Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Öz Bu çalışmada, zeolit, uçucu kül ve atık cam malzemelerin Portland kompoze çimento üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla zeolit, uçucu kül ve atık cam, ağırlıkça % 5 ve % 10 oranlarında Portland çimentosu klinkeri ile birlikte üçlü katkılı çimentolar elde etmek için kullanılmış ve böylece Portlandkompoze çimentolar elde edilmiştir. Üretilen çimentoların öğütme süresi sabit tutulmuştur. Üretilen kompoze çimentoların kimyasal kompozisyonları ve fiziksel özellikleri ile 7, 28 ve 90 günlük eğilme ve basınç dayanımları kontrol çimentosu olan CEM I Portland çimentosu numunesi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen deney sonuçları, üretilen Portland kompoze çimentoların TS EN 197–1’e uygun olduğunu ve çimento üretiminde zeolit, uçucu kül ve atık camın katkı malzemesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

Aruntaş, H.Y., “Diatomitlerin çimentolu

sistemlerde puzolanik malzeme olarak

kullanılabilirliği”, Doktora Tezi, Gazi

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996

Öztekin,H., Cimilli, T., “History and Use of Blended

Cements in Turkey”, Cement, Concrete and

Aggregates, Vol. 9, 44-48, 1987.

Roumain, J.C., Sarkar, S.L., II. International

Symposium on Cement and Concrete Technology

in the 2000, Çimento ve Beton Dünyası, Cilt 5,

No 30, 36-45, 2001.

Rodríguez, R.E., Urib, R., “Importance of Using

the Natural Pozzolans on Concrete Durability”,

Cement and Concrete Research, Vol.32, 1851-

, 2002.

Mehta, P.K., Concrete: Structure, Properties

and Materials, Prentice-Hall, New Jersey, 1986.

ASTM C 618, Coal Fly Ash and Raw or Calcined

Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture

in Portland Cement Concrete, Annual Book of

ASTM Standards, 1994.

Aruntaş, H.Y., Tokyay, M., “Katkılı Çimento

Üretiminde Diatomitin Puzolanik Malzeme Olarak Kullanılabilirliği”, Çimento ve Beton Dünyası,

Cilt 1, No 4, 33-41, 1996.

Aruntaş, H.Y., Gürü, M., Dayı, M., Tekin, İ.,

“Utilization of Waste Marble Dust as an Additive

in Cement Production”, Material and Design,

Vol.31, No 8, 4039-4042, 2010.

Değirmenci, N., Yılmaz, A., “Use of Diatomite as

Partial Replacement for Portland Cement in

Cement Mortars”, Construction and Building

Materials, Vol.23, No 1, 284-288, 2009.

Hossain, K.M.A., “Blended Cement Using

Volcanic Ash and Pumice”, Cement and

Concrete Research, Vol. 33, No 10, 1601-1605,

-

Yılmaz, K., Canpolat, F., Arman, H., “Taban Külü

ve Doğal Zeolitin Puzolanik Çimentoda Katkı

Olarak Kullanımı”, Beton Kongresi, İstanbul,

-725, 2004.

Hossain, K.M.A., “Properties of Volcanic Pumice

Based Cement and Lightweight Concrete”,

Cement and Concrete Research, Vol. 34, No 2,

-291, 2004.

Ulusu, H., “Erzincan ve Nevşehir Yöresi

Pomzalarının Çimentolu Sistemlerde

Kullanılabilirliği”, Doktora Tezi, Gazi

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006

Canpolat, F. ve diğerleri, “Use of Zeolite, Coal

Bottom Ash and Fly Ash as Replacement

Materials in Cement Production”, Cement and

Concrete Research, Vol. 34, No 5, 731-735,

-

Aruntaş, H.Y., “Uçucu Küllerin İnşaat Sektöründe

Kullanım Potansiyeli”, Journal of the Faculty of

Engineering and Architecture of Gazi

University, Cilt14, No 1, 193-203, 2006.

Abalı, Y., Bayca, S.U., Targan, S., “Evaluation of

Blends Tincal Waste, Volcanic Tuff, Bentonite

and Fly Ash for Use as a Cement Admixture,

Journal of Hazardous Materials, Vol. 131, No

-3, 126-130, 2006.

Erdoğan, T.Y., Tokyay, M., and Ramyar, K.,

“Investigations on the Sulfate Resistance of High-

Lime Fly Ash Incorporating PC-FA Mortars”, 4th

CANMET/ACI Int Conf on Fly Ash, Silica

Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete,

V 1, 1992.

Okucu, A., “Zeolitik Tüflerin Çimento Katkı

Maddesi Olarak Değerlendirilmesi”, Beton

Kongresi, İstanbul, 682-687, 2004.

Taban, S., Şimşek, O., “Zeolitik Tüf Katkı Oranı

ve Deniz Suyunun Çimentonun Fiziksel ve

Mekanik Özelliklerine Etkisi”, Journal of the

Faculty of Engineering and Architecture of

Gazi University, Cilt 24, No 1, 145-153, 2009.

