Film Yapımında Ekonomik Bir Destek Olarak Film Sponsorluğu

Sponsorlukla ilgili çalışmalar literatürde yaygın olmasına rağmen kültür sanat sponsorluğu altında gerçekleşen film sponsorluğu hakkında çalışma neredeyse yok denecek kadar azdır. Sponsorlukla ilgili araştırmaların çoğu sponsorluk faaliyeti bittikten sonrasını kapsamakta, sponsorluğun firmaya sağladığı katkıları incelemektedir. Film sponsorluğu ile ilgili yapılan çalışmalarda sponsorluk faaliyetinin yapım aşamasında ekonomik destek olarak ne derece önemli olduğuna, sponsorluk süreçlerine, anlaşmalarına pek değinilmediği görülmektedir. Film sponsorluğu sadece firmanın tutundurma faaliyetlerine katkı sağladığı için değil, sponsor olduğu filme ekonomik destekte sağladığı içinde önemli olmaktadır. Film yapım aşaması, film yapımcılarının en çok ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu dönem olduğu için parasal destek sağlamada sponsorluk anlaşmaları önem taşımaktadır. Film yapımı maliyetini karşılamak için yapım şirketleri ekonomik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada filme sponsor bulma en tercih edilen yöntemlerden biri olmasına rağmen bu konuda pek fazla çalışma olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada film yapım aşamasında sponsorluğun hem filme hem de firmalara nasıl katkı sağladığına, film yapılmadan önce ekonomik destek için nasıl sponsor bulunabileceğine ve sponsorlarla yapılan anlaşmalar irdelenecektir

Film Sponsorship As An Economic Support In Film Production

Although studies on sponsorship are common in the literature, there is little to no doubt about the sponsorship of film sponsorship under the arts and culture sponsorship. Most of the research on sponsorship covers the end of sponsorship activities and examines the contributions of sponsorship to the company. It is seen that the sponsorship activities are important in economic support, sponsorship processes and agreements are not taken into consideration during the works carried out in the field of film sponsorship. Film sponsorship is important not only because it contributes to the promotion activities of the firm, but also because it provides economic support to the film it sponsors. Since film production is the period in which filmmakers need the most economic support, sponsorship agreements are important in providing financial support. In order to cover the cost of filmmaking, construction companies need economic support. At this point, although it is one of the most preferred methods to find sponsors in the film, there is not much work on this subject. In this study, it will be discussed how sponsorship contributes to both film and companies during film production, how sponsors can be sponsored for economic support before the film is made and agreements with sponsors.

___

  • Akın, F. ve Atak, K. (2015). Sponsorluk ve reklam harcamalarının karşılaştırılması ve vergisel yönden değerlendirilmesi. Vergi Sorunları Dergisi. Bozkurt, İ. (2005). İletişim odaklı pazarlama. İstanbul: MediaCat. Cinema Ads Are Effective But… (2014). Erişim adresi: https://www.warc.com. Cinema Advertising Overview (2015). Erişim adresi: https://www.cinemaadcouncil.org. Cinema Advertising Council ‘Measuring Cinema ROI’, Erişim adresi: https://docs.wixstatic.com. Clifford, S. (2010). Branding comes early in filmmaking process. Erişim adresi: https://www.nytimes.com. Collett, P. and Fenton, W. (2011). The sponsorship handbook : essential tools, tips and techniques for sponsors and sponsorship seekers. San Francisco: Jossey Bass. Destek, Sponsor, Yapımcı, Erişim adresi: http://www.kameraarkasi.org. Donaldson, K. (2017). How to set up a community cinema - sponsorship, programming and publicity. Erişim adresi: https://www.voluntaryarts.org. Elden, M. (2009). Reklam ve reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları. Englund, R.L. and Bucero, A. (2006). Project sponsorship ‘achieving management commitment for project success’. San Francisco: Jossey Bass. Gross, P. (2014). Growing brands through sponsorship ‘an empirical ınvestigation of brand ımage transfer in a sponsorship alliance’. Hanover: Springer Gabler. Jones, S. (2018). 18 Reasons why production companies need to hire a brand marketing strategist. Erişim adresi: https://blog.hollywoodbranded.com. Jones, Z. (2014). The bigger picture: the unique power of cinema advertising. Erişim adresi: https://www.screendaily.com. Kotler, P. (2011). A’dan Z’ye pazarlama. Çev: A.K. Bakkal. İstanbul: MediaCat. Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi (2005). Erişim adresi: http://sinema.kulturturizm.gov.tr. Market Summary ‘Cinema Advertising Insight’ (2014). Erişim adresi: http://www.getmemedia.com. Masterman, G. (2007). Sponsorship for a return on investment. Oxford: Elsevier. Meenaghan, T. and Shipley D. (1999). Media effect in commercial sponsorship. European Journal of Marketing, 33(3/4), 328-347. Movie studios reel in new sponsorships (2011). Erişim adresi: http://www.sponsorship.com. Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2002). Pazarlama iletişimi yönetimi. İstanbul: MediaCat. Okay, A. ve Okay, A. (2002). Halkla ilişkiler ‘kavram, strateji ve uygulamaları’. İstanbul: Der Yayınları. Okay, A. (2012). Sponsorluk, Der Yayınları, İstanbul. Overton, R. (2007). Sponsorships ‘finding and selling marketing partnerships’. Sydney: Martin Books. Öztürk, S.A. (2013). Spor sponsorluğu: kavram ve özellikler. Argan, M. (Ed.) Sporda Sponsorluk. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını. Peltekoğlu, F.B. (2016). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta. Prelinger, R. (2006). The field guide to sponsored films. California: National Film Preservation Foundation. Rectanus, M.W. (2002). Culture ıncorporated ‘museums, artists, and corporate sponsorships’. London: University of Minnesota Press. Sinema Filmi Sponsorluk Dosyası Örneği, Erişim adresi: https://filmsponsoru.com. Sponsorship, Erişim adresi: https://www.independentcinemaoffice.org.uk. Yılmaz, R.A. (2007). Marka farkındalığı oluşturmada sponsorluk ve rolü: eskişehir sinema günleri’ne yönelik bir değerlendirme. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 587-607.

___

APA Okkay, İ. (2020). Film Yapımında Ekonomik Bir Destek Olarak Film Sponsorluğu . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 19 (3) , 1099-1111 . DOI: 10.21547/jss.690395