Geometric Model Definition of Annular Type Tracheal Elements of Chard and Numerical Comparison

Abstract: In this study, it has been given a geometric model description of the annular type tracheal elements of chard (Beta vulgaris var. cicla L.) Numerical comparisons have been also made by taking measurements from different parts of the leaf. It has been have shown that the tracheal elements which are taxonomical value of the plant can be considered as a surface of revolution or a tubular shape along a special curve.

Pazı Bitkisinin Halkalı Tip Trake Elemanların Geometrik Modeli Tanımı ve Sayısal Karşılaştırması

Bu çalışmada, pazı bitkisinin (Beta vulgaris var. cicla L.) halka tipindeki (annular trake) iletim elemanlarının geometrik modelinin bir tanımı verilmiştir. Ayrıca yaprağın farklı kısımlarından bu elemanların çap ölçümleri alınarak nümerik karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışmada bitkinin taksonomik değeri olan iletim doku elemanlarının, özel bir eğri boyunca devinim yüzeyi veya tübüler bir şekil olarak düşünülebileceği gösterilmiştir.

Kaynakça

Devillard C and Walter C (2014). Formation of plant tracheary elements in vitro – a review. New Zealand Journal of Forestry Science. 44:22.

Fukuda H (1992). Tracheary element formation as a model system of cell differentiation. International Review of Cytology, 136: 289–332.

Gray A (1993). Modern differential geometry of curves and surfaces. CRS Press. Boca Raton, Ann Arbor London Tokyo.123-161.

Höfte H (2010). Plant cell biology: how to pattern a wall. Current Biology, 20:10. 450-452.

Metcalfe C.R and Chalk L (1983). Anatomy of the Dicotyledons. Oxford: Oxford University Pres,. v.1.

Özörgücü B, Gemici Y, Türkan İ. (1991). Ege University Faculty of Science Ege University Printing House Publication No. 129.

Arslan K, Akgül H. Ergül C. Hüseyin E. Öztürk G. Bulca B. (2009). A geometric description of the peritechia of the pseudonectria rousseliana (mont.) wollenw, J. Biol. Environ. Sci. 3 (9); 67-70.

Coskun, I, Yıldız H, Arslan K, Yildiz B (2007). A geometric description of human intestine. J. Anat. Embryol. 112 (1): 27-36.

Ezentas R, Arslan K, Yıldız H, Yıldız B, Murathan C (2005). A geometric description of the urinary bladder of Turkish Shepherd dog (Karabas) Ann Anat 187:179- 184.

Yıldız H, Yıldız B, Arslan K, 0zgür C (2001). A mathematical model of the ascending colon of the horse. Ann Anat. 183:551-554.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

3.2b 2.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bud Fertility of Local Grape Cultivars Grown in Şemdinli (Hakkâri)

CÜNEYT UYAK, ADNAN DOĞAN

Economics of Maize (Zea mays) Production In Igabi Local Government Area, Kaduna State, Nigeria

Olugbenga Omotayo ALABI, Ibraheem ABDULAZEEZ

Comparison of Some Local and Foreign Walnut Cultivars

YAŞAR AKÇA, İbrahim Kürşat ÖZYURT, Ercan KAPLAN

The effects of different planting times on cut flower yield and quality of some Gladiolus grandiflorus L. varieties grown in ecological conditions of Siirt province, Turkey

Rukiye GEZER, ARZU ÇIĞ, NALAN TÜRKOĞLU

Comparison of Genome Sizes of Persimmon (Diospyros kaki L.) and Caucasian Persimmon (Diospyros lotus L.) Seedling Populations by Using Flow Cytometry

MURAT ŞEKER, ENGİN GÜR, NESLİHAN EKİNCİ, MEHMET ALİ GÜNDOĞDU

Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarında Kışlık ve Yazlık Ekimin Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi

KÜBRA ÖZDEMİR DİRİK, MEHMET ALİ SAKİN, İSMAİL NANELİ

Geometric Model Definition of Annular Type Tracheal Elements of Chard and Numerical Comparison

ALİ ÖZDEMİR

Selection of Superior Walnut Types With Lateral Bud Fruitfulness and High Nut Quality

Osman Çağrı KILIÇOĞLU, YAŞAR AKÇA

Trakya Bölgesinde Sofralık Kiraz Üretiminde Farklı Tesis Yapılarına Ait Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

GÖKHAN UNAKITAN, HARUN HURMA, Zafer MAKARACI, BURÇİN BAŞARAN, DERYA İLKAY ABDİKOĞLU, Fatma Seren SAĞIR

Genetic Control of Oil and Saturated Fatty Acids in Maize (Zea mays L.) Populations

GÜL EBRU ORHUN