YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI

Öz Yüzme havuzlarının kullanım şekillerine göre kendilerine özgü tasarımları vardır. Havuzların tasarımındaninşaasına ve hatta işletmesine kadar her aşamada standardlara uyulması insan sağlığını doğrudan etkilediği içinçok önemlidir. Havuzları kullanan insanların sağlıkları özellikle havuzun işletmesi ile oldukça yakından ilgilidir.Havuz işletmesinde en önemli konulardan birisi de mekanik tesisatın hijyeni sağlayacak şekilde standardlarauygun olarak tasarlanmış olmasıdır. Bu nedenle havuz için gerekli suyun ısıtılması, denge deposu su hacmininhesaplanması, tesisat boru çaplarının belirlenmesi ve uygun debi ile havuz içine pompalanması için pompagücünün belirlenmesi gerekmektedir. Bu hesaplamaları el ile hesaplamak oldukça uzun bir zaman almaktadır. Buamaçla, yüzme havuzlarında yüzücülerin sağlığını ve konforunu sağlamak için gerekli mekanik tesisat tasarımhesaplamalarını yapan bir program geliştirilmiştir. Yazılan görsel programda havuzun ısıtma, su tesisatısistemleri için hesaplamalar yapılmaktadır. Bu hesaplamaları yapmak için Visual Basic programı kullanılmıştır.Bu program yardımı ile hesaplamalar sonucunda denge deposu hacmi, besleme giriş ağzı (nozul) sayısı ve debisi,filtre sayısı ve havuzun toplam ısı ihtiyacı hesaplanmaktadır. Ayrıca, havuzun su besleme tesisatı için boruçapının belirlenmesi ile birlikte gerekli pompa gücü de yine aynı program yardımıyla yapılabilmektedir. Örnekolarak program yardımıyla olimpik boyutlarda bir yüzme havuzu için hesaplamalar yapılmıştır.

Kaynakça

TS 11899, ‘Yüzme Havuzları – Suyun

Hazırlanması Teknik Yapım, Kontrol, Bakım ve

İşletmesi İçin – Genel Kurallar’, Nisan 2007.

Erkoç, N., ‘Havuzların Mimari Planlamasında

Temel İlişkiler’, Havuz Konferansı Bildiriler

Kitabı, sf. 37-49, İstanbul, Şubat, 1999.

UHE-2 Talimatı, ‘Özel Yüzme Havuzları İçin

UHE Talimatı’, Ulusal Havuz Enstitüsü

Derneği, 1997.

Havuz Tesisatı –Yüzme Havuzu Yapımı İçin

Esaslar–, TMMOB Makina Mühendisleri

Odası Yayını No. MMOP/2003/298-2, İstanbul,

-

Özyaman, C., ‘Isıtılan Yüzma Havuzlarında

Isıtma Yükü Hesabı ve Isıtıcı Seçimi’, VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi,

TESKON-2003, İzmir, Ekim 2003.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sıhhi

Tesisat Proje Hazırlama Teknik Esasları-Yayın

No:12, İstanbul

Akbulut, U., Kıncay, O., Köşker, F., ‘Güneş

Enerjisinin Kapalı Olimpik Yüzme Havuzlarında

Kullanımı-I’, TMMOB Makina Mühendisleri

Odası Tesisat Mühendisleri Dergisi, sayı 96,

-20, 2007.

Kakac, S., Örneklerle Isı Transferi, ODTÜ

Yayınları, 1990.

Ünsal, M., Solar Tables, Orta Doğu Teknik

Üniversitesi-Gaziantep Kampusu, 1980.

Bulca, C., Pompa ve Hidrofor Sistemlerinde

Kullanılan Sürtünme Kaybı Hesap Metotları,

Tesisat Dergisi, Eylül 2004. (http://www.alarkocarrier.

com.tr/Yayin/Makaleler/MakaleCBulca.p

df)

Fox, R.W., McDonald A.T., Introduction to

Fluid Mechanics, SI version, John Wiley and

Sons. Inc, 1994.

Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T.H.,

Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley

and Sons, 2002.

Sıhhi Tesisat, Isısan Çalışmaları No.147,

İstanbul, 1997.

Bölükbaşıoğlu, S., Bölükbaşsıoğlu, S., ‘Yüzme

Havuzlarının Mekanik Tesisatı İçin Proje

Hazırlama Esasları’, 2005.

(http://www.teknikyayincilik.com/tablolar/dosyal

ar/havuz_mek_tes_pro.doc)

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88470, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {25}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI}, key = {cite}, author = {Di̇nler, Nureddin and Arı, Ümit and Yücel, Nuri} }
APA Di̇nler, N , Arı, Ü , Yücel, N . (2013). YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 25 (2) , .
MLA Di̇nler, N , Arı, Ü , Yücel, N . "YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ): <
Chicago Di̇nler, N , Arı, Ü , Yücel, N . "YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI AU - Nureddin Di̇nler , Ümit Arı , Nuri Yücel Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 25 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI %A Nureddin Di̇nler , Ümit Arı , Nuri Yücel %T YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Di̇nler, Nureddin , Arı, Ümit , Yücel, Nuri . "YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Şubat 2013): 0- .
AMA Di̇nler N , Arı Ü , Yücel N . YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(2): 0-.
Vancouver Di̇nler N , Arı Ü , Yücel N . YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(2): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

172.8b 83.1b