Kent ve Yeni Sosyal Etkileşimler: Gaziantep’teki Suriyelilerin Genel Örüntüsü, Mevcut Durumu ve Muhtemel Geleceği

Kentler tarih boyunca yeni toplumsal karşılaşmaların ve etkileşimlerin merkezi olmuşlardır. Farklı toplumsal sınıf, kültür ve katmanlardan gelen insanların kentten etkilenmeleri ve kenti etkilemeleri, yeniliğin, yaratıcılığın ve her şeye rağmen özgürlük arayışının temelini oluşturmuştur. Fakat kentlere, değişik yerlerden her zaman planlı ve öngörülebilir göçler gerçekleşmiyor. Hatta kentleri büyüten ve geliştiren ani ve beklenmedik, nüfus hareketleridir. Antik çağları bir yana bırakırsak, modern zamanlarda Batı Avrupa’da, sonrasında kolonyal dönem Amerika’sında ve diğer kıtalarda hızlı kentsel büyümeler görülmüştür. Sanayi Devrimi’nin sonrasında Batı Avrupa şehirlerinde yaşanan göçler ve bu olguların insanlık tarihindeki yansımaları herkes tarafından bilinmektedir. Son iki yüzyıldır, kentleri büyüten ve yeni durumlarla karşı karşıya bırakan en önem olgulardan biri, hiç kuşkusuz, savaş, şiddet, doğal afetler ya da daha farklı nedenlerden kaynaklanan sığınmacılık ve mülteci dalgalarıdır. Göç tarihi son derece hareketli olan Türkiye ve Gaziantep, son yedi yıllık süreçte Suriye’deki şiddet ve savaştan kaçan mülteci dalgalarıyla baş etmeye çalışıyor. Geçen yedi yıllık süreçte pek çok politika ve çözümler arandı, uygulandı. Fakat Türkiye’deki genel resimden ayrı olarak Gaziantep farklı ve daha dikkatli bir okumayı hak ediyor görünmektedir. Bu çalışma, 2017 yılında Gaziantep’te gerçekleştirilen geniş çaplı bir saha araştırmasının sonuçlarından yola çıkarak, kentteki mültecilerin genel bir örüntüsünü vermeye çalışacaktır. Sonrasında, eğitim, iş, çalışma, kentsel mekânların deneyimlenmesi, sağlık, haklar ve uyum ve birlikte yaşamayı kolaylaştıran birkaç başlık üzerinden Suriyelilerin Gaziantep’teki etkileşimleri ele alınacaktır. 

The City and New Social Interactions: General Patterns of The Syrians in Gaziantep, The Current Situation and Prospective Future

Cities always have been the points of new interactions and experiences throughout history. The affection and influences of citizen people who have a different class, culture, and strata background have consisted of the base of the invention, creativity, and the demanding of freedom, against all odds. But cities and urban places always have no regular, predictable and planned migrations, too. Insomuch as it can be argued that the rapid and unexpected demographic movements are the main sources of development of cities as well. Even if we do not focus on pre-modern times, we can usually find out the rapid urban developments in Europe’s modern period, colonial America and other parts of the world. Each of scientists knows very well the results and reflections of the industrial revolution in cities are mass migrations from rural to urban places after the industrial revolution. Without a doubt, for the last two-century, one of the most important facts is seeking refugee or being refugee due to war, violence, natural disasters or different reasons that have made cities greater and encounter with many difficulties. Turkey and the city of Gaziantep where had so dynamic migration history, have been trying to deal with refugee waves that brought about the war and violence period for the last seven years. So many different policies and solutions have been sought and applied in past seven years. But the situation in Gaziantep deserves more careful reading and understanding as an exemption of the general view in Turkey. This study will try to depict the general pattern of refugees who live in the downtown with the results of field research that has been conducted in Gaziantep.  Thereafter the paper will discuss interactions of the Syrians in Gaziantep through a few titles which facilitate integration and living together such as participation to the city’s educational system, work, job, experiencing urban spaces, health, and rights.

Kaynakça

Adar, A. Ş. (2018). Türkiye’de yeni prekarya Suriyeli işgücü mü? Çalışma ve toplum, 1, 13-36.

AFAD. (2014). Türkiye’deki Suriyeli kadınlar. Ankara: AFAD

AFAD. (2017). Türkiye'deki Suriyelilerin demografik görünümü, yaşam koşulları ve gelecek beklentilerine yönelik saha araştırması. Ankara: AFAD

Akdeniz, E. (2014). Suriye Savaşının gölgesinde mülteci işçiler. İstanbul: Evrensel basım yayın.

Anderson, L. (2014). Otoriter miraslar ve rejim değişikliği Arap dünyasında siyasi geçişi anlamaya doğru (M. İ. Saylık & T. Demirtaş, Çev.). İçinde F. A. Gerges (Ed.), Yeni Ortadoğu - Arap dünyasında protesto ve devrim (ss. 61-80). İstanbul: İyidüşün yayınları.

Bozarslan, H. (2010). Ortadoğu: Bir şiddet tarihi - Osmanlı İmparatoluğu'nun sonundan El-Kaide'ye (A. Berktay, Çev.). İstanbul: İletişim yayınları.

