Güncel bilgiler işığında kolistin

Kolistin polipeptid yapısında, gram-negatif bakterilere etkili bir antibiyotiktir ve çoğul dirençli gram-negatif bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılır. İntravenöz kolistin kullanımının ciddi nefrotoksisite ve nörotoksisiteye neden olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde neredeyse 20 yıldır kolistin uygulaması terk edilmiştir. Çoğul dirençli gram-negatif bakterilerin ortaya çıkması ve yeni antibiyotiklerin geliştirilmemesi nedeniyle kolistin yeniden önem kazanmıştır. Bu yazıda güncel bilgiler ışığında kolistin kullanımı tartışılmıştır.

Colistin in light of current data

Colistin is a polypeptid antibiotic and it is used to treat infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria. The intravenous use of colistin has been considered to be associated with considerable nephrotoxicity and neurotoxicity. For this reason, the systemic administration of colistin has been abandoned for about 20 years in most areas of the world. The emergence of multidrug-resistant gram-negative bacteria in parallel with the lack of new antibacterial agents led scientists to understand the importance of colistin. In this manuscript the use of colistin has been discussed in the light of current knowledge.

Kaynakça

1. Shorr AF. Review of studies of the impact on gram-negative bacterial resistance on outcomes in the intensive care unit. Crit Care Med 2009;37:1463-9.

2. Boucher HW, Talbot GH, Bradley JS, Edwards JE, Gilbert D, Rice LB, et al. Bad bugs, no drugs: no ESKAPE! An update from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009;48:1-12.

3. Li J, Nation RL, Turnidge JD, Milne RW, Coulthard K, Rayner CR, et al. Colistin: the re-emerging antibiotic for multidrugresistant gram-negative bacterial infections. Lancet Infect Dis 2006;6:589-601.

4. Li J, Turnidge J, Milne R, Nation RL, Coulthard K. In vitro pharmacodynamic properties of colistin and colistin methanosulphonate against Pseudomonas aeruginosa isolates from patients with cystic fibsosis. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:781-5.

5. Kwa A, Kasiakou SK, Tam VH, Falagas ME. Polymyxin B similarities to and differences from colistin (polymyxin E). Expert Rev Anti Infect Ther 2007;5:811-21.

6. Falagas ME, Rafailidis PI, Ioannidou E, Alexiou VG, Matthaiou DK, Karageorgopoulos DE, et al. Colistin therapy for microbiologically documented multidrug-resistant gram-negative bacterial infections: a retrospective cohort study of 258 patients. Int J Antimicrob Agents 2010;35:194-9.

7. Levin AS, Barone AA, Penço J, Santos MV, Marinho IS, Arruda EA, et al. Intravenous colistin as therapy for nosocomial infections caused by multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Clin Infect Dis 1999;28:1008-11.

8. Plachouras D, Karvanen M, Friberg LE, Papadomichelakis E, Antoniadou A, Tsangaris I, et al. Population pharmacokinetic analysis of colistin methanesulfonate and colistin after intravenous administration in critically ill patients with infections caused by gram-negative bacteria. Antimicrob Agents Chemother 2009;53:3430-6.

9. Reed MD, Stern RC, O’Riordan MA, Blumer JL. The pharmacokinetics of colistin in patients with cystic fibrosis. J Clin Pharmacol 2001;41:645.

10. Li J, Coulthard K, Milne R, Nation RL, Conway S, Peckham D, et al. Steady-state pharmacokinetics of intravenous colistin methanesulphonate in patients with cystic fibrosis. J Antimicrob Chemotherapy 2003;52:987-92.

11. Deryke CA, Crawford AJ, Uddin N, Wallace MR. Colistin dosing and nephrotoxicity in a large community teaching hospital. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:4503-5.

12. Stein A, Raoult D. Colistin: an antimicrobial for the 21st century? Clin Infect Dis 2002;35:901-2.

13. Michalopoulos AS, Tsiodras S, Rellos K, Mentzelopoulos S, Falagas ME. Colistin treatment in patients with ICU-acquired infections caused by multiresistant gram-negative bacteria: the renaissance of an old antibiotic. Clin Microbiol Infect 2005;11:115-21.

