Kozmopolit ve Girişimci Kent Kimlikeri üzerinden Gaziantep’in Yeniden Tasavvuru

Bu makalede Gaziantep’te kent kimliğinin kültürel üretimi üzerinde durulacaktır. Son yıllarda kentte eski kent merkezi restore edilirken yeni bir müze merkezli şehir hayatı kent sakinlerinin günlük yaşamlarında göze çarpan bir fenomen olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makalede, kozmopolit ve girişimci kent kavramları ve bu olgunun ayrıştırıcı potansiyeli üzerinde durulacaktır. Yakın dönemde öne çıkan kozmopolit ve girişimci kente ilişkin kuramsal çalışmalardan yola çıkarak, kozmopolit ve girişimci kent janrın özellikleri ve kentteki yeni eşitsizlik biçimleri incelenecektir.

The Cosmopolitan and Entrepreneurial City: Urban reimagining in Gaziantep

In this article, we examine cultural production in the South Eastern city of Gaziantep in Turkey. Recently, old urban center restoration and a new wave of museum centered city life have emerged as a salient phenomenon of the daily lives of the city dwellers. This article explores the notions of cosmopolitan and entrepreneurial city with its potentials of distinction. Drawing on theoretical work concerning the concept of cosmopolitan and entrepreneur city genre that has proliferated in recent years, the article will explore the characteristics of this genre and new forms of inequalities. 

Kaynakça

(http://www.milliyet.com.tr/yerel-yonetimler-ve-turizm-komisyonu-gaziantep-yerelhaber-2313942/). Date of Access: 12.03.18

Aiello, G. (2011). From Wound to Enclave: The Visual-Material Performance of Urban Renewal in Bologna’s Manifaturra delle Arti, Western Journal of Communication, 75 (4): 341-366, Doi: 10.1080/10570314.2011.586971

Akşit, B., Akçay, A. (1999) “GAP: Bir Kırsal Dönüşüm Projesi ve Tarımsal Sulama”, 75.Yılda Köylerden Şehirlere, A. Hacımirzaoğlu (der.) içinde, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.323–332.

Bayıbağ, M. K. (2010).Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey, Urban Studies, 47 (2): 363-385.

Canbakal, H. 2009. 17.Yuzyilda Ayintab: Osmanli Kentinde Toplum ve Siyaset (Society and Politics in an Ottoman Town: Ayintab in the 17th Century), Istanbul, Iletisim.

Coulangeon, Philippe (2017). Cultural Openness as an Emerging Form of Cultural Capital. Contemporary France. Cultural Sociology, 11(2): 145–164

Devlet İstatistik Enstitüsü (2002). Nüfus İstatistikleri. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.

Doğru Haber Gazetesi, (23.03.2017), “Turizm ve seyahat acentaları Gaziantep'te bir araya geldi” (https://dogruhaber.com.tr/haber/241799-turizm-ve-seyahat-acentalari-gaziantepte-bir-araya-geldi/). Date of Access: 12.03.18

Eurostat:(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_participation_in_tourism). Date of Access: 12.03.18

Gaziantep 27 Gazetesi, (17 Aralık 2013), “Girişimci Kimlik Kazandık (http://www.gaziantep27.net/m/index.php?islem=detay&id=470769) Date of Access: 12.03.18

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürülüğü (http://www.gaziantepturizm.gov.tr/TR,131846/muzeler.html):Date of Access: 12.03.18

Hannerz, U.( 1996). Transnational Connections : Culture, People, Places. Florence, KY, USA: Routledge.

Huyssen, A.2000. Present Pasts: Media, Politics, Amnesia, Public Culture, 12 (1): 21-38.

Jessop, B. (1998). The enterprise of narrative and the narrative of enterprise: place marketing and the entrepreneurial city, in T. Hall and P. Hubbard ( eds.), pp.77-99.The Entrepreneurial City, Chichester: Wiley.

Jessop, B., Sum, L. N. (2000). An Entrepreneurial City in Action: Hong Kong’s Emerging Strategies in and for (Inter)Urban Competition, Urban Studies, 37 (12).

Karademir, Hazir, Irmak (2014). Boundaries of middle-class identities in Turkey. The Sociological Review, 62 (4):675–697.

Lamont, M. Aksartova, S. (2002). Ordinary Cosmopolitanisms; Strategies for Bridging Racial Boundaries among Working-Class Men, Theory, Culture and Society, 19 (4): 1-25.

Miles, S. 2010. Spaces For Consumption, India: Sage.

Milliyet Gazetesi, (03.10.2017), “Yerel Yönetimler Ve Turizm Komisyonu Fatma Şahin Başkanlığında Toplandı”,

Neyzi, L.2001. Object or Subject? The Paradox of Youth in Turkey, Autrepart, (18): 101-117.

Öncü, A. (2007). "The politics of Istanbul's Ottoman heritage in the era of globalism: refractions through the prism of a theme park ", in B.

Drieskens, F. Mermier, and H. Wimmen, (eds.) Cities of the South: Citizenship and Exclusion in the 21st Century, pp.233-264London, Beirut: Saqi Books,

Rankin, B., Ergin, M., Gökşen, F. 2013. A Cultural Map of Turkey, Cultural Sociology, 8 (2): 159-179 https://doi.org/10.1177/1749975513494878.

Sabah Gazetesi,(28.10.2014), “Başkan Fatma Şahin: Gaziantep yeniliğe açık”, http://www.sabah.com.tr/guney/2014/10/28/baskan-fatma-sahin-gaziantep-yenilige-acik?paging=1, Date of Access: 12.03.18

Skribis, Z., Woodward, I. 2007. The Ambivalence of Ordinary Cosmopolitanism: Investigating the limits of Cosmopolitan Openness, The Sociological Review, 55 (4):730-747. Doi: 10.1111/j.1467-954X.2007.00750.x

TÜİK. Bölgesel Göstergeler (2007). Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası: Ankara. (2007).

TÜİK:(http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/Vatandas_Giris_Anketi_Raporu_2013.pdf). Date of Access: 12.03.18

Yeoh, B., Lin, W (2012). Cosmopolitanism in cities and beyond in G. Delanty (ed), Routhledge Handbook of Cosmopolitan Studies, pp.208-220, London:Routhledge.

Young, C., Diep, M., Drabble, S. (2006). Living with Difference? The ‘Cosmopolitan City’ and Urban Reimaging in Manchester, UK. Urban Studies 43 (10): 1687-1714. Doi: 10.1080=00420980600888486

Yüksel, A. S. (2011). Bir Şehir Efsanesi, Göç ve Değişen Antep, in M. N. Gültekin (ed.) “Ta Ezelden Taşkındır…” , İstanbul:İletişim.

Yüksel, A., S. (2013). Localization of Neoliberalism, Space, Culture and Materiality in Southeast Turkey, Unpublished PhD Thesis, Central European University, Department of Sociology and Social Anthropology.

Kaynak Göster

APA Karadağ, M , Leyla Kuzu, Ş . (2018). The Cosmopolitan and Entrepreneurial City: Urban reimagining in Gaziantep . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 1107-1115 . DOI: 10.21547/jss.404707