İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Öz Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümünde kurulu enerji dağıtımsistemine ait elektriksel parametreleri görüntüleyen ve saklayan enerjisi izleme sisteminin güvenlik riskleriincelenmiştir. İnceleme kapsamında sistemin bilgi güvenliği açısından açıklıkları araştırılmış ve elde edilenaçıklıklardan dolayı oluşabilecek riskler tanımlanmıştır. Bunun yanında, Modbus otomasyon protokolü yetkisizerişimler açısından gözden geçirilmiş ve sistemde açıklıklar oluşturduğu tespit edilmiştir. Tespit edilenaçıklıkları gidermek ve sistemi güvenli hale getirmek için, açık kaynak kodlu çeşitli projeler incelenerek mevcutsisteme güvenlik duvarı eklenmiştir. Sonuç olarak, enerji sistemlerinde oluşabilecek bilgi güvenliği risklerininazaltılmasına yönelik olarak somut önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Bio, M. J. ve diğerleri, IEEE Standard 1402-

: IEEE Guide for Electric Power

Substation Physical and Electronic Security,

IEEE Power Engineering Society, New York,

-

McDonald, J.D., “Developing and Defining Basic

SCADA System Concepts”,37th Annual Rural

Electric Power Conference, Kansas City,

Missouri, No B3, 1-5, 25-27 April 1993.

Amanullah, M., Kalam, A., Zayegh, A.,

“Network Security Vulnerabilities in SCADA

and EMS”, Transmission and Distribution

Conference and Exhibition Asia and Pacific,

Dalian, China, 1–6, 15-17 August 2005.

Hellerstein, J. L., Diao, Y., Parekh, S., Tilbury,

D. M., “Control Engineering for Computing

Systems”, IEEE Control Systems Magazine,

(6), 56-68, 2005.

Ralston, P.A.S., Graham, J.H.ve Hieb, J. L.,

“Cyber Security Risk Assessment for SCADA

and DCS Networks”, ISA Transactions, 46(4),

-594, October 2007.

Kropp, T., “System Threats and Vulnerabilities”,

Power and Energy Magazine, 4(2), 46–50,

-

Watts, D., “Security & Vulnerability in Electric

Power Systems”, 35th North American Power

Symposium, University of Missouri-Rolla,

Missouri, 559–662, 19-21October 2003.

Tanenbaum, A., Herder, J. ve Bos, H., “Can We

Make Operating Systems Reliable And Secure”,

IEEE Computer, 39(5), 44-51, 2006.

Qizhi, C., Qinquan, Q., “The research of UNIX

platform for SCADA”, IEEE Power

Engineering Society Winter Meeting,

Singapore, Cilt 3, 2041-2045, 23-27 January

-

Bayındır, R., Irmak, E., Çolak, İ., Bektaş, A.,

“Development of a Real Time Energy Monitoring

Platform”, Electrical Power and Energy

Systems, submitted paper, 2008.

Bayındır, R., Demirbaş, Ş., Bektaş, A., Çolak,

İ.,“Bir Endüstriyel İşletmede Elektrik Enerjisinin

İzlenmesi”, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü Dergisi, 24(1-2), 154-164, 2008.

Bektaş, A., Çolak, İ. ve Bayındır, R. “Asenkron

Motorun Korunmasına ilişkin PLC Tabanlı Bir

Uygulama”, Politeknik Dergisi, 10(2), 117-121,

-

Xu, S., Pan, H., Ren, J. ve Su, J., “Design of the

Modbus Communication through Serial Port in

QNX Operation System”, ISECS International

Colloquium on Computing Communication

Control and Management, Guangzhou City,

China, 434–438, 3-4 August 2008.

Peng, D., Zhang, H.,Yang, L. ve Li, H., “Design

and Realization of Modbus Protocol Based on

Embedded Linux System” International

Conference on Embedded Software and

Systems Symposia 2008, ICESS Symposia 08,

–280, Chengdu, China, 29-31 July 2008.

Modbus Application Protocol Specification,

Version 1.1, December 2002.

http://www.modbus.org

ModbusFW Açık Kaynak Kodlu Modbus

Güvenlik Duvarı Modül Geliştirme Projesi,

http://modbusfw.sourceforge.net.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88338, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {24}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {Bayındır, Ramazan and Sağıroğlu, Şeref and Çolak, İlhami and Özbi̇len, Alper} }
APA Bayındır, R , Sağıroğlu, Ş , Çolak, İ , Özbi̇len, A . (2013). İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 24 (4) , .
MLA Bayındır, R , Sağıroğlu, Ş , Çolak, İ , Özbi̇len, A . "İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 24 (2013 ): <
Chicago Bayındır, R , Sağıroğlu, Ş , Çolak, İ , Özbi̇len, A . "İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 24 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Ramazan Bayındır , Şeref Sağıroğlu , İlhami Çolak , Alper Özbi̇len Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 24 IS - 4 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Ramazan Bayındır , Şeref Sağıroğlu , İlhami Çolak , Alper Özbi̇len %T İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD Bayındır, Ramazan , Sağıroğlu, Şeref , Çolak, İlhami , Özbi̇len, Alper . "İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 24 / 4 (Şubat 2013): 0- .
AMA Bayındır R , Sağıroğlu Ş , Çolak İ , Özbi̇len A . İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 24(4): 0-.
Vancouver Bayındır R , Sağıroğlu Ş , Çolak İ , Özbi̇len A . İZLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 24(4): 0-.