KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı, kalıp yüzey özelliklerinin betonun karbonatlaşma miktarına etkisini araştırmaktır. Bu amaçla farklı yüzey özelliklerine sahip 7 adet betonarme perde duvar kalıbı hazırlanmıştır. Kalıplarda sarıçam, karakavak, çelik sac ve kontrplak kalıp yüzey malzemesi olarak kullanılmıştır. Kontrplak yüzeyli olarak hazırlanan 4 adet kalıptan 3 tanesinin yüzeyine drenaj kanal ve delikleri açılarak kalıp yüzeyleri farklı geotekstil astarlarla kaplanmıştır. Beton dökümü gerçekleştirildikten 28 gün sonra kalıplar sökülerek beton bloklar 6 yıl boyunca atmosfer şartlarına maruz bırakılmıştır. Daha sonra beton bloklardan alınan karot örnekler üzerinde karbonatlaşma derinliği ve farklı derinliklerden alınan toz örnekler üzerinde ise pH değerleri ölçülmüştür. Sonuç olarak; drenajlı-astarlı kalıplara dökülmüş betonların, sarıçam, karakavak, çelik sac ve kontrplak kalıba dökülen betonlara göre; daha az karbonatlaşma miktarına sahip olduğu, SB-20 geotekstil astarla kaplı olan drenajlı kalıba dökülen betonun en az karbonatlaşma derinliğine sahip olduğu, en fazla karbonatlaşma miktarının çelik sac yüzeyli kalıba dökülen betonda oluştuğu görülmüştür.

Kaynakça

Anthony, W.R., Stainer, D.J. “Concrete High

Rises Offer Many Cost Advantages”, Concrete

Construction, 33, 452-456, Ceco Cord, Oak

Brook, USA, 1988.

Subaşı, S., Arslan, M., “Kalıp Teknolojilerindeki

Gelişmelerin Betonarme Elemanların

Dayanıklılığına Etkileri”, Uluslararası İleri

Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, 2002.

Report, Tolerances on Blemishes of Concrete, Rp

No: 24, Rotterdam, 1975.

Arslan, M., “The Effects of Permeable

Formworks with Sucker Liners on The Physical

Properties of Concrete Surfaces”, Construction

and Building Materials, 15, 149-156, 2001.

Baradan, B., ve ark., “Betonarme Yapılarda

Kalıcılık”, Dokuz Eylül Üniversitesi

Müh.Fak.Yayınları, İzmir, 2002.

Neville, A. M., “Properties of Concrete”, 4.

Baskı, Longman Group Ltd., 303-306, 391-394,

-505, 581-585, 605-609, 610-624, 2002.

Kropp, J., Hilsdorf, H.K., “Performans Criteria

for Concrete Durability”, Rilem Report 12,

Chapman&Hall, London, 1995.

Kurtis K.E., Meyer-llse, W. and Monteiro,

P.J.M., “Soft X-ray spectromicroscopy for in situ

study of corrosion”, Corrosion Science, 42:

- 1336, 2001.

Sancak, E. ve Şimşek, O., “The effect of the use

of silica füme in concrete on steel reinforcement

corrosion”, IV. ICCP 2004 International

Corrosion and Concrete Protection

Symposium, Ankara, Türkiye, 441-452, 2004.

Hearn, N., Hooton, R. D., and Mills, R. H., “Pore

Structure and Permeability”, Concrete and

Concrete-Making Materials, Edited by:

Klieger, P. and Lamond, J., ASTM STP 169C,

-262, 1994.

Sha'at, A. et al., “The Influence of Controlled

Permeability Formwork Liner on the Quality of

the Cover Concrete”, Durable Concrete in Hot

Climates, ACI, Sp:139-6,Pp: 91-105.

Subaşı,S., Farklı Yüzey Astarları ile Kaplanmış

Drenaj Özelliği Bulunan Kalıpların Betonun Bazı

Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Doktora Tezi,

Gazi Ünv.,Fen Bilimleri Enst., Ankara,2005.

Harrison, T., “Introducing CPF Formwork”,

Concrete International, 198-202, February,

-

Marosszeky, M., et al, “Texture Form Method to

Improve Concrete Durability”, Concrete

International, 37-41, 1993.

Erdoğan, T.Y., “Beton”, METU Press, I.Baskı,

Ankara, 66-67, 191-198, 2003.

TS 6166, “İnşaat Mühendisliğinde Zemin

Deneyleri: Kimyevi Deneyler -Zeminde pH

Değerinin Ölçümü”, Türk Standartları Enstitüsü,

-

Neter, J. Ve ark., Applied Statistics, 3.th edition,

Allyn and Bacon Inc., London, 1988.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88555, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {23}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Subaşı, Serkan and Arslan, Metin} }
APA Subaşı, S , Arslan, M . (2013). KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 23 (4) , .
MLA Subaşı, S , Arslan, M . "KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 (2013 ): <
Chicago Subaşı, S , Arslan, M . "KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Serkan Subaşı , Metin Arslan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 23 IS - 4 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ %A Serkan Subaşı , Metin Arslan %T KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD Subaşı, Serkan , Arslan, Metin . "KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23 / 4 (Şubat 2013): 0- .
AMA Subaşı S , Arslan M . KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 23(4): 0-.
Vancouver Subaşı S , Arslan M . KALIP YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN BETONUN KARBONATLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 23(4): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

174.8b 83.6b