METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU

Öz Bu çalışmada, gerçek boyutlarda bir yeraltı raylı taşıma sistemi istasyon modeli oluşturulmuştur. Fluentprogramında yanma simülasyonu ve türbülanslı akış çözümleri için farklı modeller incelenmiş, bu modellerinhangi durumlarda gerçeği daha iyi temsil ettiği araştırılmıştır. Yapılan değerlendirmenin sonunda ölçeklimodeldeki akışı en iyi temsil eden sonuçların SST k-ω türbülans modelinde vermiş olması nedeniyle, gerçekboyutlardaki istasyon geometrisindeki simülasyonlarda da SST k-ω türbülans modeli kullanılmıştır. Bu modelüzerindeki akış simülasyonları, tünel giriş hızları 1, 3, 5 ve 7 m/s olmak üzere SST k-ω modeli kullanılarakyapılmıştır. Yanma simülasyonları için ise; ‘non-premixed combustion model’, ‘eddy dissipation’ ve ‘speciestransport’ modelleri uygulanmıştır. Sonuçlar literatürdeki deneysel ve sayısal verilerle karşılaştırıldığında yangınsimülasyonları için en uygun modelin Species transport modeli olduğu belirlenmiştir. 10 MW ve 50 MW ısıyayılım oranına sahip yakıt havuzunun istasyon merkezinde konumlandırıldığı yangın senaryoları içinsimülasyon sonuçlarından elde edilen sıcaklık, kritik hız ve yangın kaynaklı duman hareketinin, literatürdekibenzer çalışmaların sonuçları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Kritik hız değerinin altındaki havalandırmahızlarında istasyon tavanında geriye akış olduğu tespit edilmiştir. Species transport model dışındaki modellerdeyangın kaynaklı sıcaklık dağılımının çok yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

Hu, L.H., Huo, R., Peng, W., Chow, W.K. ve

Yang, R.X., “On the Maximum Smoke

Temperature Under The Ceiling in Tunnel Fires”,

Tunnelling and Underground Space

Technology, Cilt 21, 650-655, 2006.

Hu, L.H., Huo, R., Wang, H.B., Li, Y.z. ve Yang

R.X., “Experimental Studies on Fire-Induced

Buoyant Smoke Temperature Distribution Along

Tunnel Ceiling”, Building and Environment,

Cilt 42, No 11, 3905-3915, 2006.

Roh, J.S., Yang, S.S., Ryou, H.S., Yoon M.O. ve

Jeong Y.T., “An Experimental Study on the Effect

of Ventilation Velocity on Burning Rate in Tunnel

Fires-Heptane Pool Fire Case”, Building and

Environment, Cilt 43, No 7, 1225-1231, 2007.

Chow, W.K., “Simulation of Tunnel Fires Using a

Zone Model”, Tunneling and Underground

Space Technology, Cilt 11, 221-236, 1996a.

Chow, W.K., “Application of Computational Fluid

Dynamics in Building Services Engineering”,

Building and Environment, Cilt 31, Sayı 5, 425-

, 1996b.

Xue H., Ho J.C. ve Cheng Y.M., “Comparison of

Different Combustion Models in Enclosure Fire

Simulation”, Fire Safety Journal, Cilt 36, 37-54,

-

Vega, M. G., Diaz, K. M. A., Oro, J. M. F.,

Tajadura, R. B. ve Morros, C. S., “Numerical 3D

Simulation of a Longitudinal Ventilation System:

Memorial Tunnel Case”, Tunnelling and

Underground Space Technology, Cilt 23, 539-

, 2008.

Olivier, V., “Experimental Simulation Of Fire-

Induced Smoke Control in Tunnels Using An

‘Air-Helium Reduced Scale Model’: Principle,

Limitations, Results and Future”, Tunnelling and

Underground Space Technology, Cilt 23 No 2,

-178, 2008.

Seong Roh J., Shin Yang S., Sun Ryou H., O

Yoon M. ve Tae Jeong Y., “An Experimental

Study On The Effect Of Ventilation Velocity On

Burning Rate In Tunnel Fires- Heptane Pool Fire

Case”, Building and Environment, Cilt 43 Sayı

, 1225-1231, 2008.

Wu Y. ve Bakar, M. Z. A., “Control of Smoke

Flow in Tunnel Fires Using Longitudinal

Ventilation Systems – A Study of Critical

Velocity,” Fire Safety Journal, Cilt 35, 363-390,

-

Thomas, P. H., “The movement of smoke in

horizontal passages against an air flow,” Fire

Research Station Note No.723, Fire Research

Station UK, September, 1968.

Li J.S.M. ve Chow W.K., “Numerical Studies on

Performance Evaluation of Tunnel Ventilation

Safety Systems”, Tunnelling and Underground

Space Technology, Cilt 18, 435-452, 2003.