14. Reina R, Estenssoro E, Sáenz G, Canales HS, Gonzalvo R, Vidal G, et al. Safety and efficacy of colistin in Acinetobacter and Pseudomonas infections: a prospective cohort study. Intensive Care Med 2005; 31:1058-65.

15. Dalfino L, Puntillo F, Mosca A, Monno R, Spada ML, Coppolecchia S, et al. High-dose, extended-interval colistin administration in critically ill patients: is this the right dosing strategy? A preliminary study. Clin Infect Dis 2012;54: 1720-6.

16. Lewis JR, Lewis SA. Colistin interactions with the mammalian urothelium. Am J Physiol Cell Physiol 2004;286:C913- 22.

17. Hartzell JD, Neff R, Ake J, Howard R, Olson S, Paolino K, et al. Nephrotoxicity associated with intravenous colistin (colistimethate sodium) treatment at a tertiary care medical center. Clin Infect Dis 2009;48:1724-8.

18. Pogue JM, Lee J, Marchaim D, Yee V, Zhao JJ, Chopra T, et al. Incidence of and risk factors for colistin-associated nephrotoxicity in a large academic health system. Clin Infect Dis 2011;53:879-84.

19. Garonzik SM, Li J, Thamlikitkul V, Paterson DL, Shoham S, Jacob J, et al. Population pharmacokinetics of colistin methanesulfon formed colistin in critically ill patients from a multicenter study provide dosing suggestions for various categories of patients. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2011;55:3284-94.

20. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2012. In: Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos GM, Chambers HE, Saag MS (eds). 42nd ed.

Kaynak Göster

1528 744

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut bakteriyel menenjit tanısı ile takip edilen olguların 33 yıllık verilerinin retrospektif olarak İrdelenmesi

Hüsrev DİKTAŞ, Mustafa HATİPOĞLU, Vedat TURHAN, ALİ ACAR, Oral ÖNCÜL, Nafiz KOÇAK, Levent GÖRENEK

Ventrikül destek sistemi ilişkili infeksiyonlar

Özlem AZAP

Piperasilin-tazobaktam tedavisine bağlı bir dress sendromu olgusu ve literatür derlemesi

Seven ULUDOKUMACI, Mücahit YEMİŞEN, MEHMET ALİ MERT GÖKIRMAK

İnsan isırığı sonrası gelişen sphingomonas paucimobilis'in etken olduğu nekrotizan fasiyit olgusu

Mehmet ULUĞ

İdrar kültürlerinden İzole edilen toplum kökenli escherichia coli suşlarında gsbl pozitifliği ile fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklerin İn vitro etkinliği

Laser ŞANAL

Güncel bilgiler işığında kolistin

İftihar KÖKSAL, Oral ÖNCÜL, VOLKAN KORTEN, Sercan ULUSOY, SERHAT ÜNAL

Sivas İlinde portör muayenesi İçin başvuranlarda staphylococcus aureus burun taşıyıcılığının araştırılması

AHMET ALİM, Müge OĞUZKAYA-ARTAN, MEHMET ATAŞ, Hatice KALKAN, Sevda MADAK

Polimeraz zincir reaksiyonu ile tanı konulan bir erken evre lyme olgusu

Utku KAVRUK, Selçuk KILIÇ, İLYAS SAYAR, Bekir ÇELEBİ

Frez ve endodontik aletlerde sterilizasyonun etkinliği

Mehmet Şahin OĞUZCAN, Gökalp Turan KARAMAN, Yeliz TURAK

Genel cerrahi ve ortopedi-travmatoloji kliniklerimizde cerrahi alan İnfeksiyonu gelişiminde rol oynayan risk faktörleri ve cerrahi alan İnfeksiyonlarının maliyete etkisi

Alp ALPAT, Hasan ÇOLAK, Saygın NAYMANALPAT, Elif DOYUKKARTAL, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER