FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ

Öz Artan enerji ihtiyacı ve çevre kirliliği nedeniyle, buji ile ateşlemeli motorlarda etanol, metanol, doğal gaz,hidrojen ve LPG gibi alternatif yakıtlar kullanılmaktadır. Biyokütle kaynaklarından üretilen alkoller yüksekoktan sayıları nedeniyle alternatif yakınlar içinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada kurşunsuz benzin vefuzel yağı karışımlarının buji ile ateşlemeli bir motorda motor performansına ve egzoz emisyonlarına etkilerideneysel olarak incelenmiştir. Deneyler dört zamanlı, tek silindirli, enjeksiyonlu ve buji ile ateşlemeli motordatam yük şartlarında gerçekleştirilmiştir. Değişik motor hızlarında ve maksimum motor momentini veren ateşlemezamanında yapılan deneylerde, fuzel yağı ilavesi ile motor momentinde artış olmuş ve en yüksek artış F30 yakıtıile %3,4 olarak elde edilmiştir. Bütün motor hızlarında özgül yakıt tüketimi, karışımdaki fuzel yağı miktarınabağlı olarak artış göstermiştir. En yüksek artış F30 yakıtı ile %7,7 olarak elde edilmiştir. Azot oksit (NOx)emisyonları karışımlardaki fuzel yağı miktarına bağlı olarak azalırken, hidrokarbon (HC) ve karbon monoksit(CO) emisyonları artış göstermiştir.

Kaynakça

Nadim F., Zack P., Hoag G. E., Liu S., “United

States experience with gasoline additives”,

Energy Policy, 29(1): 1-5, 2001.

Thomas, V.M., “The elimination of lead in

gasoline”, Annual Review of Energy and

Environment 20: 301-324 1995.

Koç, M., Sekmen, Y., Topgül, T., Yücesu, H.S.,

“The effects of ethanol–unleaded gasoline blends

on engine performance and exhaust emissions in

a spark-ignition engine”, Renewable Energy,

(10): 2101-2106, 2009.

Topgül, T., Yücesu, H.S., Çınar, C., Koca, A.,

“The effects of ethanol–unleaded gasoline blends

and ignition timing on engine performance and

exhaust emissions”, Renewable Energy, 31(15):

-2542, 2006.

Hsieh W.-D., Chenb R.-H., Wub T.-L., Lina T.-

H., “Engine performance and pollutant emission

of an SI engine using ethanol–gasoline blended

fuels”, Atmospheric Environment, 36: 403–

, 2002.

Wu, C.W., Chen, R.H., Pu, J.Y., Lin, T.H., “The

influence of air–fuel on engine performance and

pollutant emission of an SI engine using ethanol–

gasoline-blended fuels”, Atmospheric

Environment, 38: 7093–7100, 2004.

Baydır, Ş.A., Aksoy, F., Bayrakçeken, H.,

Özgören, Y.Ö., “Farklı yük koşullarında buji ile

ateşlemeli motora terebentin ilavesinin motor

performans ve emisyonlarına etkisi” 5.

Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu,

Karabük, 13-15 Mayıs, 2009.

Aksoy, F., Baydır, Ş.A., Bayrakçeken, H., “White

spirit katkısının motor performans ve

emisyonlarına etkisi”, Teknolojik Araştırmalar,

: 11-18, 2008.

Yumrutas R., Alma M. H., Özcan H., Kaşka Ö.,

“Investigation of purified sulfate turpentine on

engine performance and exhaust emission”, Fuel,

: 252–259, 2008.

Karthikeyan, R., Mahalakshmi, N.V.,

“Performans and Emission characteristics of a

turpentine-diesel dual fuel engine”, Energy, 32:

-1209, 2007.

Butkus, A., Pukalskas, S., Bogdanovicius, Z.,

“The influence of turpentine additive on the

ecological parameters of diesel engines”,

Transport, 22(2): 80–82, 2007.

Kirk, R.E. ve Othmer, D.F., “Encyclopedia of

Chemical Technology,” New York:Wiley, 2:

-728, 1992.

Welsh, F.W. ve Williams, R.E., “Lipase

Mediated Production of Flavor and Fragrance

Esters from Fusel Oil”, Journal of Food

Science, 54(6): 1565-1568, 1989.

Güvenç, A., Aydoğan, Ö., Kapucu, N.,

Mehmetoğlu, Ü., “Fuzel yağından izoamil asetat

üretimi”, Journal of The Faculty of

Engineering and Architecture of Gazi

University, 22(4): 801-808 (2007).

Patil, A.G., Koolwal, S.M., Butala, H.D., “Fusel

oil: composition, removal and potential utilization”, International Sugar J., 104: 51-58

(2002).

Calam, A., “Fuzel yağının buji ile ateşlemeli bir

motorda yakıt karışımı olarak kullanılmasının

motor performansı ve emisyonlara etkisinin

incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 21-22,

(2011).

Wetherill, C.M., “Examination of fusel oil from

indian corn and rye”, Journal of the Franklin

Institute, 55(6): 385-391, 1853.

“The Symptoms of Poisoning by Fusel Oil”, The

Lancet, 158: No 4070, 606, 1901.

Kunkee, R., Snow, S.R. ve Rous, C., “4374859

Method for reducing fusel oil in alcoholic

beverages and yeast strain useful in that method”,

Biotechnology Advances, 1(1): 148-149, 1983.

Neale, M.E., “Rapid high-performance liquid

chromatography method for determination of

ethanol and fusel oil in the alcoholic beverage

industry”, Journal of Chromatography, 447:

-450, 1988.

Kraetz, L., “Dehydration of alcohol fuels by

pervaporation”, Desalination, 70: No 1-3, 481-

, 1988.

Vauclair, C., Tarjus, H. ve Schaetzel, P.,

“Permselective properties of PVA-PAA blended

membrane used for dehydration of fusel oil by

pervaporation”, Journal of Membrane Science,

(2): 293-301, 1997.

Dörmő, N., Bélafi-Bakó, K., Bartha, L.,

Ehrenstein, U. ve Gubicza L., “Manufacture of an

environmental-safe biolubricant from fusel oil by

enzymatic esterification in solvent-free system”,

Biochemical Engineering Journal, 21(3): 229-

, 2004.

Salis, A., Pinna, M., Monduzzi, M, ve Solinas,

V., “Biodiesel production from triolein and short

chain alcohols through biocatalysis”, Journal of

Biotechnology, 119(3): 291-299, 2005.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88628, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {27}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {İçi̇ngür, Yakup and Calam, Alper} }
APA İçi̇ngür, Y , Calam, A . (2013). FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 27 (1) , .
MLA İçi̇ngür, Y , Calam, A . "FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2013 ): <
Chicago İçi̇ngür, Y , Calam, A . "FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ AU - Yakup İçi̇ngür , Alper Calam Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 27 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ %A Yakup İçi̇ngür , Alper Calam %T FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD İçi̇ngür, Yakup , Calam, Alper . "FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 / 1 (Şubat 2013): 0- .
AMA İçi̇ngür Y , Calam A . FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 27(1): 0-.
Vancouver İçi̇ngür Y , Calam A . FUZEL YAĞI BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 27(1): 0-.