Fluent® User Guide and Fluent Documentation,

-

ASHRAE Applications, Enclosed Vehicular

Facilities, Chapter 12, 1791 Tullie Circle, GA

N.E., Atlanta, USA, 1999.

Karaaslan S., Dinler N., Berberoğlu İ. ve Yücel

N., “Yeraltı Raylı Taşıma Sistemi İstasyonu

İçin Yangın Modellenmesi ve Simülasyonu”

M370 kodlu Tübitak 1001 Araştırma Projesi

Kesin Raporu, 2009.

Colella, F., “Multiscale Modelling of Tunnel

Ventilation Flows and Fires” PhD. Thesis,

Politecnico di Torino, Dipartimento di Energetica.

May 2010.

Cox, G. ve Kumar, S., Modelling enclosure fires

using CFD. In: The SFPE Handbook For Fire

Safety Engineering, 3rd edn. NFPA,

Massachusetts International, Quincy 2002.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88761, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {26}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU}, key = {cite}, author = {Karaaslan, Salih and Di̇nler, Nureddin and Yücel, Nuri} }
APA Karaaslan, S , Di̇nler, N , Yücel, N . (2013). METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 26 (3) , .
MLA Karaaslan, S , Di̇nler, N , Yücel, N . "METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ): <
Chicago Karaaslan, S , Di̇nler, N , Yücel, N . "METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU AU - Salih Karaaslan , Nureddin Di̇nler , Nuri Yücel Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 26 IS - 3 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU %A Salih Karaaslan , Nureddin Di̇nler , Nuri Yücel %T METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 26 %N 3 %R %U
ISNAD Karaaslan, Salih , Di̇nler, Nureddin , Yücel, Nuri . "METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 / 3 (Şubat 2013): 0- .
AMA Karaaslan S , Di̇nler N , Yücel N . METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(3): 0-.
Vancouver Karaaslan S , Di̇nler N , Yücel N . METRO İSTASYONUNDA FARKLI YANMA MODELLERİ KULLANARAK YANGIN SİMÜLASYONU. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 26(3): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

174.8b 83.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

HURDA YASASININ OTOMOBİL KAYNAKLI SERA GAZI EMİSYONUNDA OLUŞTURACAĞI MUHTEMEL ETKİ

Ülkü ŞAHİN, Burcu ONAT, Nüket SİVRİ, Ebru YALÇIN

YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI TABANLI KARARLI GÜÇ SİSTEMİ DENGELEYİCİSİ TASARIMI

İbrahim EKE, M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU, İlhan KOCAARSLAN

YAPAY GÖRME SİSTEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN GAUSS DAĞILIMI TABANLI YENİ BİR ADAPTİF SİMÜLASYON ALGORİTMASI

Mustafa ÖZDEN, İrfan KARAGÖZ

PETRODİZEL VE KANOLA BİYODİZELİ PERFORMANS VE EMİSYON KRİTERLERİNİN MANGAN ESASLI KATKI MADDELERİYLE GELİŞTİRİLMESİ

İsmet ÇELİKTEN, Metin GÜRÜ

IPv4’DEN IPv6’YA GEÇİŞ İÇİN AHP MODELİ

Emel AYDOĞAN, M. Yekta SOYLU, Cevriye GENCER, Suna ÇETİN, Murat SOYSAL, Onur BEKTAŞ, Emre YÜCE, Yusuf ÖZTÜRK, Yavuz GÖKIRMAK, Şeref SAĞIROĞLU

AISI304 ÇELİKLERİN TORNALANMASINDA EP KATKILI KARMA BİTKİSEL ESASLI KESME SIVILARININ PERFORMANSI

M. Hüseyin ÇETİN, Babür ÖZÇELİK

POLİTETRAFLORETİLEN BİLEŞİĞİNİN BİTÜMÜN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Meltem ÇUBUK, Metin GÜRÜ, M. Kürşat ÇUBUK

SİSMİK TABAN İZOLASYONU UYGULAMASI İÇİN TARİHİ ŞEHZADE MEHMET CAMİSİNİN DİNAMİK ANALİZİ

Asena SOYLUK, M. Emin TUNA

TEK TAŞIYICILI WİMAX (IEEE 802.16-2004) RADYODA TAŞIYICI FREKANS KAYMASINI İZLEME BAŞARIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Mehmet İLKHAN, Ahmet CANBOLAT, Ali ÖZEN

DÜZENLİ ÜÇGEN VEYA DAİRESEL BOŞLUKLARA SAHİP BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞ VE DAYANIMI

Sabahattin AYKAÇ, Mahmut YILMAZ