Tetraparezik Hastada Gelişen Kas Güçsüzlüğü: Kritik Hastalık Nöropatisi

Kritik hastalık miyopatisi ve nöropatisi yoğun bakım hastalarında görülen nöromusküler zayıflığın en yaygın nedenlerindendir. Klinik belirtileri; azalmış kas germe refleksinden tetraplejiye ve uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacına kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada, servikal fraktür sonrasında tek taraflı vertebral arter diseksiyonuna bağlı medulla oblongata ve serebellum infarktı olan ve tetrapleji gelişen, elektrofizyolojik yöntemler ile klinik hastalık nöropatisi saptanan bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Yoğun bakım hastalarında primer sorunu ne olursa olsun; kas güçsüzlüğü, hiporefleksi, mekanik ventilatörden ayrılamama gibi belirtiler varsa klinik hastalık nöropatisi akla gelmeli ve en iyi sonucu alabilmek için tedaviye en kısa sürede başlanmalıdır.

Muscle Weakness in a Patient with Tetraparesis: Critical Illness Neuropathy

Critical illness myopathy and neuropathy are the most common causes of neuromuscular weakness in intensive care patients. Clinically; decreased muscle stretching reflex, increased tetraplegia and increased need for mechanical ventilation. Here, we present a case of cerebellar infarction with medulla oblongata and cerebellum infarction due to unilateral vertebral artery dissection after cervical fracture, and tetraplegia and electrophysiologic methods with critical illness neuropathy. Critical illness neuropathy should be considered if there are indications such as muscle weakness, hyporeflexia, inability to wean from mechanical ventilation in intensive care unit patients regardless of the primary problem and the treatment should be started as soon as possible to get the best results.

___

Lacomis D. Electrophysiology of neuromuscular disorders in critical illness. Muscle Nerve. 2013;47:452-63. [Crossref]

Shepherd S, Batra A, Lerner DP. Review of critical illness myopathy and neuropathy. Neurohospitalist. 2017;7:41-8. [Crossref]

Rubinos C, Ruland S. Neurologic complications in the intensive care unit. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016;16:57. [Crossref]

Allen DC, Arunachalam R, Mills KR. Critical illness myopathy: further evidence from muscle‐fiber excitability studies of an acquired channelopathy. Muscle Nerve. 2008;37:14-22. [Crossref]

Latronico N, Peli E, Botteri M. Critical illness myopathy and neuropathy. Curr Opin Crit Care. 2005;11:126-32. [Crossref]

Schmidt SB, Rollnik JD. Critical illness polyneuropathy (CIP) in neurological early rehabilitation: clinical and neurophysiological features. BMC Neurol. 2016;16:256. [Crossref]

Connolly B, O'Neill B, Salisbury L, et al; Enhanced Recovery After Critical Illness Programme G. Physical rehabilitation interventions for adult patients during critical illness: an overview of systematic reviews. Thorax. 2016;71:881-90. [Crossref]

Jarrett SR, Mogelof JS. Critical illness neuropathy: diagnosis and management. Arch Phys Med Rehabil. 1995;76:688-91. [Crossref]

___

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 1309-3843
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: ayşe akgül

6.3b3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lumbar Spinal Stenosis in Parkinson’s Disease

TUBA TÜLAY KOCA, VEDAT NACİTARHAN, YILMAZ İNANÇ

Tetraparezik Hastada Gelişen Kas Güçsüzlüğü: Kritik Hastalık Nöropatisi

Azize SERÇE, EBRU KARACA UMAY, Alican KARAKUYU, Fatma NAZLI, Fatma Aytül ÇAKCI

Diabetic Amyotrophic Neuralgia

Ayça URAN ŞAN, SERDAR KESİKBURUN, EVREN YAŞAR, A. Kenan TAN

Assessment of Frequency of Neuropathic Pain in Knee Osteoarthritis and its Relation to Functional State, Quality of Life and Depression

Mustafa Aziz YILDIRIM, KADRİYE ÖNEŞ, Gökşen GÖKŞENOĞLU

Ön Diz Ağrısı Nedeni Olarak Kuadriseps Yağ Yastığı Sıkışması

Tuba KANYILMAZ, Füsun ŞAHİN

Pregabalin ve Gabapentin Kullanım Bozuklukları

Yakup ERDEN, Samet Sancar KAYA, Mehmet OKÇU

Diz Osteoartritinde Nöropatik Ağrı ve Santral Sensitizasyonun Hastalık Şiddeti ve Radyolojik Evreleme ile İlişkisi

Gizem GÜMÜRDÜ, TUBA TÜLAY KOCA, Burhan Fatih KOÇYİĞİT, EJDER BERK, VEDAT NACİTARHAN, Mehmet Emre KURTGİL

The Effectiveness of Three-Dimensional Glasses in the Visual Field Defect in Patients with Traumatic Brain Injury: A Novel Therapy (TAMKAN’s Technique)

Arif Uğur TAMKAN, EBRU KARACA UMAY

Eklem ve Tırnak Tutulumu ile Prezante Olan Psöriyatik Artrit Sine Psöriyazis Olgusu

MEHMET NAYİMOĞLU, AYŞE BANU SARIFAKIOĞLU, KÜBRA USTAÖMER

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Diz Ekstansör ve Fleksör Kas Zayıflığı Düşme İçin Risk Faktörü Olabilir mi?

Dilek EKER BÜYÜKŞİRECİ, Belgin KARAOĞLAN