A grubu beta hemolitik streptokoklarda penisilin toleransı ve eritromisin direncinin araştırılması

Çeşitli örneklerden izole edilen 101 adet A grubu beta hemolitik streptokok kökeninde "National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)" kılavuzuna uygun olarak mikrodilüsyon yöntemiyle penisilinin minimum inhibitor konsantrasyon (MİK), minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) değerleri saptanmış ve MBK/MİK oranları değerlendirilerek tolerans araştırılmıştır. Aynı kökenlerde eritromisin MİK değerleri de belirlenmiştir. MBK/MİK oranları 32 veya daha büyük kökenler penisilin toleran, MİK değeri 4 ug/mL yeya büyük olan kökenler eritromisin dirençli olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 101 kökenin hiç birisinde penisilin direnci bulunmamış ve bir köken Eagle fenomeni olarak değerlendirilmiştir. Eritromisin direnci ise %5 oranında saptanmıştır.

Penicillin tolerance and erythromycin resistance in group A beta hemolytic streptococci

One hundred and one group A beta hemolytic Streptococcus strains isolated from various samples were investigated for penicillin tolerance and erythromycin resistance. Penicillin MIC and MBC values were detected according to the methods of National Committee for Clinical Laboratory Standards. The strains having MBC/MIC ratio equal to or higher than 32 for penicillin were evaluated as penicillin tolerant and the strains having MIC values > 4 ]U,g/mL for erythromycin were evaluated as erythromycin resistant. As a result, there wasn't any penicillin resistance detected but one strain was evaluated as Eagle phenomenon; Erythromycin resistance rate was detected as 5%.

Kaynak Göster