has led to the intensification of research of the sensors and communication network in controlling of farmland. However the hardware in recent years, incompatibility between the software and the data format has become a major problem. These issues are standardized in accordance with ISO 11783 and ISOBUS (International Standardization Organization Binary Unit System) has begun to be overcome through the use of systems. In this study, tractors task management (ECU), ISOBUS universal terminal ISOBUS task controller is intended to ISOBUS by taking information required for communication of the necessary standard files and devices through the ISO 11873 network better understanding and explanation of the relationship with the precision agriculture.

Kaynakça

Anonymous (2016a). http://www.oemoffhighway.com/article/10856427/t he-universal-terminal

Anonymous (2016b). http://www.aef-online.org.

Barnett R (2014). The Future farming: ISOBUS Kverland Group Publishing, BV.Norway.

Hall Z (2010). Isobus-the CAN based network system for agricultur eand forestry machines. Can Newsletter-1.

Robson ve ark.,(2009). ISO 11783 Standard: Procedures for serial Data Communication between Implement ECU with Task Controller. International Commission of Agricultural and Biological Engineers, Section V. Pages: 1-20. Argentina

Kaynak Göster

968 464

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Batı Akdeniz Bölgesindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Makinalı Süt Sağımında Sağımcı Hatalarının Araştırılması

Tunç DOĞACI, AHMET KAMİL BAYHAN

Farklı Su Kaynakları İle Hazırlanan Yayıcı ve Yapıştırıcı Karışımlarının Püskürtme ve Damla Tutunma Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanması

MUHAMMED CEMAL TORAMAN, ALİ BAYAT

Güneş Takip Sistemli Bir Güneş Enerjili Pişirici Geliştirilmesi ve Performansının Belirlenmesi

HAKAN POLATCI, ADİL KORAY YILDIZ

Hassas Tarım için Tarım Makinalarında ISO 11783 Standardı ve Elektronik Kontrolü

UFUK TÜRKER, MEHMET ALİ DAYIOĞLU, UĞUR YEGÜL

Farklı Nem Düzeylerinde Kanola Tohumlarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Refi Ratip ÖZLÜ, METİN GÜNER

Meyve Hasat Platformu Makas Kollarının Bilgisayar Ortamında Yapısal Analizi

M. Barış EMİNOĞLU, UĞUR YEGÜL, CANER KOÇ, ALİ İHSAN ACAR, Ramazan ÖZTÜRK

Kayseri İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu ve Sorunları

Cevdet SAĞLAM, NECATİ ÇETİN

Çok lı Tarım Robotunun Geliştirilmesi

MEHMET METİN ÖZGÜVEN, Mustafa TAN, Cemil KÖZKURT, Muzaffer Hakan YARDIM, Mustafa ÖZSOY, Eray SABANCI

Dondurarak Kurutma Yönteminin Zencefilin Kurutma Karakteristikleri, Renk, Mikroyapı ve Rehidrasyon Özellikleri Üzerine Etkisi

Nazmi İZLİ Ahmet POLAT, Ahmet POLAT

Seralarda Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Uygulanması:Tasarım ve Prototip Geliştirme

MEHMET ALİ DAYIOĞLU, Furkan UĞUR, Ufuk TÜRKER