Kistik fibrozis olgularında haemophilus influenzae: Bir alt solunum yolu infeksiyonu etkeni

Kistik fibrozis (KF) tanısıyla izlenen çocuklardan alınan 288 balgam örneğinde, rutin kullanıma uygun selektif zenginleştirilmiş Columbia ağar besiyeri kullanılarak Haemophilus influenzae varlığı araştırılmıştır. İncelenen örneklerden 33 suş ile H. influenzae en sık izole edilen (% 11.4) etken olarak saptanırken, Pseudomonas aeruginosa 32 suş ile ikinci sırayı (% 11.1) almaktaydı. Serotiplemesi ve biyotiplemesi yapılan H. influenzae izolatlarının çoğunluğunu tiplendirilemeyen suşlar (%33.3) ve biyotip-l (%54.5) oluşturmaktaydı. Suşların Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemiyle yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda; ampisilin duyarlılığı %75.7 olarak bulunurken, imipenem duyarlılığı %IOO, sefalotin duyarlılığı ise %5I.5 olarak saptandı. KF olgularında prognozu etkileyen bir patojen olarak H. influenzae, araştırılması gereken bir etken olarak görülmektedir.

Haemophilus influenzae in cystic fibrosis cases: A lower respiratory tract infection agent

In 288 sputum samples collected from children with cystic fibrosis (CF), Haemophilus influenzae was examined by enriched Columbia agar which is a selective media for routine practice. H. influenzae was the most frequent pathogen (11.4%) with 33 strains, the following one was Pseudomonas aeruginosa (11.1%) with 32 strains. After typing procedures, most of the isolates were found as non-typable strains (33.3%) and among the Biotype-I (54.5%). The strains were studied for antibiotic susceptibility by Kirby-Bauer disk diffussion method; for ampicillin, as an empiric therapeutic agent, it was found 75.7%. The susceptibility ratios were 100% for imipenem and 51.5% for cephalotin. In CF cases, H. influenzae as a pathogen affecting the prognosis, seems to be an agent that must be investigated.

Kaynakça

1.Musher DM, Kubitschek KR, Crenon J, Baughn RE. Pneumonia and acute febril tracheobronchitis due to Haemophilus influenzae. Ann Int Med 1983;99:444-50.

2. Korppi M, Katila ML, Jaaskelainen J, Leionen M. Role of non-capsulated Haemophilus influenzae as a respiratory pathogen in children. Acta Pediatr 1992;81:989-92.

3. Watson KC, Kerr EJC, Hinks CA. Distribution of biotypes of Haemophilus influenzae and H. parainfluenzae in patients with cystic fibrosis. J Clin Pathol 1985;38:750-3.

4. Knowles MR, Gillian PH, Boucher RC. Cystic Fibrosis. In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th edition, New York: Churchill Livingstone, 1995:657-62.

5. Rayner RJ, Hiller EJ, Ispahani P, Baker M. Haemophilus infection in cystic fibrosis. Arch Dis Childhood 1990;65:255-8.

6. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn Jr WC. Haemophilus. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 4th edition, Philadelphia: Lippincott, 1992:280-302.

7. Willett HP. Haemophilus. In: Joklik VK, Willett HP, Amos DB, Wilfert CM (eds). Zinsser Microbiology. 20th edition, Connecticut: Appleton & Lange, 1992:461-72.

8. Roberts DE, Cole P. Use of selective media in bacterial investigation of patients with chronic suppurative respiratory infection. Lancet 1980;12:796-7.

9. Doern GV, Brogden-Torres B. Optimum use of plated media in primary processing of respiratory tract specimens from patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol 1992;30:2740-2.

10. Isenberg HD. Processing and interpretation of lower respiratory tract specimens. Clinical Microbiology Procedures Handbook. Washington: ASM, 1992 Vol 1:1.15.1- 8.

11. Barbour ML, Crook DW, Mayon-White RT. An improved antiserum agar method for detecting carriage of Haemophilus influenzae Type b. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1993;12:215-7.

12. Campos JM. Haemophilus. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover MC, Yolken RH (eds). Manual of Clinical Microbiology. 6th edition, Washington: ASM, 1995:556-66.

13. Akan ÖA. Güç üreyen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testleri. Akalın E (ed). Antibiyotiklere Direnç Mekanizmaları ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri Kitabında. Ankara, 1994:73-82.

14. Turk DC. The pathogenicity of Haemophilus influenzae. J Med Microbiol 1984;18:1-16.

15. Möller LM, Ruijs GJ, Heijerman HG, Dankert J, Alphen L. Haemophilus influenzae is frequently detected with monoclonal antibody 8BD9 in sputum samples from patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol 1992;30: 2495-7.

16. Moller LV, Alphen L, Grasselier H, Dankert J. N-AcetylD-Glucosamine medium improves recovery of Haemophilus influenzae from sputa of patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol 1993;31:1952-4.

17. Moller LVM, Regelink AG, Grasselier H, Dankert-Roelse JE, Dankert J, Alphen L. Multiple Haemophilus influenzae strains and strain variants coexist in the respiratory tract of patients with cystic fibrosis. J Infect Dis 1995;172:1388-92.

18. Berkman E. Boğaz kültürlerinde Haemophilus influenzae insidansının araştırılması. Mikrobiyol Bült 1986;20:76-83.

19. Torun MM, Akçakaya N, Sevme R ve ark. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuran üst solunum yolu infeksiyonu bulunan çocuklarda Haemophilus influenzae aranması. İnfeksiyon Derg 1992;6:27-30.

20. Şener B, Günalp A, Özçelik U. Çocukluk çağı alt solunum yolu infeksiyonlarında H. influenzae’nın yeri. 26. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya 1994:26.

21. Cohni SL, Ward JI. Haemophilus influenzae Type b. In: Evans AS, Bronchson PS (eds). Bacterial Infections of Human Epidemiology and Control. 2nd edition, New York: Plenium Press, 1991:277-315.

22. Ekici M. Değişik klinik örneklerden Haemophilus cinsi bakterilerin izolasyonu. Uzmanlık Tezi, Uludağ Üniv Tıp Fak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1992.

23. Long SS, Teter MJ, Gillian PH. Biotype of Haemophilus influenzae: Correlation with virulance and ampicillin resistance. J Infect Dis 1983;147:800-6.

24. Hoibby N, Killian M. Haemophilus from the respiratory tract of patients with cystic fibrosis. Scand J Resp Dis 1976;57:103-7.

25. Pressler T, Szaff M, Hoibby N. Antibiotic treatment of Haemophilus influenzae and Haemophilus parainfluenzae in patients with cystic fibrosis. Acta Pediatr Scand 1984;73:541-7.

26. Istre GR, Conner JS, Glode MP, Hopkins RSD. Increasing ampicillin resistance rates in Haemophilus influenzae meningitis. AJDC 1984;138:366-9.

27. Gomez J, Ruiz-Gomez J, Hernande Cardona JL, Nunez ML, Canteras M, Valdes M. Antibiotic resistance patterns of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catharrhalis: A prospective study in Muirca, Spain, 1983-1992. Chemother 1994;40:299-303.

28. Durmaz G, Koçoğlu T, Akgün Y. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Haemophilus influenzae suşları ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Mikrobiyol Bült 1991;25:305- 12.

29. Yarkın F. Bölgemizde çocukluk döneminde görülen ÜSYE ve menenjitlerde Haemophilus influenzae’nın insidansı ve antibiyotik duyarlılık tespiti. Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniv Tıp Fak Mikrobiyoloji AD 1990.

Kaynak Göster