Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları

Öz Betonarme kirişlerde çok sayıda düzenli boşluk bırakılması, bir bina içerisinde çeşitli hizmetlerin ulaştırılabilmesi için gerekli olan boruların kirişin içinden geçişine imkan sağlaması ve boşluk çevresinde oluşan gerilme birikmelerinin kirişin bütününe yayılması gibi sebeplerle etkili bir tasarım niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, düzenli boşluklara sahip betonarme kirişlerin düzlem içi eğilme davranışları ile servis yükleri altındaki sehimleri incelenmiştir. Literatürde mevcut olan formüllerden elde edilen analitik değerler, çeşitlidonatı düzenlerine sahip numunelerin deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Deney kirişinin nihai göçme şeklinebağlı olmaksızın, Vierendeel göçme moduna uygun olarak kullanım yükleri için hesaplanan sehim değerlerinindeneysel değerlerle uyumlu olduğu görülmüştür. Bununla beraber, eğilme göçmesine uğrayan kirişlerin yükdeplasmaneğrilerinin başlangıç bölgelerinin, yalnızca eğilme deformasyonları hesaba katılarak elde edilen analitik eğrilerle uyumlu olduğu, Vierendeel göçme moduna karşılık gelen eğrilerle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Mansur, M.A., Lee, Y.F., Tan, K.H. ve Lee, S. L.,

“Tests on RC Continuous Beams with Openings”,

ASCE, Journal of Structural Engineering, Cilt

, No 6, 1593-606, 1991.

Mansur, M.A., Huang, L.M., Tan, K.H. ve Lee,

S.L., “Deflections of Reinforced Concrete Beams

with Web Openings”, ACI Structural Journal,

Cilt89, No4,391-7, 1992.

Tan, K.H. ve Mansur, M.A., “Design Procedure

for Reinforced Concrete Beams with Large Web

Openings”, ACI Structural Journal, Cilt 93, No

, 404-411, 1996.

Mansur, M.A., “Effect of Openings on the

Behaviour and Strength of R/C Beams in Shear”,

Cement and Concrete Composites, Cilt 20, No.

, 477-486, 1998.

Tan, K.H., Mansur, M.A. ve Wei, W., “Design of

Reinforced Concrete Beams with Circular

Openings”, ACI Structural Journal, Cilt 98,

No. 3, 407-415, 2001.

Mansur, M.A., “Design of Reinforced Concrete

Beams with Small Openings under Combined

Loading”, ACI Structural Journal, Cilt 96, No.

, 675-681, 1999.

Amiri, S. ve Masoudnia, R., “Investigation of the

Opening Effects on the Behavior of Concrete

Beams Without Additional Reinforcement in

Opening Region Using Fem Method”,

Australian Journal of Basic and Applied Sci.,

Cilt 5, No. 5, 617-627, 2011.

Dundar, B., Düzenli Boşluklara Sahip

Betonarme Kirişlerin Davranış ve Dayanımı,

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Aykac, S. and Yilmaz, M.C., “Behavior and

Strength of RC Beams with Regular Triangular or

Circular Web Openings”, Journal of the Faculty

of Engineering and Architecture of Gazi

University, Vol. 26, No. 3, 711-718, 2011.

Aykac, B., Kalkan, I., Aykac, S. ve Egriboz, Y.E.,

“Flexural Behavior of RC Beams with Regular

Square or Circular Web Openings”, Engineering

Structures, Cilt 56, 2165-2174, 2013.

Mansur, M.A. ve Tan, K.H., Concrete Beams

with Openings: Analysis and Design, CRC

Press, Boca Raton, Florida, A.B.D., 1999.

Branson, D.E., Instantaneous and Time-

Dependent Deflections of Simple and

Continuous Reinforced Concrete Beams, HPR

Report 7-1, Alabama Highway Department,

Bureau of Public Roads, Alabama, A.B.D., 1965.

Huang, L.M., Concrete Beams with Small

Openings under Bending and Shear, MEng

Thesis, National Univer. of Singapore, 1989.

Todeschini, C.E., Bianchini, A.C. ve Kesler,

C.E., “Behavior of Concrete Columns Reinforced

with High Strength Steels”, ACI Journal

Proceedings, Cilt 61, No. 6, 704-716, 1964.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd89211, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.17341/gummfd.94985}, title = {Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları}, key = {cite}, author = {Kalkan, İlker} }
APA Kalkan, İ . (2014). Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 29 (1) , . DOI: 10.17341/gummfd.94985
MLA Kalkan, İ . "Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (2014 ): <
Chicago Kalkan, İ . "Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları AU - İlker Kalkan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17341/gummfd.94985 DO - 10.17341/gummfd.94985 T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - doi: 10.17341/gummfd.94985 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları %A İlker Kalkan %T Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 29 %N 1 %R doi: 10.17341/gummfd.94985 %U 10.17341/gummfd.94985
ISNAD Kalkan, İlker . "Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 / 1 (Mart 2014): 0- .
AMA Kalkan İ . Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 0-.
Vancouver Kalkan İ . Düzenli Boşluklu Betornarme Kirişlerin Düzlem İçi Eğilme Davranışları. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 0-.