Kepek katkılı ekstrüde mısır çerezinin besleyicilik ve fonksiyonel özelliklerinin araştırılması

Mısır çerezleri en yaygın üretilen ve tüketilen çerez gıdalardandır. Mısır irmiği kullanılarak üretilen ekstrüde çerezlerin besleyicilik ve fonksiyonel özellikleri oldukça zayıftır. Bu çalışmada ekstrüde mısır çerezi üretiminde buğday kepeği kullanımının etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla ürünün fiziksel özellikleri (sertlik, kırılganlık, gevreklik, genleşme oranı, görünür yoğunluk ve gözeneklilik) dikkate alınarak Merkezi Kompozit Tasarımı - Yanıt Yüzey Metodu (MKT-YYM) yaklaşımıyla ekstrüzyon şartları optimize edilmiş (nem içeriği %14, kalıp sıcaklığı 120 °C, kepek: mısır irmiği oranı %10, mısır nişastası: kepek + mısır irmiği oranı %10) ve doğrulama çalışmaları yürütülmüştür. Daha sonra karışımın kepek oranı %10’dan %22’ye kademeli olarak artırılarak 4 farklı ürün elde edilmiştir. Optimum şartlarda üretilen (%10 kepek) ve kepek oranı kademeli olarak artırılarak üretilen (%13, 16, 19 ve 22 kepek) toplam 5 ürünün kimyasal bileşimleri (nem, protein, yağ ve kül) ve besleyicilik özellikleri (fitik asit, diyet lifi, toplam fenolik madde ve toplam antioksidan kapasite) belirlenmiştir. Optimize edilen oranda (%10) kepek ilavesi ekstrüde çerezlerin fiziksel özelliklerini olumlu etkilerken, kepek katkılama oranının artması ürünlerin fiziksel özelliklerini kısmen zayıflatmıştır. Kepek katkı oranı yükseldikçe ekstrüde mısır çerezlerinin besleyicilik ve fonksiyonel özellikleri önemli düzeyde artmıştır.

Kaynakça

AACC, American Association of Cereal Chemists, (2000). Approved methods of the AACC, 10th ed., St. Paul, MN, USA.

Abozed, S.S., El-Kalyoubi, M., Abdelrashid, A., Salama, M.F. (2014). Total phenolic contents and antioxidant activities of various solvent extracts from whole wheat and bran. Annals of Agricultural Sciences, 59(1), 63-67. https://doi.org/10.1016/j.aoas.2014.06.009

Ajita, T., Jha, S.K. (2017). Extrusion cooking technology: Principal mechanism and effect on direct expanded snacks - An overview. International Journal of Food Studies, 6(1), 113-128. https://doi.org/10.7455/ijfs/6.1.2017.a10

Anonim. (2017). 30 Milyar Dolarlık Cips Pazarı Doğdu. Doğuştan, 12-13.

Bilgiçli, N., İbanoğlu, Ş. (2007). Effect of wheat germ and wheat bran on the fermentation activity, phytic acid content and colour of tarhana, a wheat flour-yoghurt mixture. Journal of Food Engineering, 78(2), 681-686. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.11.012

Brand-Williams, W., Cuvelier, M.-E., Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food Science and Technology, 28(1), 25-30. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5

Bushuk, W. (2011). Wheat breeding for end-product use. In Wheat: Prospects for Global Improvement (pp. 203-211). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4896-2_27

Camire, M.E. (2000). Chemical and nutritional changes in food during extrusion. In Extruders in Food Applications. https://doi.org/10.2307/1266454

Cankurtaran, T. (2016). Dolgulu ve dolgusuz yaş makarna üretiminde buğday kepeği ve buğday ruşeymi katkısının bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.

Choudhury, G.S., Gautam, A. (2003). Hydrolyzed fish muscle as a modifier of rice flour extrudate characteristics. Journal of Food Science, 68(5), 1713-1721. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2003.tb12318.x

Colonna, P. (1989). Extrusion cooking of starch and starchy products. Extrusion Cooking, 247-319.

De Pilli, T., Alessandrino, O. (2018). Effects of different cooking technologies on biopolymers modifications of cerealbased foods: Impact on nutritional and quality characteristics review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60(14), 556-565. https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1544884

Ding, Q.-B., Ainsworth, P., Plunkett, A., Tucker, G., Marson, H. (2006). The effect of extrusion conditions on the functional and physical properties of wheat-based expanded snacks. Journal of Food Engineering, 73(2), 142-148. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.01.013

Doğan, F., (2014). Nohut Bazlı Ekstrüde Ürünlerı̇n Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Doğan, H., Karwe, M.V. (2003). Physicochemical properties of quinoa extrudates. Food Science and Technology International, 9(2), 101-114. https://doi.org/10.1177/1082013203009002006

Gualberto, D.G., Bergman, C.J., Kazemzadeh, M., Weber, C.W. (1997). Effect of extrusion processing on the soluble and insoluble fiber, and phytic acid contents of cereal brans. Plant Foods for Human Nutrition, 51(3), 187-198. https://doi.org/10.1023/A:1007941032726

Haug, W., Lantzsch, H. (1983). Sensitive method for the rapid determination of phytate in cereals and cereal products. Journal of the Science of Food and Agriculture, 34(12), 1423- 1426. https://doi.org/10.1002/jsfa.2740341217

Hossain, K., Ulven, C., Glover, K., Ghavami, F., Simsek, S., Alamri, M. S., Kumar, A., Mergoum, M. (2013). Interdependence of cultivar and environment on fiber composition in wheat bran. Australian Journal of Crop Science, 7(4), 525.

Jin, Z., Hsieh, F., Huff, H. E. (1994). Extrusion cooking of corn meal with soy fiber, salt, and sugar. Cereal Chemistry, 71(3), 227-234.

