Hari Kunzru’nun Aktarım İsimli Eseri ve Küresel Risk Toplumu

Ünlü Alman sosyolog Ulrich Beck çığır açan kitabı Risk Toplumu’nda (1986) bildiğimiz anlamda modern toplumun giderek artan bir biçimde daha önce varolmayan yeni risk türleri etrafında yapılandığını ve şekillendiğini öne sürer (Beck 2006: p. 332). Kendi ürettiği riskleri giderek daha fazla münazara eden, önlemeye ve yönetmeye çalışan modern toplum bir risk toplumuna dönüşmüştür. Bu makalede, Beck’in gözlemlerinden yola çıkarak, Hari Kunzru’nun 2004 yılında yayınlanan kitabı Aktarım’ın hiper-karmaşıklık ve entegrasyondan kaynaklanan beklenmedik küresel riskleri nasıl ele aldığı incelenecektir. Roman, ülkesi Hindistan’ı terk ederek altın fırsatlar diyarında “Amrikan” hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıkan bilgisayar programcısı Arjun Mehta’nın hikayesini anlatır. Bölgesel ve küresel konumlar arasında yer değiştirirken yaşadığı şiddetli belirsizlik ve güvensizlik sonucu dengesi bozulan Arjun, gitgide ucuz ve harcanabilir yabancı iş gücü olarak algılandığının farkına varır. Çalıştığı şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonucunda işten çıkartılınca, Hindistan’a başarısız biri olarak dönme korkusunun yaşattığı panikle psikolojik bir çöküş yaşar. İşini geri alamayacağını öğrendiğinde ise, nerdeyse bütün dünyanın bilgisayar ağını çökerten çok etkili bir virüs geliştirir. Sonuç olarak, Aktarım romanı çok hızlı bir şekilde evrilen küresel sistemin giderek artan karmaşıklığını yönetecek kapasitemiz olmadığı için, artan  bağlantısallığın sistemimizi nasıl kırılgan bir hale geldiğini ortaya koyar.

Hari Kunzru’s Transmission and Global Risk Society

The famous German sociologist Ulrich Beck’s main argument as outlined in his groundbreaking Risk Society (1986) is that modern society as we know it has actually been increasingly structured around and being affected by new qualities of risk that haven’t existed before. Modern society has become a risk society in the sense that it is increasingly occupied with debating, preventing and managing risks that it itself has produced (Beck 2006: p. 332). Drawing on Beck’s observations, I argue that Hari Kunzru’s 2004 novel Transmission is one such contempory novel that examines some implications of living in a global risk society where we face the unintended consequences of hyper complexity and integration. Transmission  revolves around the main character Arjun Mehta, an Indian computer programmer who leaves his native country behind to realize his “Amrican” dream in the so-called land of golden opportunities. Unsettled by a profound experience of uncertainty and insecurity as he shifts between local and global positions, Arjun gradually understands that he is considered to be little more than cheap and disposable foreign labor. When he is eventually made redundant by his employer due to economic downturn, Arjun panics and suffers a nervous breakdown as he cannot even bear the thought of going back to India as a failure. Once he realizes that he will not be getting his job back, he creates a highly effective virus that causes the near-global collapse of networked computers. Ultimately, Transmission shows that increasing connectivity has rendered our system fragile mainly because we seem to lack the capacity to manage the growing complexities of a rapidly evolving global system.

Kaynakça

Adam, B., Beck, U. & Van Loon, J., (eds). (2000). The Risk society and beyond. London: Sage.

Aldama, F., (2006) “Postcolonial imaginings: A Conversation with Hari Kunzru.” Interdisciplenary literary studies 8, no.1, 110-117.

Beck, U., (2004). Cosmopolitan vision. 2004

Beck, U., (2006). “Living in the world risk society” Economy and society 35(3), 329-345.

Bhabha, H., (1992). “The World and the home” Social text No.31/32, 141-153.

Childs, P. & Green, J., (2013). Aesthetics and ethics in twenty-first century British novels. London: Bloomsbury.

Filipczak, I., (2014). “Immigrant to a terrorist: On liquid fears in Hari Kunzru’s Transmission” Brno Studies in English, 40(2), 67-76.

Giddens, A., (2002). Runaway World: How Globalisation is reshaping our lives. London: Profile books.

Goldin, I. & Mariathasan, M., (2014). The Butterfly Defect: How Globalisation creates systemic risks, and what to do about it. Princeton: Princeton university press.

Kunzru, H., (2005). Transmission. London: Penguin.

Lanier, J., (2013). Who owns the future? Simon and schuster e-book.

Leonard, P., (2014) “A Revolution in code”? Hari Kunzru’s Transmission and the cultural politics of hacking” Textual practice, 28(2), 267-287.

Kaynak Göster

APA Tüzün, H . (2019). Hari Kunzru’s Transmission and Global Risk Society . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (3) , 1028-1036 . DOI: 10.21547/jss.490526