LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ

Öz Sükunet halinde çalışan lazer diyottan çıkan optik güç içerisinde pek çok harmonik bulunur. Başlıcaları, temel,birinci, ikinci ve üçüncü v.b gibi harmonikler sayılabilir. Bu harmoniklerden elde edilen fark frekansları,doğrusal olmayan alt taşıyıcılı intermodülasyon (IMD) ve asimetrik haberleşme sistemlerinde kullanılır.Analizde metot olarak Volterra güç seri açınımı kullanılmıştır. Seri, üçüncü dereceye kadar açılmış; Volterraoperatörlerinden elde edilen küçük işaret transfer fonksiyonuna bağlı olarak H1,H2 ve H3 çekirdekleri içinaçınımı yapılmıştır. Analiz için, bu çalışmada, birinci çekirdek H1’den elde edilen küçük işaret transferfonksiyonu kullanılmıştır. Doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyot sistemi (LDS) için zamangecikmesine ( 0 t ) bağlı olarak, geri besleme sabitinin (K) etkili olduğu normalize frekans ve harmonik değerleribulunmuştur. Harmoniklerin genlik kontrolü, kritik zaman gecikmelerine bağlı olarak, genlikleri azaltılarak,artırılarak veya bastırılarak yapılmıştır.

Kaynakça

Schetzen, M. and Yıldırım,R., “System theory of

the single-mode laser-diode”, Opt. Commun, 219

pp 341-350, 2003.

Y ıldırım, R., and Schetzen, M., “ Application of

the Single–mode Laser Diode System Theory”,

Opt. Commun, 219, 351-355, 2003.

Aydın,E., and Yıldırım,R., “Optimizing the Performance

of Single-mode Laser Diode System Using

Genetic Algorithm”, Optics.and Laser in

Eng, 42, 41-46, Jul., 2004.

Ohtsu,M. and Kotajima,S., “Linewidth Reduction

of a Semiconductor Laser by Electrical Feedback",

IEEE J.QE., Vol 21, 1905- 1912 Dec.,

-

Sharaf,K. and Ibrahim,M.M., “The Effect of Electronics

Feedback on Semiconductor lasers", IEEE

J.QE., Vol 26, 1347- 1352, Aug., 1990.

Saboureau,P., Foing, J.P. and Schanne, P., " Injection-

locked Semiconductor Lasers with Delayed

Optoelectronic Feedback", IEEE J.QE., Vol 30,

- 1591, Sept., 1997.

Fukushima, T. and Sakamoto, T., "Chaos in Coupled

Semiconductor Lasers with an Electronic Delayed

Feedback Caused by Injection Locking",

IEEE J.QE., Vol 34, 750- 758, May., 1998.

Grigorieva, E.V., Haken, H. and Kaschenko, S.A.,

" Theory of Quasiperiodicity in Model of Lasers

with Delayed optoelectronic Feedback", Optics

Comm., Vol 165, 279- 292, Jul., 1999.

Giacomeli,G., Calzavara, M. and Arecchi,F.T., "

Instabilies in a Semiconductor laser with delayed

optoelectronic Feedback", Optics Comm., Vol

, 97- 101 Dec., 1989.

Lee,C.H., Shin, S.Y., " Selfpulsing, Spectral Bistability,

and Chaos in a Semiconductor Laser

Doide with Optoelecronic Feedback", Appl Phys.

Lett., Vol 62, 922- 924 May., 1993.

Loiko, N.A. and Samson, A.M., "Posible Regimes

of Generation of a Semiconductor Laser with a

Delayed Optoelectronic Feedback", Optics

Comm., Vol 93, 66- 72, Sept., 1992.

H. D.I.Abarbanel,M. B. Kennel, l. Illing, H.F.

Chen, and J.M. Liu, "Synchronization and Communication

Using Semiconductor Lasers with Optoelectronic

Feedback", IEEE J.QE., Vol 37,

- 1311, Oct., 2001.

Tang, S. and Liu, J.M., "Chaotic Pulsing and Quasi-

Periodic Route to Chaos in a Semiconductor

with Delayed Optoelectronic Feedbabck", IEEE

J.QE., Vol 37, 1301- 1311, Mar., 2001.

Hassine, L., et al., “Volterra Functional Series

Expansions for Semiconductor Lasers Under

Modulation”, IEEE J.QE., Vol 30, No 4, 918-

, Apr., 1994.

Schetzen, M., The Volterra and Wiener Theories

of Nonlinear Systems, reprint edition with

additional material. Malabar, Fla., R.E. Krieger

Publishing Co., 2006.

Rugh.,W.J., Nonlinear System Theory The Johns

Hopkins University Press.Baltimore, 1981.

Bussgang, J.J. and Ehrman, L., ”Analysis of Nonlinear

Systems with Multiple Inputs”, Proc.

IEEE, Vol 62, No 8, 1088-1112, Agu.,1974.

Petermann, K., Laser Diode Modulation and

Noise, Kluwer Academic Pub.Boston,1988.

Yariv, A., Optical Electronics in Modern

Communications, Fifth Ed. Oxford Uni.Press.

New York 1997.

Agrawal, G.P. and Dutta, N.K., Long-

Wavelength Semiconductor Lasers, Van Nostrand

Reinhold, New York, 1986.

Agrawal,G. P., Dutta, N.K., Semiconductor Lasers,

Second Ed. Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.

Çelebi, F.V., Yıldırım, R., “Distortion System

Theory of The Two Tone Small Signal Input Laser

Diode”, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Vol

, No 3, 373-377, 2005.

Yıldırım, R., “Intermodulation Distortion System

Theory of the Three-Tone Small Signal Input Laser

Diode with Non-Linear Optoelectronic Feedback”,

J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Vol 22, No

, 417-430, 2007.

Schetzen M., Yıldırım, R., Celebi, F.V., “Intermodulation

distortion of the single-mode laser diode”

Applied Physics B-Lasers and Optics, Vol

, No 4, 837-847, 2008.

Yıldırım, R., “Selection of Frequency Components

For Symmetric And Asymmetric Communication

Systems”, J.Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.,

Vol 23, No 2, 329-341, 2008.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88464, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {25}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Remzi and Çelebi̇, Fatih V.} }
APA Yıldırım, R , Çelebi̇, F . (2013). LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 25 (1) , .
MLA Yıldırım, R , Çelebi̇, F . "LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ): <
Chicago Yıldırım, R , Çelebi̇, F . "LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ AU - Remzi Yıldırım , Fatih V. Çelebi̇ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 25 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ %A Remzi Yıldırım , Fatih V. Çelebi̇ %T LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Remzi , Çelebi̇, Fatih V. . "LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 1 (Şubat 2013): 0- .
AMA Yıldırım R , Çelebi̇ F . LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(1): 0-.
Vancouver Yıldırım R , Çelebi̇ F . LAZER DİYOTUN DOĞRUSAL OLMAYAN GERİ BESLEMEYLE HARMONİK GENLİK KONTROLÜ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(1): 0-.