Antepfıstıgı üretiminde isletme basarısına etki eden faktörlerin belirlenmesi; dag ve ova köyleri karsılastırması

Çalısmada, Antepfıstıgı üretiminde isletme basarısına etki eden faktörlerin, dag ve ova köyleri karsılastırması yapılarak belirlenmesi amaçlanmıstır. Arastırma için gerekli olan verilerin toplanacagı köylerin seçiminde gayeli örnekleme yöntemi, anket yapılacak birimlerin seçiminde ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıstır. Gaziantep ili’nin Nizip ve Karkamıs İlçelerine baglı toplam 14 köyde antepfıstıgı yetistiren 124 isletme ile anket yapılmıstır. Elde edilen verilerin ısıgı altında, 3 regresyon modeli olusturulmustur. Birinci modelde dag ve ova köyleri ayrımı yapılmaksızın, ikinci modelde sadece dag köylerindeki ve üçüncü modelde ise sadece ova köylerindeki antepfıstıgı üreten isletmelerin basarısına etki eden faktörler belirlenmistir. Antepfıstıgı brüt kar modeli tahmin sonuçlarına göre isletmenin ova köyünde olması isletmenin basarılı olmasına önemli katkı saglamaktadır. Ayrıca, egitim seviyesi düsük olan, meyve veren agaç sayısı fazla olan, tarımsal bilgi kaynaklarına daha fazla basvuran ve kredi kullanmayan isletmeler kullananlara göre daha basarılı bulunmustur. Tarımsal bilgi kaynaklarına basvurma sayısı ile basarı arasında pozitif iliski tespit edilmistir. İsletmelerde brüt karı artırmak için kısa zamanda verim çagına gelen çesitlerle çalısmak önem arz etmektedir. Çiftçilerin tarımsal yayım hizmetlerinden daha iyi faydalanmalarını saglayacak politikaların gelistirilmesi ile çiftçi gelirlerinde artıs elde edilecektir.

The determination of factors affecting farms’ success in pistachio production; comparison of mountain and plain villages

In this study, it was aimed to determine the factors affecting farm success in pistachio production by comparing the farm in mountain and plain villages. To collect data required for this research, purposive sampling method in selection of villages and simple random sampling method in selection of farms was used. 124 questionnaires were conducted with the pistachio farmers in 14 villages of Karkamıs and Nizip Districts in Gaziantep Province. According to data obtained, 3 models were formed. In the first model, the factors affecting farms’ gross margin analyzed. In the second model, the factors affecting farms’ success in only mountain villages were analyzed. In the third model, the factors affecting farms’ success in only plain villages were determined. According to the results of the gross margin, the parameter estimates showed that the farms in plain villages were more successful than the farms in mountain villages. Moreover, farmer’s with low education level, who seek more technical information, farms having more bearer tree of pistachio, less usage of agricultural credit resulted in higher farm success. It was found that there was a positive relation between the number of agricultural information source usage and gross margin. It was important to produce early growing pistachio varieties to increase gross margin in the farms. This study suggests that improving agricultural extension services in the region.

Kaynakça

Aksoy, A. 2002. Türkiye Antepfıstıgı Sektörünün Ekonomik Bir Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Erzurum.

Aksoy, A, Isık, H. B. Külekçi, M. 2008. Outlook on Turkish Pistachio Sector. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 39(1) 137-144. ISSN 1300-9036

Aksoy, A, Isık, H. B., İkikat Tümer, E. 2010. Antep Fıstıgı isletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Analizi. IX Tarım Ekonomisi Kongresi 22-24 Eylül. Sanlıurfa.

Anonim. 2007. Tarımsal Yapı Üretim. Fiyat. Deger. Türkiye İstatistik Kurumu. Yayın No: 3202. ISSN: 1300-963X. Ankara.

Anonim. 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi . http://www.turkstat.gov.tr (18.09.2009)

Çiçek, A. ve Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Arastırma ve Örnekleme Metotları. Gaziosmanpasa Universitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 12. Ders Kitapları Serisi No: 6. Tokat.

Günes, T. ve Arıkan, R. 1988. Tarım Ekonomisi İstatistigi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1049. Ders Kitapları No: 305. Ankara.

Greene, W. H. 2008. Econometric Analysis. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall Upper Saddle River. New Jersey. 07458.

Karagölge, 2001. Tarımsal İsletmecilik; Tarım İsletmelerinin Analiz ve Planlanması. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 827. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 326. Ders Kitapları Serisi No:74. Erzurum.

Kızılarslan, H, 1993. Gaziantep İlinde Antepfıstıgı Dikim Alanı. Verim ve Net Kar da Görülen Degismeler. Güneydogubirlik Dergisi, 7, 13-15

White, Kenneth. J, 1997. SHAZAM The Econometrics Computer Program. Version 8.0. Users’s Reference Manuel. Irwin/McGraw-Hill.

Yavuz, F, 2001. Ekonometri; teori ve Uygulama. ders Notları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 185. Erzurum.

Kaynak Göster

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

16.2b9.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’nin Tarımsal yapısı ve mekanizasyon durumu

Mehmet Metin ÖZGÜVEN, UFUK TÜRKER, ABDULLAH BEYAZ

Antepfıstıgı üretiminde isletme basarısına etki eden faktörlerin belirlenmesi; dag ve ova köyleri karsılastırması

ADEM AKSOY, MURAT KÜLEKÇİ, Eyüp AKSOY

An investigation on clubroot disease (Plasmodiophora brassicae Wor.) races in The Black Sea Region of Turkey

Aydın APAYDIN, İlyas DELİGÖZ, Hayati KAR, Beyhan KİBAR, Onur KARAAĞAÇ

Çukurova kosullarında yetistirilen bazı yaygın fig (Vicia sativa L) çesitlerinin in vitro yem sindirilebilirligi üzerine farklı inkubasyon zamanlarının etkisi

CELAL YÜCEL, TUGAY AYAŞAN

The Potato storage in the volcanic Tuff storages in Turkey

Turgut ÖZTÜRK

Salinity distrubution, water use efficiency and yield response of grafted and ungrafted tomato (lycopersicon esculentum) under furrow and drip irrigation with moderately saline water in central anatolian condition

G. Duygu SEMİZ, ENGİN YURTSEVEN

Tarım arazilerinin parçalanmasını önlemeye yönelik mevzuat üzerine bir inceleme

Kadir EKİNCİ, Murat SAYILI

Türkiye Karantina listesinde yer alan yazıcı böcekler (Coleoptera; Scolytidae)

AYŞE YEŞİLAYER, SULTAN ÇOBANOĞLU

Ana arı üretiminde farklı koloni populasyonuna sahip analı ve anasız baslatma kolonileri ile üretim mevsiminin ana arı kalitesi ve yetistiricilik parametreleri üzerine etkileri

SERVET ARSLAN, Bayram HAMGİR

Effect of some cover systems on total and early season yields of pepper under The Samsun province conditions of Turkey

Aydın APAYDIN, Hayati KAR, Onur KARAAĞAÇ