PANDEMİ SEYRİNİN FİZYOTERAPİSTLERİN COVID-19 HASTALARINA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ: 2020 VE 2021 MEZUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: COVID-19 pandemi seyri, virüs hakkında artan bilgi ve deneyim ve yaygın aşılama sayesinde başlangıcından bu yana çok değişti. Tüm bu değişikliklerin fizyoterapistlerin COVID-19 hastalarına yönelik tutumlarını etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Bu çalışma, 2021 yılında mezun olan fizyoterapistlerin yaklaşımını değerlendirmeyi ve sonuçlarını önceki çalışmamız için elde edilen 2020 yılı mezun fizyoterapistlerin sonuçları ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya x Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun olan fizyoterapistler davet edildi. Katılımcılara Google Formlar aracılığıyla COVID-19'a yaklaşımlarını değerlendiren 7 maddelik bir anket gönderildi. 2021 yılında mezun olan fizyoterapistlerin her bir maddeye verdiği yanıtların (%) dağılımı, önceki çalışmamızda kaydedilen 2020 mezunlarından alınan yanıtların dağılımı ile karşılaştırıldı. Bulgular: Analize 2020 mezunlarından 56 ve 2021'den 65 fizyoterapist dahil edildi. Gruplar yaş ve cinsiyet açısından benzerdi (p>0,05). Herhangi bir maddeye verilen yanıtların dağılım oranları iki farklı mezuniyet yılları arasında anlamlı farklılık göstermedi (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma, pandemi sürecinde iki yıl üst üste mezun olan fizyoterapistlerin COVID-19’a yaklaşımlarında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Hastalıkla ilgili bilgi, deneyim ve korunma yöntemlerindeki çarpıcı artış, fizyoterapistlerin tutumlarında bir anlam ifade etmemiştir. Virüsün belirsiz yeni varyantların, çoklu sistemik tutulumun ve uzun süreli komplikasyonların bu sonucu etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.

THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES

Aim: COVID-19 pandemic course has changed a lot since its beginning thanks to the increased knowledge and experience about the virus and widespread vaccination. It is unknown whether all these changes affect physiotherapists' attitudes toward patients with COVID-19. This study aims to evaluate the approach of physiotherapists who graduated in 2021 and compare their results with the results of physiotherapists who graduated in 2020 that have been obtained for our previous study. Methods: Physiotherapists who graduated from x University in 2021 were invited to the study. Participants were sent a 7-item questionnaire assessing their approach to COVID-19 via Google Forms. The distribution of responses (%) of physiotherapists who graduated in 2021 to each item was compared with those from 2020 graduates recorded in our previous study. Results: In the research conducted in 2020, 56 graduate physiotherapists answered the questionnaire. 65 of the physiotherapists who graduated in 2021 answered the questionnaire. The groups were similar in terms of age and gender (p>0,05). There was no significant difference between the two graduation years in terms of the distribution of responses given to each item (p>0,05). Conclusion: This study showed no significant difference in the approaches of physiotherapists who graduated two years in a row during the pandemic process against COVID-19. The dramatic increase in knowledge, experience, and prevention methods about the disease did not make any sense in the attitudes of physiotherapists. Uncertain new variants of the virus, multiple systemic involvement, and long-term complications are thought to have affected this outcome.

