Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Bu araştırmada örnek bir çok katlı bir bina modeli ile rüzgar tünelinde deneyler yapılarak binanın etrafında değişik hız ve açılardan esen rüzgar akışının oluşturduğu basınç dağılım profilleri çıkartılmış ve rüzgarın pencere mahallerine uyguladığı kuvvetler hesaplanmıştır. Bu deneyler, örnek binanın özel imal edilen 1/300 ölçekli modeli, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi rüzgar tünelinin kesit alanı 30.5x30.5 cm olan deney odasında sabitlenerek yapılmıştır. Bu deneylerde; bina modelinin muhtelif kesitleri etrafında oluşan noktasal basınç değerleri, rüzgarınbina üzerine esme hızına ve binaya olan esme açısına bağlı olarak elde edilmiş ve bu basınçların model kesitleri etrafındaki dağılım profilleri ile pencere mahallerindekiyerel basınçların hasıl ettiği yüzey kuvvetleri incelenmiştir. Son aşamada deney hata çözümlemesi olarak, model kesitleri etrafındaki muhtelif deneysel basınç değerlerikümelerine, her bir kesit etrafındaki basınç değerlerini, bu noktalardan en az hata ile geçen bir eğriye dönüştüren polinomsal regresyon yöntemi uygulanmış ve kesitlerinilgili basınç profili grafikleri bu yolla elde edilmiştir.

AN EXPERIMENTAL STUDY OF SURFACE PRESSURE DISTRIBUTION OF A HIGH RISE BUILDING FORMED BY WIND FLOW

In this study, the model of an exemplary highrise building was subjected to variousexperiments in the wind tunnel and the surface pressure distributions brought out bythe airstream over the building at different velocities and angles of attacks wereinvestigated. Wind forces on the windows in the critical pressure zones were alsofigured out. In the first hand, a 1:300 scale model of the exemplary highrise building was specifically designed and manufactured for the wind tunnel experimentation.Subsequently the experiments were conducted in the wind tunnel of Faculty ofEngineering and Architecture of Gazi University. The model was positioned in theworking section of the tunnel which has a cross sectional area of 305x305 mm sothat one face was either normal to or directed 45° towards the flow direction duringthe testing. In the experiments, dotted pressure readings formed on the crosssectional surfaces of model depending on the velocity and direction of the blowingwind over the building were recorded and the pressure distribution profiles aroundthe model cross sections were examined and the critical wind forces formed by thelocal pressures on the windows were calculated. In the last stage, a method of erroranalysis was searched and identified for processing various sets of experimentalpressure data. Consequently, polinomial regression technique which transformsthese sets of pressure data into a continuous curve passing through the vicinity of thedata points with minimal error were applied as a method of error analysis. Pressureprofile graphics related to the relevant cross sections were obtained by employingthis technique.

Kaynakça

Barriga, A.R., Crowe, C.T. ve Roberson, J.A., “Pressure Distribution on a

Square Cylinder at a Small Angle of Attack in a Turbulent Cross Flow”, Wind

Forces on Buildings and Structures, Houghton, E.L., and Carruters, N.B, Ed

Arnold, 89-93, 1976.

Roberson, J.A. ve Crowe, C. T., “Pressure Distribution on Model Buildings at

small Angles of Attack in Turbulent Flow”, Proc. 3rd U.S. Natl.Conf. on

Wind Engineering Research, University of Florida, Gainesville, 289-292,

-

Ahmad, S. ve Kumar, K., Interference Effects on Wind Loads on Low-Rise Hip

Roof Buildings, Engineering Structures, Cilt 23, 1577-1589, 2001.

Ahmad, S. ve Kumar, K., Effect of Geometry on Wind Pressures on Low-Rise

Hip Roof Buildings, J. of Wind Eng. and Ind. Aerodynamics, Cilt 90, 755-

, 2002.

Wong, N.H. ve Chin, H.K., An Evaluation Exercise of a Wind Pressure

Distribution Model, Energy and Buildings, Cilt 34, 291-309, 2002.

Özkan, A., Rüzgar Tünelinde Bir Bina Modelinin Değişik Açılarda ve

Hızlardaki Hava Akışı ile Basınç Profilinin Çıkarılması, Bitirme Projesi,Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi

Üniversitesi, Ankara, Haziran 2001.

Çürüksulu, M., Bir Bina Modelinde Rüzgar Tüneli Deney Sonuçlarına göre

Elde Edilen Basınç Değerlerinin Fonksiyonlarının Belirlenmesi, Bitirme

Projesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi

Üniversitesi, Ankara, Haziran 2002.

Roberson, J.A. ve Crowe, C.T., Dimensional Analysis and Similitude,

Engineering Fluid Mechanics, 2nd ed., Houghton Mifflin Company, Boston,

A.B.D., 273-311, 1980.

Task Committee on Manual of Practice for Wind Tunnel Testing of Buildings

and Structures, Wind Tunnel Model Studies of Buildings and Structures,

Aerospace division of ASCE, New York, 1987.

Moffat, R.J., Describing the Uncertainties in Experimental Results,

Experimental Thermal and Fluid Science, Cilt 1, 3-17, 1988.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gazimmfd89348, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {18}, pages = {15 - 31}, doi = {}, title = {Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aygün, Cevdet and Başkaya, Şenol} }
APA Aygün, C , Başkaya, Ş . (2013). Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 18 (4) , 15-31 .
MLA Aygün, C , Başkaya, Ş . "Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 18 (2013 ): 15-31 <
Chicago Aygün, C , Başkaya, Ş . "Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 18 (2013 ): 15-31
RIS TY - JOUR T1 - Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi AU - Cevdet Aygün , Şenol Başkaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 31 VL - 18 IS - 4 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi %A Cevdet Aygün , Şenol Başkaya %T Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 18 %N 4 %R %U
ISNAD Aygün, Cevdet , Başkaya, Şenol . "Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 18 / 4 (Mart 2013): 15-31 .
AMA Aygün C , Başkaya Ş . Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 18(4): 15-31.
Vancouver Aygün C , Başkaya Ş . Çok Katlı Bir Bina Etrafındaki Rüzgar Akışının Oluşturduğu Yüzey Basınçlarının Deneysel Olarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 18(4): 15-31.