Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi

Öz Endüstriyel faaliyetler neticesinde, yüzey sularının ağır metal kirliliği artmıştır. Özellikle biyolojik arıtım sürecinde ağır metaller, mikroorganizmalara öldürücü etki göstermektedir. Ayrıca gerek tarımsal amaçlı kullanılan sularla sulanan bitkilerde, gerekse sucul canlılarda biriken ağır metaller, onları kullanan insanlarda da birikime sebep olmaktadır. Bu sebeple hem biyolojik arıtma yapılacak atık su, hemde alıcı ortama bırakılacak atık suların ağır metallerden arındırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada sulardaki kadmiyum kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderilmesi araştırıldı. Adsorbent olarak; at kestanesi ve meşe palamudu kullanıldı.Yapılan çalışma sonucunda meşe palamudunun 26,32 mg kadmiyum/g adsorbent, at kestanesi ise14,59 mg kadmiyum/g adsorbent adsorplama kapasitelerine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek adsorplama kapasitesi, meşe palamudu kadehinde 40,24 mg kadmiyum/g adsorbent olarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

Aksu, A., Murathan A., Koçyiğit H., Reaktif

mavi 221’in ponza ile adsorpsiyonu ve kinetiği,

J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, 26(4), 807-812,

-

Gürü, M., Venedik D., Murathan Selek A.,

Removal of trivalent cromium from water using

low cost natural diatomite, J. Hazardous

Materials, 160, 318-323, 2008.

Özcan, A.S., Doğal bentonitin karakterizasyonu

ve kurşun(II) iyonlarını adsorpsiyon yeteneği,

BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 12(2) 85-97, 2010.

Selek Murathan, A., Yıldırım, E., Co-treatment of

industrial and residental wastewater by activated

sludge process for reduced organic loading on

Porsuk River Turkey, Fresen. Env. Bull, 10 (11),

-813, 2001.

Mohanty, K., Das, D., Biswas, M.N., Adsorption

of phenol from aqueous solutions using activated

carbons prepared from Tectona grandis sawdust

by ZnCl2 activation, Chemical Engineering

Journal, 115, 121–131, 2005.

Bhattacharyya, K.G., Susmita S.G., Adsorption

of a few heavy metals on natural and modified

kaolinite and montmorillonite, J. Colloid and

Interface Science, 140, 114–131, 2008.

Özcan, A.S., Gök, Ö., Özcan A., Adsorption of

lead(II) ions onto 8-hydroxy quinolineimmobilized

bentonite, J. Hazardous Materials,

, 499–509, 2009.

Murathan, A.S., Bütün, M., Removal of lead ions

from dilute aqueous solution in packed column

by using natural fruit shells through adsorption

Fresen. Env. Bull,. 15 (12A): 1491-1498, 2006.

Kula, İ., Uğurlu, M., Karaoğlu, H., ve Çelik, A.,

Adsorption of Cd(II) ions from aqueous solutions using activated carbon prepared from olive stone

by ZnCl2 activation, Bioresource Technology,

, 492-501, 2008.

Meena, A.K., Kadirvelu, K., Mishraa, G.K.,

Rajagopal, C. and Nagar, P.N., Adsorption of

Pb(II) and Cd(II), metal ions from aqueous

solutions by mustard husk, J. Hazardous

Materials, 150, 619-625, 2008.

Garg, U., Kaur, M.P., Jawa, G.K., Sud, D., Garg,

V.K., Removal of cadmium (II) from aqueous

solutions by adsorption on agricultural waste

biomass, J. Hazardous Materials, 154, 1149-

, 2008.

Anwar, J., Shafique, U., Zaman, W. ; Salman, M.,

Dar, A., Anwar, S ,, Removal of Pb(II) and Cd(II)

from water by adsorption on peels of banana,

Bioresource Technology, 101 , 1752-1755 ,

-

Vijayakumari, N., Srinivasan, K , Removal of

cadmium(II) from aqueous solution by

bicarbonate modified coconut ollcake residue

carbon, Asian Journal of Chemistry 24, 1621-

, 2012.

Murathan A.S., Removal of strontium,

aluminium, manganese and iron ions from

aqueous solutions in packed beds, Fresen. Env.

Bull., 13(6), 1-4, 2004.

Murathan A., Removal of heavy metal ions from

aqueous solutions in fixed beds by using horse

chestnut and oak valonia, Fresen. Env. Bull., 14(

, 296-299, 2005.

Haslam E.., Chemistry of Vegetable Tannins,

Academic Press, London, 1966.

Kandemir A., Beyazoğlu, O., The medical and

economic plants of the Köse Mountains

(Gümüşhane), SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Dergisi, 6(3) 148-157, 2002.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd89088, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {28}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi}, key = {cite}, author = {Murathan, Atilla and Koçyi̇ği̇t, Hasan} }
APA Murathan, A , Koçyi̇ği̇t, H . (2014). Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 28 (2) , .
MLA Murathan, A , Koçyi̇ği̇t, H . "Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ): <
Chicago Murathan, A , Koçyi̇ği̇t, H . "Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi AU - Atilla Murathan , Hasan Koçyi̇ği̇t Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 28 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi %A Atilla Murathan , Hasan Koçyi̇ği̇t %T Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 28 %N 2 %R %U
ISNAD Murathan, Atilla , Koçyi̇ği̇t, Hasan . "Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 / 2 (Şubat 2014): 0- .
AMA Murathan A , Koçyi̇ği̇t H . Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(2): 0-.
Vancouver Murathan A , Koçyi̇ği̇t H . Sulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Dolgulu Yataklarda At Kestanesi Ve Meşe Palamudu Kullanılarak Giderilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(2): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

174.5b 83.5b