Bozarslan, H. (2012). Ortadoğu'nun siyasal sosyolojisi - Arap isyanlarından önce ve sonra (M. I. Durmaz, Çev.). İstanbul: İletişim yayınları.

Çetin, İ. (2016). Suriyeli mültecilerin işgücüne katılımlaro ve entegrasyon: Adana-Mersin örneği. Gaziantep university journal of social sciences, 15(4), 1000-1106.

Chalcraft, J. (2014). Mısır'da 25 Ocak ayaklanması, hegemonya yarışı ve yoksulların patlaması. İçinde F. A. Gerges (Ed.), Yeni Ortadoğu - Arap dünyasında protesto ve devrim (ss. 183-210). İstanbul: İyidüşün yayınları.

Cole, J. (2014). Mısır'ın modern devrimleri ve Mübarek'in düşüşü. İçinde f. a. gerges (ed.), Yeni Ortadoğu - arap dünyasında protesto ve devrim (ss. 81-102). İstanbul: İyidüşün yayınları.

Dabaşi, H. (2015). Arap baharı - Post kolonyalizmin sonu (A. T. Esen, Çev.). İstanbul: Sümer yayıncılık.

Dahi, O. S., & Munif, Y. (2012). Revolts in Syria: Tracking the convergence between Authoritarianism and Neoliberalism. Journal of Asian and African studies, 47(4), 323-332. doi:10.1177/0021909611431682

Danahar, P. (2015). The new middle east. Edinburg: Bloomsbury.

Davis, M. (2007). Gecekondu gezegeni (G. Koca, Çev.). İstanbul: Metis yayınları.

Dawisha, A. (2013). The second Arab awekening - Revolution, democracy, and the Islamist challenge from Tunis to Damascus. New york & London: W.W. Norton & Company, Inc.

Harvey, D. (2006). Sosyal adalet ve şehir (M. Moralı, Çev. 2. Baskı). İstanbul: Metis yayınları.

İNGEV. (2017). Suriyeli mülteci hayatlar monitörü (İnsani gelişim vakfı). İstanbul: İNGEV

İskender, A. (2016). Değişim halindeki Mısır - Bitmmiş bir devrime dair denemeler (O. Etiman, Çev.). İstanbul: İntifada yayınları.

Lefebvre, H. (1998). Modern dünyada gündelik hayat (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Metis yayınları.

Owen, R. (2014). Mısır ve Tunus diktatörlerin devrim yoluyla düşürülmesinden yeni bir anayasal düzen kurma mücadelesine. İçinde F. A. Gerges (Ed.), Yeni Ortadoğu - Arap dünyasında protesto ve devrim (ss. 295-312). İstanbul: İyidüşün yayınları.

Prashad, V. (2012). Arab spring, Libyan winter. Oakland Baltimore Edinburg: AK Press publishing.

Roy, O. (2015). Siyasal İslamın iflasi (C. Akalın, Trans. 5th ed.). İstanbul: Metis yayınları.

Stacher, J. (2012). Adaptable autocrats, Regime power in Egypt and Syria. Stanford: Stanford university press.

Tripp, C. (2014). Direniş siyaseti ve Arap isyanlari. İçinde F. A. Gerges (Ed.), Yeni Ortadoğu - Arap dünyasinda protesto ve devrim (pp. 161- 182). İstanbul: İyidüşün yayınları.

Ulrichsen, K. C. (2014). Bahreyn'deki ayaklanma yurtiçinde taşidiği anlam ile bölgesel ve uluslararası perspektifler. İçinde F. A. Gerges (Ed.), Yeni Ortadoğu - Arap dünyasinda protesto ve devrim (pp. 377-397s). İstanbul: İyidüşün yayınları.

Wacquant, L. (2011). Kent paryaları - İleri marjinalliğin karşılaştırmalı sosyoloji (M. Doğan, Çev.). İstanbul: Boğaziçi üniversitesi yayınları.

Wallerstein, I. (2004). Modern Dünya sistemi - Kapitalist tarım ve 16.yüzyıl'da Avrupa Dünya ekonomisinin temelleri (L. Boyacı, Çev. Cilt 1). İstanbul: Bakış yayınları.

Wallerstein, I. (2005). Modern Dünya sistemi - Avrupa Dünya ekonomisinin pekiştirilmesi ve Merkantilizm 1600-1750 (L. Boyacı, Çev. Cilt 2). İstanbul: Bakış yayınevi.

Weber, M. (2000). Şehir modern kentin oluşumu (M. Ceylan, Çev.). İstanbul: Bakış yayınları.

https://www.unhcr.org/syria-emergency.html

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler_409_558_560_icerik

https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler_409_558_560_icerik

https://www.unicefturk.org/yazi/acil-durum-turkiyedeki-suriyeli-cocuklar

Kaynak Göster

APA Gültekin, M . (2019). Kent ve Yeni Sosyal Etkileşimler: Gaziantep’teki Suriyelilerin Genel Örüntüsü, Mevcut Durumu ve Muhtemel Geleceği . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (1) , 162-176 . DOI: 10.21547/jss.487215