___

 • REFERENCES 1. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Available from: https://covid19.who.int/
 • 2. Balcı A. COVID-19 Özelinde Salgınların Eğitime Etkisi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi. 2020;3(3):75-85.
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu. Available from: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid19-nedir-.html/
 • 4. Akkuş MS. Koronavirüs ve COVID-19. Aksaray University Journal of Medical Sciences. 2020;1(2):8-12.
 • 5. Şahin M. Korku, Kaygı ve Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2009;6(10):117-35.
 • 6. Güloğlu B, Yılmaz Z, İstemihan FY, et al. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerdeki Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Kriz Dergisi. 2020;28(3):135-50.
 • 7. Söğütlü Y, Söğütlü L, Göktaş SŞ. Relationship of COVID-19 Pandemic with Anxiety, Anger, Sleep and Emotion Regulation in Healthcare Professionals. Journal Contemporary Medicine. 2021;11(1):41-9.
 • 8. Arpacıoğlu MS, Baltacı Z, Ünübol B. COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik, Covid Korkusu, Depresyon, Mesleki Doyum Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. Çukurova Medical Journal. 2021;46(1):88-100.
 • 9. Tuna Z, Farzinmoghaddam F. The Attitudes of New Graduate Physiotherapists Towards the Patients with COVID-19. Archives of Health Science and Research. 2022; 9:38-42.
 • 10. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bı̇lgı̇lendı̇rme Platformu. Available from: https://covid19asi.saglik.gov.tr
 • 11. Shah ASV, Gribben C, Bishop J, et al. Effect of Vaccination on Transmission of SARS-CoV-2. The New England Journal of Medicine. 2021;385(8) 1718-20.
 • 12.Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. COVE Study Group. Efficacy and Safety of the mRNA1273 SARS-CoV-2 Vaccine. The New England Journal of Medicine. 2021;(384):403-16.
 • 13. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine, The New England Journal of Medicine. 2020;383(27):2603-15.
 • 14. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. The New England Journal of Medicine. 2021;(385):1761-73.
 • 15. Mohsin M, Sultan M. Omicron. SARS-CoV-2 Variant of Concern: A Review on Its Transmissibility, Immune Evasion, Reinfection and Severity. Medicine (Baltimore). 2022;101(19):29165.
 • 16. Kostopanagiotoua K, Schuurmansb M, Incia I, et al. COVID-19 Related End Stage Lung Disease: Two Distinct Phenotypes. Annals of Medicine. 2022;54(1): 588-90.
 • 17. Okan S, Okan F, Yücesoy D. Evaluation of Pulmonary Function and Exercise Capacity After COVID-19 Pneumonia. Heart & Lung. 2022; 54:1-6.
 • 18. Fox SE, Heide VRS. Role of Cardiac Inflammation in the Pathology of COVID-19; Relationship to The Current Definition of Myocarditis. Cardiovascular Pathology. 2022; 59:107429.
 • 19. Keskin M, Özer KD. COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020;5(2):59-67.
 • 20. Yılmaz NA. Yükseköğretim Kurumlarında COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkında Öğrencilerin Tutumlarının Araştırılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;3(1):15-20.
 • 21. Zapatero CD, Chalon P, Kohn L, et al. Pathophysiology and Mechanism of Long COVID: A Comprehensive Review. Annals of Medicine. 2022;54(1):1473–87.
 • 22. Zinounea L, Bourouisa I, Assamtia M. et al. Concomitant acute myopericarditis and multiple systemic arteriovenous thrombosis as a rare manifestation of post-COVID-19 syndrome. Radiology Case Report. 2022;17(8):2737-41.
 • 23.Raveendran AV, Jayadevan R, Sashidharan S. Long COVID: An Overview, Diabetes & Metabolic Syndrome. Clinical Research & Reviews. 2021;15(3):869-75.
 • 24. Powers K, Pate K, Montegrico J, Pagel J. Faculty perceptions of the impact of the COVID-19 pandemic on new graduate nurses' transition to practice: A qualitative study. J Prof Nurs. 2022 Nov-Dec;43:33-41
 • 25.Crismon D, Mansfield KJ, Hiatt SO, Christensen SS, Cloyes KG. COVID-19 pandemic impact on experiences and perceptions of nurse graduates. J Prof Nurs. 2021 Sep-Oct;37(5):857-65.
 • 26. Alshahrani A, Gautam AP, Asiri F, Ahmad I, Alshahrani MS, Reddy RS, Alharbi MD, Alkhathami K, Alzahrani H, Alshehri YS, et al. Knowledge, Attitude, and Practice among Physical Therapists toward COVID-19 in the Kingdom of Saudi Arabia—A Cross-Sectional Study. Healthcare. 2022; 10(1):105.
 • 27. Kanaan, S. F., Yabroudi, M. A., Khader, Y., Aburub, A. S., Khraise, H., & Al-Omari, A. A. (2022). Physiotherapists’ knowledge, perception, and attitude regarding COVID-19 and infection control: An online cross-sectional survey in Jordan. Work, 72(3), 797-805.
 • 28. Pniak, B., Leszczak, J., Adamczyk, M., Rusek, W., Matłosz, P., & Guzik, A. (2021). Occupational burnout among active physiotherapists working in clinical hospitals during the COVID-19 pandemic in south-eastern Poland. Work, 68(2), 285-295.

___

Bibtex @araştırma makalesi { gsbdergi1286924, journal = {Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2548-0383}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {8}, number = {2}, pages = {47 - 54}, doi = {10.52881/gsbdergi.1286924}, title = {THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES}, key = {cite}, author = {Tuna, Zeynep and Güngör, Sedanur and Can, Aslı and Farzinmoghaddam, Fardad} }
APA Tuna, Z. , Güngör, S. , Can, A. & Farzinmoghaddam, F. (2023). THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 47-54 . DOI: 10.52881/gsbdergi.1286924
MLA Tuna, Z. , Güngör, S. , Can, A. , Farzinmoghaddam, F. "THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES" . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2023 ): 47-54 <
Chicago Tuna, Z. , Güngör, S. , Can, A. , Farzinmoghaddam, F. "THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2023 ): 47-54
RIS TY - JOUR T1 - PANDEMİ SEYRİNİN FİZYOTERAPİSTLERİN COVID-19 HASTALARINA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ: 2020 VE 2021 MEZUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI AU - ZeynepTuna, SedanurGüngör, AslıCan, FardadFarzinmoghaddam Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.52881/gsbdergi.1286924 DO - 10.52881/gsbdergi.1286924 T2 - Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 54 VL - 8 IS - 2 SN - 2548-0383- M3 - doi: 10.52881/gsbdergi.1286924 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES %A Zeynep Tuna , Sedanur Güngör , Aslı Can , Fardad Farzinmoghaddam %T THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES %D 2023 %J Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2548-0383- %V 8 %N 2 %R doi: 10.52881/gsbdergi.1286924 %U 10.52881/gsbdergi.1286924
ISNAD Tuna, Zeynep , Güngör, Sedanur , Can, Aslı , Farzinmoghaddam, Fardad . "THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Ağustos 2023): 47-54 .
AMA Tuna Z. , Güngör S. , Can A. , Farzinmoghaddam F. THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES. Gazi sağlık bilim. derg. 2023; 8(2): 47-54.
Vancouver Tuna Z. , Güngör S. , Can A. , Farzinmoghaddam F. THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 8(2): 47-54.
IEEE Z. Tuna , S. Güngör , A. Can ve F. Farzinmoghaddam , "THE EFFECT OF PANDEMIC COURSE ON PHYSIOTHERAPISTS’ ATTITUDES TOWARDS PATIENTS WITH COVID-19: COMPARISON OF 2020 AND 2021 GRADUATES", , c. 8, sayı. 2, ss. 47-54, Ağu. 2023, doi:10.52881/gsbdergi.1286924
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 2548-0383
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

11.4b196