Bruselloz ve tüberküloz koinfeksiyonunun olabileceği perikardit: Olgu sunumu

Ülkemizde bruselloz ve tüberküloz endemik olarak görülmektedir. Bruselloz ve tüberküloz perikardite neden olabilir. Bu etkenlere bağlı perikarditin klinik ve laboratuvar bulguları benzerdir. Burada bruselloz ve tüberkülozun koinfeksiyon olarak görüldüğü bir perikardit olgusu sunulmuştur. Ülkemiz gibi tüberküloz ve brusellozun endemik olduğu bölgelerde perikarditin ayırıcı tanısında, tüberküloz ve bruselloz akılda tutulmalıdır.

The possibility of pericarditis due to brucellosis and tuberculosis co-infection: A case report

Brucellosis and tuberculosis are endemic disease in Turkey. Hence the clinical and laboratory findings are frequently similar, pericarditis caused by brucellosis and tuberculosis may be confused. In this case, pericarditis due to brucellosis and tuberculosis co-infection has been reported. This report emphasizes the co-infection possibility of brucellosis and tuberculosis in endemic countries.

Kaynakça

1. Young E). Brucellosis: current epidemiology, diagnosis and management. Curr Top Infect Dis 1995;15:115-28.

2. Young EJ. An overview of human brucellosis. Clin Infect Dis 1995;21:283-90.

3. Tuncer E G, Tanyel E, Tülek N, Koşar U. Osteoartlkuler bru-sellozlu hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulgularının irdelenmesi. Klimik Dergisi 2004;17:28-33.

4. Taşova Y, Saltoğlu N, Yılmaz G, Ünal S, Aksu HS. Bruselloz: 238 erişkin olgunun klinik, laboratuar ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi. Infeksiyon Dergisi 1998;12:307-12.

5. Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL, Bennett JE, Do-lin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. New York: Churchill Livingstone, 2010:2921-5.

6. Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, Sönchez-De-Mora D, Delgado M, Causse M, et at. Complications associated with brucella melitensis infections: a study of 530 cases. Medicine 1996;75:195-211.

7. Al-Harthi SS. The morbidity and mortality patterns of brucella endocarditis. Int J Cardiol 1989;25:321-4.

8. Hatipoğlu AÇ, Yetkin A, Ertem TG, Tulek N. Unusal clinical presentations of brusellosis. Scand J Infect Dis 2004;36: 694-7.

9. Fowler NO. Tuberculous pericarditis. I AM A 1991;266:99-103.

10. Pozniak AL, Weinberg j, Mahari M, Neill P, Houton S, Latif A. Tuberculosis pericardial effusion associated with HIV infection: a sign of disseminated disease. Tuber Lung Dis 1994;75:297-300.

11. Feng YH, Chou MT, Hsu II, Chuang SS. Ascites and leg edema as the first manifestations of tuberculosis effusive constrictive pericarditis. Int J Cariol 2002;82:55-7.

12. Trautner BW, Darouiche RO. Tuberculosis pericarditis optimal diagnosis and management. Clin Infect Dis 2001;33:954-61.

13. Gomez-Huelgas R, de Mora M, Porras II, Nurio E, SanRoman CM. Brucella and acute pericarditis: fortuitous or casual association. J Infect Dis 1986,154:544.

14. Rivera jM, Garcia-Bragado F, Çömez FA, Grilo A, Lozano-Gutierrez F. Brucella pericarditis. Infection 1988; 16:62.

15. Gatselis NK, Makaritsis KP, Gabranis I, Stefos A, Konstanti-nos K, Dalekos GN. Unusual cardiovascular complications of brucellosis presenting in two men: two case reports and a review of the literature, lournal of Med Case reports 2011;5-22.

16. Büke AÇ, Saydam C, Yamazhan T, Karakartal G. İki olgu nedeniyle atipik bruselloz. İnfeksiyon Dergisi 1998;12:423-5.

17. Varshochi M, Majidi I, Amini M, Ghabili K, Shoja MM. Fal-se positive seroreactivity to brucellosis in tuberculosis patients: a prevalence study. Int I General Medicine 2011;14:207-10.

18. Mert A, Ozaras R, Tabak F, Bilir M, Yilmaz M, Kurt C, et al. The sensitivity and specifity of brucella agglutination tests. Diagn Microbiol Infect Dis 2003;46:241-3.

19. Göldeli Ö, Kulan K, Kulan C, Komsuoğlu B. Tüberküloz peri-kardit tanısında adenozin deaminazm tanısal değeri. Türk Kardiyol Dern Arş 1994;22:16-9.

20. Goyle KK, Walling AD. Diagnosing pericarditis. Am Fam Physician 2002;66:1695-702.

21. Demirdağ K, Özden M, Özbay Y, Yüce P, Kalkan A. Perikar-diyal tutulumu olan bir bruselloz olgusu. Klimik Dergisi 2005;18:77-9.

Kaynak Göster

1534 749

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bruselloz ve tüberküloz koinfeksiyonunun olabileceği perikardit: Olgu sunumu

TUĞBA SARI, Fatih TEMOÇİN, Ramazan ATAK, Behiç ORAL, Necla TÜLEK

Otoimmün hepatit: Farklı klinik özellikleri olan iki olgu sunumu

ŞUA SÜMER, Nebahat DİKİCİ, Ertuğrul KAYAÇETİN, Eda KATLANIR, Onur URAL

Human papillomavirüs infeksiyonları ve ilişkili kanserler

FATİH ŞAHİNER, RAMAZAN GÜMRAL

İmmünkompetan hastada görülen dissemine kriptokok infeksiyonu: İki olgu

Hava YILMAZ, Esmeray YILMAZ MUTLU, Şaban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Eğitimin ve alkol bazlı el antiseptiklerinin hastanede yaygınlaştırılmasının el hijyeni uyumuna etkisi

Ertuğrul GÜÇLÜ, NAZAN TUNA, Mehmet YAHYAOĞLU, Aylin UTKU ÇALICA, Özlem ÖZCAN, Sevgi CEYLAN, Oğuz KARABAY

Nozokomiyal Klebsiella türleri arasında karbapenem direnç sıklığı ve fenotipik yöntemlerle direncin değerlendirilmesi

H. Selçuk ÖZGER, Ömer KARAŞAHİN, Gülçin TELLİ, Gülsüm GAYGISIZ, Füsun CİVİL, Murat DİZBAY

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarının vankomisine dirençli enterokok izolasyonuyla ilgili bilgi düzeyleri ve eğitimin önemi

YELİZ DOĞAN MERİH, Meryem KOCABEY YAŞAR, Tülin SERT, Hülya EKSAN

Bozok Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesi sağlık çalışanlarında hepatit B, hepatit C, HIV seroprevalansı ve hepatit B aşılanma durumları

ÇİĞDEM KADER, Mehmet BALCI, Yalçın ERDOĞAN, Ayşe Yeşim GÖÇMEN, Birsen MEŞEÜZÜMVEREN, Güleser ÜNSAL, AYŞE ERBAY

Tonsillektomi materyallerinde actinomyces spp. varlığı

Asiye Şafak BULUT