Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Fakülte Tercih Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

İnsanoğlu hayatı boyunca çeşitli alternatifler arasından seçimler yaparak kararlar verir. Bu çalışmanın amacı, fakülte/yüksek okul tercihini yapan öğrencilerin, hangi hedef ve öncelikleri dikkate aldığını belirlemek ve bu kararda etkili olan öğrenci özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Fuzzy Pair Wise Comparison yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler Tobit analizine tabi tutulmuştur. "Saygın meslek sahibi olmak" öğrencilerin fakülte tercihlerindeki en önemli hedef olarak belirlenmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri diğer fakülte öğrencilerine göre herhangi bir meslek sahibi olmayı daha az istemektedirler. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileridiğer öğrencilere göre istediği mesleğe sahip olmaya daha fazla önem vermektedir. Ziraat Fakültesi, Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri diğer öğrencilere nazaran saygın bir meslek sahibi olmaya daha fazla önem vermektedirler. İlahiyat fakültesi öğrencileri diğer öğrencilere göre yüksek gelirli iş sahibi olmaya daha az önem vermektedirler. Ziraat Fakültesi öğrencileri kendini, evreni ve bilimi keşfetmeye diğerlerinden daha az önem vermektedirler

An Analysis of Factors Influencing Ataturk University Students' Faculty Preference Goals

The present study aims to determine the goals and priorities considered by students enrolled at Atatürk University when making their choices for faculty or associate school. In addition to this, identification of the role of student profiles in these decisions was targeted. Students' faculty/associate school preference reasons were identified via the Fuzzy Pair Wise Comparison method, and the results were analysed using the Tobit model. "Having a repoutable profession" was determined as the most significant factor in their preference of faculty. Students of Fine Arts Faculty and Nursing School desire to have a profession of any kind less than the other students in other faculties do. Students of Kazım Karabekir Faculty of Education attach more importance to having the desired profession than the others do. Students of Agriculture Faculty, Erzurum Vocational School, Fine Arts Faculty and Nursing School give more importance to having a prestigious job compared to the students at other faculties. Students of Faculty of Religious Studies give less importance to having a high-salary job than the others do. Agriculture Faculty students have less desire to discover oneself, the universe and science compared to the others

Kaynakça

Anonymous (2009). TR. Higher Education Student Selection and Placement Center 2008 Progress Report.

Basarir A, Gillespie MJ (2003). Goals of Beef Cattle and Dairy Producers: A Comparision of the Fuzzy PairWise Method and Simple Ranking Procedure. Selected Paper Prepared for Presentation at the Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Mobile, AL February 1-5.

Basarir A, Gillespie MJ (2007). Eliciting Farmers’ Goal Hierarchies: Comparing the Fuzzy Pair-Wise Method with the Simple Ranking Procedure, International Journal of Agriculture and Biology 1560-8530/09-2 257-263.

Brown D (2002). The Role of Work and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction, and Success: A Theoretical Statement. Journal of Counseling and Development, 80,48-56.

Genç G, Kaya A, Genç M (2007). Factors influencing Inönü University medicine students' job preferences. Inönü University, Journal of Education Faculty, 8(14), 49–63.

Günden C, Miran B (2007). A Research on the Determination of Farmers’ Objectives Hierarchy Using Fuzzy Pairwise Comparison. Akdeniz University, Journal of Faculty of Agriculture, 20(2),183-191.

Gunden C, Miran B, Karahan Uysal O, Kenanoğlu Bektaş Z (2008). An Analysis of Consumer Preferences for Information Sources on Food Safety by using Fuzzy Pair-wise Comparison. Selected Paper prepared for presentation at the Southern Agricultural Economics, Association Annual Meeting, Dallas, TX February 2- 6.

Koyubenbe, N., Miran, B., Konca, Y., Yaylak, E., Uzmay, A. and Candemir, M. (2010). Farmer’s Preferences Newbold P (1995). Statistics for Business and Economics, Fourth Edition, 1995, Prentice-Hall.

