KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ

Öz Hafif beton, özellikle deprem açısından bakıldığında önemli avantajlara sahip bir beton türüdür. Bunun yanında,üretim aşamasında işlenebilme özelliklerinin zor olmasından dolayı problemler yaşanabilmektedir. Bu betontürüne kendiliğinden yerleşebilir özelliğinin kazandırılmasıyla bu olumsuzluklar ortadan kalkabilir. Buçalışmada bazaltik pomza ve genleştirilmiş perlit agregası ile üretilen kendiliğinden yerleşen hafif betonların(KYHB) mekanik özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada üretilen KYHB’lerin toz fazı CEM I 42,5 N tipi çimentove C sınıfı uçucu külden oluşmaktadır. Agrega fazında ise bazaltik pomza ve genleştirilmiş perlit agregası farklıoranlarda yer değiştirilerek kullanılmıştır. Üretilen KYHB’lerin dere agregalı normal ağırlıklı kendiliğindenyerleşen betonların ve vibrasyonla sıkıştırılan hafif betonların mekanik özellikleri karşılaştırmalı olarakincelenmiştir. Farklı kür ortamlarında bakımı yapılan numunelerin 7, 28 ve 90 günlük basınç ve eğilmedayanımları incelenmiştir. Elde edilen deney sonuçları; hafif agrega ile 28 günde 50 MPa basınç dayanımınasahip KYHB’lerin üretilebildiğini ve bu betonların kür ortamından fazla etkilenmediğini göstermiştir.

Kaynakça

Topçu, İ. B., Beton Teknolojisi, Uğur Ofset,

Eskişehir, 2006.

Gündüz, L. ve diğ., “Genleşmiş Kilin Hafif

agrega olarak kullanılabilirliği”, Kil Bilimi ve

Teknolojisi Dergisi, 1(2) 43 – 49, 2006.

Yazıcıoğlu, S. ve Bozkurt, N., 2006, “Pomza ve

Mineral Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik

Özelliklerinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21

(4), 675-680, 2006.

Gönen, T., “Kendiliğinden Yerleşen Taşıyıcı

Hafif Betonun Mekaniksel ve Durabilite

Özelliklerinin Araştırılması” Doktora Tezi,

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Sancak, E., “Hafif Agregalı Beton Blokların

Mekanik Özellikleri Üzerine Çelik Lif

Kullanımının Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi,

S.D.Ü., Fen Bil. Ens., Isparta. 1999.

TS EN 206–1, Beton- Bölüm 1: Özellik,

Performans, İmalat ve Uygunluk, Türk

Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

Aruntaş, H.Y., “Diatomit, Özellikleri, Kullanım

Alanları ve İnşaat Sektöründeki Yeri”, Çimento

ve Beton Dünyası, 1 (4) 27-32, 1996.

EFNARC 2005, Specifications and Guidelines

for Self-Compacting Concrete, The European

Federation of Specialist Construction Chemicals

and Concrete Systems.

EFNARC 2002, “Specifications and Guidelines

for Self-Compacting Concrete”, The European

Federation of Specialist Construction Chemicals

and Concrete Systems.

TS EN 12390–2, “Beton – Sertleşmiş Beton

Deneyleri – Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde

Kullanılacak Deney Numunelerinin

Hazırlanması ve Kürlenmesi”, Türk

Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

Lura, P., Bentz, D.P., Lange, D.A., Kovler, K.

and Bentur, A., “Pumice Aggregates for Internal

Water Curing”, International RILEM

Conference on the Advances in Concrete

Through Science and Engineering, Evanston,

IL, pp. 137–151, 2004.

Philleo, R., Concrete Science and Reality,

Materials Science of Concrete II, American

Ceramic Society, Westerville, 1–8, 1991.

Bentz, D.P. and Snyder, K.A., “Protected Paste

Volume in Concrete Extension to Internal

Curing Using Saturated Lightweight Fine Aggregate”, Cement and Concrete Research,

Vol. 29, pp. 1863–1867, 1999.

Kohno, K., Okamoto, T., Isikawa, Y., Sibata, T.

and Mori, H., “Effects of artificial lightweight

aggregate on autogenous shrinkage of concrete”,

Cement and Concrete Research, Vol. 29, pp.

–614, 1999.

Takada, K. Van Bruegel, K. Koenders, E.A.B.

and Kaptijn, N., “Experimental evaluation of

autogenous shrinkage of lightweight aggregate

concrete” International Workshop

Autoshrink’98. In: Tazawa, E-I. Ed.,

Hiroshima, Japan, pp. 229–239, 1999.

Bentur, A., Igarashib, S-I. and Kovler, K.,

“Prevention of autogenous shrinkage in highstrength

concrete by internal curing using wet

lightweight aggregates”, Cement and Concrete

Research, Vol. 31, pp. 1587–1591, 2001.

Lura, P., Bentz, D.P., Lange, D.A., Kovler, K.

and Bentur, A., “ Pumice aggregates for internal

water curing”. International RILEM

Conference on the Advances in Concrete

Through Science and Engineering, Evanston,

IL, pp. 137–151, 2004.

Akçay, B. ve Taşdemir, M.A., “Effects of

Lightweight Aggregates on Autogenous

Deformation in Concrete”, 16th European

Conference of Fracture (ECF16), Measuring,

Monitoring, and Modeling Concrete

Properties: MMMCP in Honor of Surendra,

Greece, pp.163–170, 2006.

Akçay, B. ve Taşdemir, M.A., “Influence of

Lightweight Aggregates on Internal Curing and

Fracture of Concrete”, International RILEM

Conference, Volume Changes of Hardening

Concrete: Testing and Mitigation, Denmark,

PRO 52, pp. 31–40, 2006.

Türkmen, İ. And Kantarcı, A., “Effects of

expanded perlite aggregate and different curing

conditions on the physical and mechanical

properties of self-compacting concrete”

Building and Environment, Volume 42, Issue

, June 2007, Pages 2378‐2383, 2007.

Türkel, S. ve Kadiroğlu, B., “Pomza Agregalı

Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin

İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (3), 353-

, 2007.

Topcu, İ.B., “Semi-Lightweight Concretes

Produced by Volcanic Slags”, Cement And

Concrete Research, No. 27, 15-21, 1997.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88570, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {25}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Gönen, Tahir and Yazıcıoğlu, Salih} }
APA Gönen, T , Yazıcıoğlu, S . (2013). KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 25 (3) , .
MLA Gönen, T , Yazıcıoğlu, S . "KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ): <
Chicago Gönen, T , Yazıcıoğlu, S . "KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ AU - Tahir Gönen , Salih Yazıcıoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 25 IS - 3 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ %A Tahir Gönen , Salih Yazıcıoğlu %T KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD Gönen, Tahir , Yazıcıoğlu, Salih . "KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 3 (Şubat 2013): 0- .
AMA Gönen T , Yazıcıoğlu S . KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(3): 0-.
Vancouver Gönen T , Yazıcıoğlu S . KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE KÜR ORTAMI VE AGREGA TİPİNİN ETKİSİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(3): 0-.