Kaur, G., Sharma, S., Nagi, H.P.S., Dar, B.N. (2012). Functional properties of pasta enriched with variable cereal brans. Journal of Food Science and Technology, 49(4), 467- 474. https://doi.org/10.1007/s13197-011-0294-3

Levi, F., Pasche, C., Lucchini, F., La Vecchia, C. (2001). Dietary fibre and the risk of colorectal cancer. European Journal of Cancer, 37(16), 2091-2096. https://doi.org/10.1016/S0959-8049(01)00254-4

Moore, J., Liu, J.-G., Zhou, K., Yu, L. (Lucy). (2006). Effects of genotype and environment on the antioxidant properties of hard winter Wheat Bran. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(15), 5313-5322. https://doi.org/10.1021/jf060381l

Obadina, A. O., Oyewole, O. B., Archibong, U. E. (2011). Short Communication effect of processing on the qualities of noodles produced from corn grit and cassava flour. International Food Research Journal, 18(4), 1563-1568.

Ozer, E. A., Herken, E. N., Güzel, S., Ainsworth, P., Ibanoǧlu, Ş. (2006). Effect of extrusion process on the antioxidant activity and total phenolics in a nutritious snack food. International Journal of Food Science and Technology, 41, 289-293. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.01062.x

Repo-Carrasco-Valencia, R., Peña, J., Kallio, H., Salminen, S. (2009). Dietary fiber and other functional components in two varieties of crude and extruded kiwicha (Amaranthus caudatus). Journal of Cereal Science, 49(2), 219-224. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2008.10.003

Riaz, M.N. (2000). Extruders in food applications. CRC press. https://doi.org/10.1201/9781482278859

Rickard, S.E., Thompson, L.U. (1997). Interactions and biological effects of phytic acid. ACS Publications. https://doi.org/10.1021/bk-1997-0662.ch017

Samuel, L., Dogan, H., Kokini, J.L. (2005). Textural analysis method development for two-phase food products. 2005 IFT Annual Meeting, July 15-20-New Orleans, Louisiana.

Sarfaraz, A., Azizi, M.H., Gavlighi, H.A., Barzegar, M. (2017). Physicochemical and functional characterization of wheat milling co-products: Fine grinding to achieve high fiber antioxidant-rich fractions. Journal of Cereal Science, 77, 228-234. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2017.08.021

Sayaslan, A., Şahin, N. (2018). Effects of fermented-chickpea liquor (chickpea yeast) on whole-grain wheat flour bread properties. Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 10(2), 183-192. https://doi.org/10.3920/QAS2017.1225

Singh, S., Gamlath, S., Wakeling, L. (2007). Nutritional aspects of food extrusion: A review. International Journal of Food Science and Technology, 42(8), 916-929. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2006.01309.x

Singleton, V. L., Orthofer, R., Lamuela-Raventós, R. M. (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. Methods in Enzymology 299, 152-178. https://doi.org/10.1016/S0076-6879(99)99017-1

Sobota, A., Rzedzicki, Z., Zarzycki, P., Kuzawińska, E. (2015). Application of common wheat bran for the industrial production of high‐fibre pasta. International Journal of Food Science and Technology, 50(1), 111-119. https://doi.org/10.1111/ijfs.12641

Stevenson, L., Phillips, F., O'sullivan, K., Walton, J. (2012). Wheat bran: its composition and benefits to health, a European perspective. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 63(8), 1001-1013. https://doi.org/10.3109/09637486.2012.687366

Taj, S., Munawar, M.A., Khan, S. (2007). Natural fiber-reinforced polymer composites. Proceedings-Pakistan Academy of Sciences, 44(2), 129. https://doi.org/10.1155/2015/243947

Uzun, Ö., Yağmur, C., Özer, E.A. (2007). Türkiye'de Üretilen Bazı Patates Ve Mısır Cipslerinin Besin Bileşimi Ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi, Standartlara Ve Etiket Bilgilerine Uygunluğunun İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 35(2), 53-62.

Vaher, M., Matso, K., Levandi, T., Helmja, K., Kaljurand, M. (2010). Phenolic compounds and the antioxidant activity of the bran, flour and whole grain of different wheat varieties. Procedia Chemistry, 2(1), 76-82. https://doi.org/10.1016/j.proche.2009.12.013

Veillard, P. V, Moraru, C. I., Kokini, J. L. (2003). Development of instrumental methods for the textural characterization of low moisture extrudates. IFT Annual Meeting, Chicago, IL.

Wójtowicz, A., Zalewska-Korona, M., Jabłońska-Ryś, E., Skalicka-Woźniak, K., Oniszczuk, A. (2018). Chemical characteristics and physical properties of functional snacks enriched with powdered tomato. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 68(3), 251-262. https://doi.org/10.1515/pjfns-2017-0028

Yaǧci, S., Göǧüş, F. (2008). Response surface methodology for evaluation of physical and functional properties of extruded snack foods developed from food-by-products. Journal of Food Engineering, 86, 122-132. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.09.018

Yağcı, S. (2008). The use of durum clear flour in combination with hazelnut cake and different pomaces in the production of extruded food (Issue November). Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.

Yao, Y., Ren, G. (2014). Suppressive effect of extruded adzuki beans (Vigna angularis) on hyperglycemia after sucrose loading in rats. Industrial Crops and Products, 52, 228-232. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.10.029

Zhong, L., Fang, Z., Wahlqvist, M.L., Hodgson, J.M., Johnson, S.K. (2019). Extrusion cooking increases soluble dietary fibre of lupin seed coat. LWT-Food Science and Technology, 99, 547-554. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.10.018

Kaynak Göster