Paa HK, McWhirter EH (2000). Perceived Influences on High School Students' Current Career Expectations. The Career Development Quarterly, 49 (1), 29-45.

Razon N (2009). Job selection: Factors influencing a young person's occupation preference. www.dersisteyen.com Retrieved 29.11.2009.

Sarıkaya T, Khorshıd L (2009). An Analysis into the Factors Influencing University Students' Occupation Selection: University Students' Occupation Selection. Journal of Turkey Education Science, 7(2), pp:393- 423.

Tanılkan K, Tuncel F, Sunay H (2002). Ankara Physical Education and Sports School Students' Reasons for School Selection and Professional Expectations. 7th International Sports Sciences Congress, 27-29 September 2002, Antalya.

Tobin J (1958). Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. Econometrica.

Tokar DM, Fisher AR, Subich LM (1998). Personality and Vocational Behavior: A Selective Review of the Literature, 1993-1997. Journal of Vocational Behavior, Volume 53, issue 2, pp. 115- 153.

Ikikat Tumer, E., (2011). An Analysis on Determining The Attitudes of The Farmers Towards Risks and Possible Premium Levels for Insurance in Erzurum, Erzincan and Bayburt Provinces (TRA I Region). Atatürk University Science Education Instituons, Dr Thesis, Erzurum.

Ikikat Tumer E, Miran B, Birinci A (2010). Analysis Of The Factors Affecting The Expectations Of The Students From Teaching Staff At Ataturk University. Ataturk University Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University, 41 (2), 129-135.

Ikikat Tumer E, Miran B, Birinci A (2011). Analyze of Aims Determining Faculty Decision of Atatürk University Students with Fuzzy Pair-Wise Comparison Method. Journal İİB Dergisi, 10. Econometri and Statistic Symposium, Vol:25, pp.119-136.

Van Kooten, G.C., Schoney, R.A. and Hayward, K.A. (1986). An alternative Approach to the Evaluation of Goal Hierarchies among Farmers. Western Journal of Agricultural Economics, 11 (1):40-49.

Zadeh LA (1965). Fuzzy Sets, Information and Control, 8, 338-353.

Kaynak Göster

945 441

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Toprak Kanalında Ekici Ayakların Oluşturduğu Çizi Profilinin Belirlenmesi için Ultrasonik Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi

Mustafa Gökalp BOYDAŞ

Asit Bazlı Bir Koruyucunun Başaklanma Döneminde Hasat Edilen Buğday Silajlarinin Mikrobiyal Özellikleri ve Besleme Değeri Üzerine Etkisi

EKİN SUCU, İsmail FİLYA

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Fotoperiyodizm Geninin Moleküler Markörler ile Tespiti

Tuğçe HANÇER, EMİNUR ELÇİ

An Input-Output Energy Analysis of Wheat Production in Çarşamba District of Samsun Province

TANER YILDIZ

Farklı Miktardaki Bitkisel Yağ Çeşitlerinin Cin Mısırının (Zea Mays Everta Sturt.) Patlama Kalitesine Etkileri

CEM TUFAN AKÇALI, CENK BURAK ŞAHİN

Bor İçeriği Yüksek Sulama Sularının Fesleğen (OcimumBasilicum L.) Bitki Özelliklerine Etkisi

İSMAİL TAŞ, Fatma ÖZKAY, Tuba YETER, Ceren GORGISEN, Belgin COŞGE

Tarımsal Verimlilik Düzeyleri İle Avrupa Birliği-Türkiye Tarımı

ARİF SEMERCİ

Farklı Azot Dozları ile Gübrelenen Meradan Elde Edilen Otların Organik Madde ve Ham Proteinlerinin In situ Rumen Parçalanabilirliği

Numan KILIÇALP, MUSTAFA AVCI, Hatice HIZLI

Determinants of Level of Participation of Farmers in Group Activities in Kwara State, Nigeria

Kemi Funmilayo OMOTESHO, Israel OGUNLADE, Muhammad Abdulazeez LAWAL, Foluke Beatrice KEHINDE

Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler

MEHMET KOYUNCU, ŞENİZ ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