Shi, C., and et al., “Characteristics and Pozzolanic

Reactivity of Glass Powders”, Cement and

Concrete Research, Vol. 35, No 5, 987-993,

-

Erdem, T.K., Meral, Ç., Tokyay, M., Erdoğan,

T.Y., “Use of Perlite Pozzolanic Addition in Producing Blended Cement”, Cement and

Concrete Composites, Vol. 29, No 1, 13-21,

-

Bilim, C., “Çimento Harçlarında İkame

Malzemesi Olarak Zeolit ve Silis Dumanı

Kullanımı”, Erciyes Üniv. Fen Bilimleri

Enstitüsü Dergisi, Cilt 27, 339-345, 2011.

Uzal, B., Turanlı, L., “Blended Cements

Containing High Volume of Natural Zeolites:

Properties, Hydration and Paste Microstructure”,

Cement and Concrete Composites, Vol.34, No

, 101–109, 2012.

Khmiri, A., Samet, B., Chaabouni, M., “A Cross

Mixture Design to Optimise the Formulation of a

Ground Waste Glass Blended Cement”, Cement

and Concrete Composites, Vol. 28, No 1, 680–

, 2012.

Menendez, G., Bonavetti, V., Irassar, E.F.,

“Strength Development of Ternary Blended

Cement with Limestone Filler and Blast-Furnace

Slag”, Cement and Concrete Composites, Vol.

, No 1, 61-67, 2003.

Erdem, T.K., Kırca, Ö., “Use of Binary and

Ternary Blends in High Strength Concrete”,

Construction and Building Materials, Vol.22,

No7,1477-1483, 2008.

Antiohos, S.K., Papadakis, V.G., Chaniotakis, E.,

Tsimas, S., “Improving the Performance of

Ternary Blended Cements by Mixing Different

Types of Fly Ashes”, Cement and Concrete

Research, Vol. 37, No 6, 877-885, 2007.

Final report, “Evaluating Properties of Blended

Cements for Concrete Pavements”, The Center for Portland Cement Concrete Pavement

Technology, Iowa State University, 2003.

Najimi, M., Sobhani, J., Ahmadi, B., Shekarchi,

M., “An Experimental Study on Durability

Properties of Concrete Containing Zeolite as a

Highly Reactive Natural Pozzolan”, Construction

and Building Materials, Vol. 35, 1023–1033,

-

Çelik, Ö., Damcı, E., Pişkin, S., “Characterization

of Fly Ash and it Effects on the Compressive

Strenght Properties of Portland Cement”, Indian

Journal of Engineering and Materials Science,

Vol. 15, 433-440, 2008.

Matos, Joana Sousa-Coutinho, “Durability of

Mortar Using Waste Glass Powder as Cement

Replacement”, Construction and Building

Materials, Vol. 36, 205–215, 2012.

Erdoğan, T.Y., Beton, METU Press, Ankara,

-

Erdoğdu, K., Tokyay, M., Türker, P., “Traslar ve

Traslı Çimentolar”, TÇMB/AR-GE/Y99.2,

Ankara, 1999.

Yılmaz, K., Canpolat, F. ve Arman, H., “Taban

Külü ve Doğal Zeolitin Puzolanik Çimentoda

Katkı Olarak Kullanımı”, Beton Kongresi, 716-

, İstanbul, 2004.

Şahmaran, M., Kasap, O., Duru, K., Yaman, I.O.,

“Effects of Mix Composition and Water–Cement

Ratio on the Sulfate Resistance of Blended

Cements”, Cement and Concrete Composites,

Vol. 29, 159–167, 2007.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd89112, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {28}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Dayı, Mustafa and Aruntaş, Hüseyin and Çavuş, Murat and Şi̇mşek, Osman} }
APA Dayı, M , Aruntaş, H , Çavuş, M , Şi̇mşek, O . (2014). Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 28 (3) , .
MLA Dayı, M , Aruntaş, H , Çavuş, M , Şi̇mşek, O . "Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ): <
Chicago Dayı, M , Aruntaş, H , Çavuş, M , Şi̇mşek, O . "Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması AU - Mustafa Dayı , Hüseyin Aruntaş , Murat Çavuş , Osman Şi̇mşek Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 28 IS - 3 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması %A Mustafa Dayı , Hüseyin Aruntaş , Murat Çavuş , Osman Şi̇mşek %T Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 28 %N 3 %R %U
ISNAD Dayı, Mustafa , Aruntaş, Hüseyin , Çavuş, Murat , Şi̇mşek, Osman . "Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 / 3 (Mart 2014): 0- .
AMA Dayı M , Aruntaş H , Çavuş M , Şi̇mşek O . Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
Vancouver Dayı M , Aruntaş H , Çavuş M , Şi̇mşek O . Zeolit, Uçucu Kül Ve Atık Cam Malzemelerin Portland Kompoze Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.